backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

แคลเซียมในเลือดต่ำ (Hypocalcemia)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย ธีรวิทย์ บุญราศรี · แก้ไขล่าสุด 15/07/2020

แคลเซียมในเลือดต่ำ (Hypocalcemia)

แคลเซียมในเลือดต่ำ (Hypocalcemia) เป็นภาวะที่มีระดับแคลเซียมต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ในส่วนประกอบของเลือด ทำให้เกิดปัญหาต่อระบบประสาทและอื่นๆ

คำจำกัดความ

แคลเซียมในเลือดต่ำคืออะไร

แคลเซียมในเลือดต่ำ (Hypocalcemia) เป็นภาวะที่มีระดับแคลเซียมต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ในส่วนประกอบของเลือด ที่เป็นของเหลวหรือพลาสมา

แคลเซียมในเลือดต่ำพบได้บ่อยเพียงใด

โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการแคลเซียมในเลือดต่ำมีอะไรบ้าง

ผู้ป่วยบางรายไม่มีอาการหรือสิ่งบ่งชี้ ของภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ เนื่องจากภาวะดังกล่าวส่งผลต่อระบบประสาท ทารกที่มีภาวะดังกล่าวอาจมีอาการกล้ามเนื้อกระตุก หรือมีอาการสั่น ผู้ใหญ่ที่มีภาวะดังกล่าวอาจมีอาการดังต่อไปนี้

 • กล้ามเนื้ออ่อนล้า
 • กล้ามเนื้อกระตุก
 • ความรู้สึกผิดปกติที่ไร้สาเหตุ (Paresthesias) หรือความรู้สึกเหมือนถูกเข็มทิ่มแทงในบริเวณทั่วร่างกาย
 • ความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ เช่น ความกังวล อาการซึมเศร้า หรืออาการหงุดหงิด
 • ปัญหาเกี่ยวกับความทรงจำ
 • ความดันเลือดต่ำ
 • พูดหรือกลืนลำบาก
 • อ่อนเพลีย
 • มีอาการพาร์กินสัน
 • จานประสาทตาบวม (Papilledema)

อาการของภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ ได้แก่

 • อาการชัก
 • ภาวะหัวใจเสียจังหวะ (Arrhythmias)
 • หัวใจวาย
 • กล่องเสียงหดเกร็ง (Laryngospasms)

อาการในระยะยาวของภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ ได้แก่

 • ผิวแห้ง
 • เล็บเปราะ
 • มีนิ่วในไต หรือมีการสะสมตัวของแคลเซียมอื่นๆ ในร่างกาย
 • ภาวะสมองเสื่อม
 • ต้อกระจก
 • ผื่นผิวหนังอักเสบ

อาจมีบางอาการที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากมีข้อกังวลเกี่ยวกับอาการหนึ่งๆ โปรดปรึกษาแพทย์

ควรไปพบหมอเมื่อใด

หากคุณมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น หรือมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดให้ปรึกษาแพทย์ เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุ

แคลเซียมในเลือดต่ำเกิดจากอะไร

สาเหตุที่พบได้มากที่สุดของภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำก็คือ ภาวะที่ร่างกายที่ผลิตฮอร์โมนพาราไทรอยด์น้อยเกินไป (hypoparathyroidism) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อร่างกายมีการหลั่งฮอร์โมนพาราไทรอยด์ (parathyroid hormone: PTH) ในปริมาณน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ฮอร์โมนพาราไทรอยด์ในระดับต่ำ ส่งผลให้แคลเซียมในร่างกายอยู่ในระดับต่ำ ภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ หรือเกิดจากการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ หรือมะเร็งในบริเวณศีรษะและคอ

สาเหตุอื่นๆ ของภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ ได้แก่

 • ปริมาณแคลเซียมหรือวิตามินดีไม่เพียงพอในอาหารที่รับประทาน
 • การติดเชื้อ
 • ยาบางชนิด ได่แก่ ยาฟีไนโทอิน (Phynytoin) อย่างไดแลนติน (Dilantin) ยาฟีโนบาร์บิทอล (Phenobarbital) และยาไรแฟมปิน (Rifampin)
 • ความเครียด
 • ความกังวล
 • การออกกำลังกายอย่างหนัก
 • ระดับแมกนีเซียมหรือฟอสเฟตที่ผิดปกติ
 • โรคไต
 • ท้องร่วง ท้องผูก หรือความผิดปกติอื่นๆ เกี่ยวกับลำไส้ที่ทำให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมแคลเซียมได้อย่างเหมาะสม
 • การให้ฟอสเฟตหรือแคลเซียมทางหลอดเลือด
 • มะเร็งที่กำลังลุกลาม
 • มารดาที่เป็นเบาหวาน ในผู้ป่วยที่เป็นทารก

คำจำกัดความ

แคลเซียมในเลือดต่ำคืออะไร

แคลเซียมในเลือดต่ำ (Hypocalcemia) เป็นภาวะที่มีระดับแคลเซียมต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ในส่วนประกอบของเลือด ที่เป็นของเหลวหรือพลาสมา

