กลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย (Systemic Inflammatory Response Syndrome)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย ฤทธิศักดิ์ วงศ์วุฒิพงษ์ · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

กลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย (Systemic Inflammatory Response Syndrome)

คำจำกัดความ

กลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกายคืออะไร

กลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย (Systemic Inflammatory Response Syndrome : SIRS) เป็นสัญญาณการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย กล่าวคือ เป็นการตอบสนองต่อการอักเสบโดยทั่วไป

ในบางครั้ง เกิดความสับสนระหว่างกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกายกับภาวะพิษเหตุติดเชื้อ (sepsis) แต่มีความแตกต่างที่เด่นชัดระหว่าง 2 อาการนี้ คือ การติดเชื้อ กล่าวคือ กลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย อาจเกิดหลังจากการบาดเจ็บ การอักเสบ การขาดเลือด หรือการติดเชื้อ

ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ (sepsis) เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อการติดเชื้อแสดงอาการ ในขณะที่กลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกายไม่ได้เกิดจากการบาดเจ็บในร่างกาย แต่เป็นความซับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ในร่างกาย ในกรณีของการติดเชื้อ กลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกายสามารถกลายเป็นภาวะพิษเหตุติดเชื้อได้ หากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงที

กลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกายพบบ่อยแค่ไหน

ควรปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย

อาการทั่วไปของกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย มีดังนี้

 • อุณหภูมิในร่างกายสูงกว่า 100.4 องศาฟาเรนไฮต์ (38 องศาเซลเซียส) หรือต่ำกว่า 96.8 องศาฟาเรนไฮต์ (36 องศาเซลเซียส)
 • อัตราการเต้นของหัวใจสูงกว่า 90 ครั้งต่อนาที
 • อัตราการหายใจสูงกว่า 20 ครั้งต่อนาที หรือคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดน้อยกว่า 32 มิลลิเมตรปรอท
 • จำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวมากกว่า 12,000 เซลล์ หรือน้อยกว่า 4,000 เซลล์

บางคนอาจมีอาการอื่นนอกเหนือจากนี้ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์

ควรไปพบคุณหมอเมื่อใด

หากพบสัญญาณอาการที่กล่าวไว้ข้างต้น หรือมีปัญหาอื่นๆ ควรปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละคนแสดงอาการได้แตกต่างกัน วิธีที่ดีสุดคือการเข้าพบคุณหมอ

สาเหตุ

สาเหตุของกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย

กลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกายอาจเกิดจากการติดเชื้อ แต่การติดเชื้อไม่ได้เป็นสาเหตุเดียวของกลุ่มอาการนี้ สาเหตุที่พบได้บ่อยของกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกายคือ แผลไหม้ การบาดเจ็บ โรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะหัวใจหยุดเต้น โรคปอด การตอบสนองของร่างกายก่อนการผ่าตัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผ่าตัด หัวใจและหลอดเลือด

สาเหตุที่เป็นไปได้ของกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย ได้แก่

การติดเชื้อ

 • ปอดบวม
 • แผลติดเชื้อ
 • เยื่อบุหัวใจอักเสบ
 • เซลล์เนื้อเยื่ออักเสบ
 • การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
 • อาการท็อกซิกช็อก
 • เนื้อตายเน่า
 • เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 • ถุงน้ำดีอักเสบ

กลุ่มอาการไม่ติดเชื้อ

 • แผลไหม้
 • โรคแพ้ภูมิตัวเอง
 • ตับแข็ง
 • ภาวะขาดน้ำ
 • การบาดเจ็บจากกระแสไฟฟ้า
 • การตกเลือด
 • หัวใจวาย
 • การผ่าตัด
 • ปฏิกิริยาหลังการให้เลือด

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย

ควรปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถแทนคำปรึกษาทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย

แพทย์จะวินิจฉัยกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย เมื่อพบอาการที่กล่าวมาข้างต้นพร้อมกับอาการที่โจมตีร่างกายบางอย่าง เมื่อสงสัยว่ากลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกายเกิดขึ้น อาจต้องมีการทดสอบต่างๆ เช่น การเพาะเชื้อจากเลือด การตรวจกรดแลคติก การตรวจนับปริมาณความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเมื่อสงสัยว่ากลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกายเกิดขึ้น มีดังนี้

 • การนับปริมาณความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • การเพาะเชื้อจากเลือด
 • การเพาะเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะ
 • การตรวจเสมหะเพื่อหาเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อรา
 • การเพาะเชื้อจากบาดแผล (หากมีแผล)
 • การตรวจการทำงานของตับ
 • การตรวจเอนไซม์การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ
 • การตรวจกรดแลคติก
 • การตรวจก๊าซในเลือด
 • การตรวจของเหลวในไขสันหลัง

การรักษากลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย

เมื่อทราบแน่ชัดว่ามีภาวะของอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย การรักษาจะมุ่งเน้นไปที่สาเหตุของอาการ เช่น

 • หากกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกายเกิดขึ้นจากสาเหตุการขาดเลือดเฉพาะที่ หรือ การปิดกั้นการไหลเวียนของเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย การรักษาจะมุ่งเน้นในการทำให้เลือดไหลเวียนเข้าสู่บริเวณที่ได้รับผลกระทบได้อย่างเป็นปกติ พร้อมด้วยการบำบัดเพื่อรักษาอาการต่างๆ
 • หากอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกายเกิดขึ้นหลังหัวใจวาย การรักษาจะมุ่งเน้นไปที่การควบคุมการทำงานของหัวใจ และจัดการกับอาการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย

กลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย อาจถูกมองว่าเป็นกลไกการป้องกันตัวของร่างกาย เพราะเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนที่ร่างกายพยายามต่อสู้กับผลกระทบจากการบาดเจ็บ หรือการกระทบกระเทือนในร่างกาย

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองที่ช่วยจัดการกับกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกาย

หากมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณได้ดีขึ้น

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย ฤทธิศักดิ์ วงศ์วุฒิพงษ์ · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

โฆษณา
โฆษณา
โฆษณา
โฆษณา