home

คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

WHO เลือกไทยและนิวซีแลนด์เป็นสถานที่ถ่ายทำ สารคดี Covid-19

WHO เลือกไทยและนิวซีแลนด์เป็นสถานที่ถ่ายทำ สารคดี Covid-19

เป็นระยะเวลากว่าครึ่งปีแล้วหลังจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus) หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) ที่เริ่มต้นการระบาดจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน เมื่อปลายปี 2019 ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในวิกฤติการณ์อันเลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งของโลก เนื่องจากการระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา มีผลทำให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง อัตราการว่างงานพุ่งสูงขึ้น และกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วทั้งโลก โดยที่จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปอีกเรื่อยๆ

สถานการณ์ การติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกในตอนนี้เป็นอย่างไร

ปัจจุบันตัวเลขของผู้ติดเชื้อทั่วโลกสูงกว่า 16 ล้านคน ขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตพุ่งสูงกว่า 6 แสนรายแล้ว ซึ่งจวบจนขณะนี้วิกฤติการระบาดของ โรคโควิด-19 ก็ยังไม่มีทีท่าว่าสถานการณ์จะเกิดความคลี่คลายลงแต่อย่างใด

ท่ามกลางสถานการณ์อันเลวร้ายของ โรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วทุกมุมโลก ก็มีอยู่หลายประเทศที่มีการวางแผนรับมือกับการระบาดของ โรคโควิด-19ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หนึ่งในนั้นคือ ประเทศไทยและประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งมีการวางมาตรการที่อาศัยความร่วมมือจากรัฐบาล คณะแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และสำคัญที่สุดคือความร่วมมือจากประชาชนทุกคนภายในประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 ส่งผลให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อภายในประเทศลดลงและไม่เพิ่มจำนวนอีกเลยติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันแล้ว

มาตรการป้องกันการระบาดของ โรคโควิด-19 ในไทย

ในประเทศไทยเองมีการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการร่วมมือกันเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยสิ่งสำคัญคือการปฏิบัติตนตามหลัก Social Distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคม และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงหลักในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันและรับมือกับการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) และกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่

  • การสวมหน้ากากอนามัย
  • หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์หรือสิ่งของต่างๆ ร่วมกัน
  • ล้างมือให้สะอาด
  • องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนพิจารณาให้มีการทำงานที่บ้าน หรือ Work from home
  • สถานศึกษาพิจารณาการเลื่อนการเปิดเทอม และมีการเรียนออนไลน์
  • มีการตรวจวัดอุณหภูมิในทุกจุดสำคัญที่มีการเข้าออกของประชาชนเป็นจำนวนมาก
  • มีมาตรการปิดน่านฟ้าไม่ให้สายการบินจากต่างชาติบินเข้าท่าอากาศยานในประเทศ เพื่อป้องกันการนำเชื้อจากนอกประเทศเข้าสู่ภายในประเทศ
  • มีการกักตัวผู้ที่เดินทางกลับประเทศไทยอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 14 วัน

ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย ส่งผลให้อัตราการระบาดของ โรคโควิด-19 ภายในประเทศลดลง และไม่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ที่มาจากประชาชนในประเทศเป็นเวลาหลายวันติดต่อกัน จากความสำเร็จดังกล่าวนี้เอง ทำให้องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ตัดสินใจเลือกประเทศไทยและประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นสถานที่สำหรับการถ่ายทำ สารคดี Covid-19 โดยในขณะนี้ สารคดี Covid-19 กำลังอยู่ระหว่างการถ่ายทำ แต่รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับสารคดียังไม่ได้รับการเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน ซึ่งความคืบหน้าต่างๆ คงจะได้รับทราบจากการประกาศขององค์การอนามัยโลกต่อไป

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Countries where COVID-19 has spread. https://www.worldometers.info/coronavirus/countries-where-coronavirus-has-spread/. Accessed on July 29, 2020.

Thailand to be star player in Covid success story. https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1955827/thailand-to-be-star-player-in-covid-success-story-doco. Accessed on July 29, 2020.

Covid-19 documentary to feature Thailand and New Zealand as success stories. https://thethaiger.com/coronavirus/covid-19-documentary-to-feature-thailand-and-new-zealand-as-success-stories. Accessed on July 29, 2020.

Kingdom helps WHO provide lessons on controlling an outbreak. https://www.nationthailand.com/news/30391821?utm_source=bottom_relate&utm_medium=internal_referral. Accessed on July 29, 2020.

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย Khongrit Somchai แก้ไขล่าสุด 30/07/2020
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