แคลเซียมในเลือดต่ำพบได้บ่อยเพียงใด

โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการแคลเซียมในเลือดต่ำมีอะไรบ้าง

ผู้ป่วยบางรายไม่มีอาการหรือสิ่งบ่งชี้ ของภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ เนื่องจากภาวะดังกล่าวส่งผลต่อระบบประสาท ทารกที่มีภาวะดังกล่าวอาจมีอาการกล้ามเนื้อกระตุก หรือมีอาการสั่น ผู้ใหญ่ที่มีภาวะดังกล่าวอาจมีอาการดังต่อไปนี้

 • กล้ามเนื้ออ่อนล้า
 • กล้ามเนื้อกระตุก
 • ความรู้สึกผิดปกติที่ไร้สาเหตุ (Paresthesias) หรือความรู้สึกเหมือนถูกเข็มทิ่มแทงในบริเวณทั่วร่างกาย
 • ความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ เช่น ความกังวล อาการซึมเศร้า หรืออาการหงุดหงิด
 • ปัญหาเกี่ยวกับความทรงจำ
 • ความดันเลือดต่ำ
 • พูดหรือกลืนลำบาก
 • อ่อนเพลีย
 • มีอาการพาร์กินสัน
 • จานประสาทตาบวม (Papilledema)

อาการของภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ ได้แก่

 • อาการชัก
 • ภาวะหัวใจเสียจังหวะ (Arrhythmias)
 • หัวใจวาย
 • กล่องเสียงหดเกร็ง (Laryngospasms)

อาการในระยะยาวของภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ ได้แก่

 • ผิวแห้ง
 • เล็บเปราะ
 • มีนิ่วในไต หรือมีการสะสมตัวของแคลเซียมอื่นๆ ในร่างกาย
 • ภาวะสมองเสื่อม
 • ต้อกระจก
 • ผื่นผิวหนังอักเสบ

อาจมีบางอาการที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากมีข้อกังวลเกี่ยวกับอาการหนึ่งๆ โปรดปรึกษาแพทย์

ควรไปพบหมอเมื่อใด

หากคุณมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น หรือมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดให้ปรึกษาแพทย์ เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุ

แคลเซียมในเลือดต่ำเกิดจากอะไร

สาเหตุที่พบได้มากที่สุดของภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำก็คือ ภาวะที่ร่างกายที่ผลิตฮอร์โมนพาราไทรอยด์น้อยเกินไป (hypoparathyroidism) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อร่างกายมีการหลั่งฮอร์โมนพาราไทรอยด์ (parathyroid hormone: PTH) ในปริมาณน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ฮอร์โมนพาราไทรอยด์ในระดับต่ำ ส่งผลให้แคลเซียมในร่างกายอยู่ในระดับต่ำ ภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ หรือเกิดจากการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ หรือมะเร็งในบริเวณศีรษะและคอ

สาเหตุอื่นๆ ของภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ ได้แก่

 • ปริมาณแคลเซียมหรือวิตามินดีไม่เพียงพอในอาหารที่รับประทาน
 • การติดเชื้อ
 • ยาบางชนิด ได่แก่ ยาฟีไนโทอิน (Phynytoin) อย่างไดแลนติน (Dilantin) ยาฟีโนบาร์บิทอล (Phenobarbital) และยาไรแฟมปิน (Rifampin)
 • ความเครียด
 • ความกังวล
 • การออกกำลังกายอย่างหนัก
 • ระดับแมกนีเซียมหรือฟอสเฟตที่ผิดปกติ
 • โรคไต
 • ท้องร่วง ท้องผูก หรือความผิดปกติอื่นๆ เกี่ยวกับลำไส้ที่ทำให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมแคลเซียมได้อย่างเหมาะสม
 • การให้ฟอสเฟตหรือแคลเซียมทางหลอดเลือด
 • มะเร็งที่กำลังลุกลาม
 • มารดาที่เป็นเบาหวาน ในผู้ป่วยที่เป็นทารก

ปัจจัยเสี่ยง

อะไรที่เพิ่มความเสี่ยงสำหรับแคลเซียมในเลือดต่ำ

ผู้ที่มีภาวะพร่องวิตามินดีหรือแมกนีเซียม มีความเสี่ยงต่อภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ได้แก่

 • เคยมีประวัติเกี่ยวกับความผิดปกติของทางเดินอาหาร
 • ตับอ่อนอักเสบ
 • ไตวาย
 • ตับวาย
 • โรควิตกกังวล

ทารกแรกเกิดมีความเสี่ยงต่อภาวะดังกล่าวนี้ เนื่องจากร่างกายยังไม่เติบโตเต็มที่ ซึ่งพบได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กที่เกิดจากมารดาที่เป็นโรคเบาหวาน

การวินิจฉัยและการรักษา

ข้อมูลที่นำเสนอมิได้ใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

วินิจฉัยแคลเซียมในเลือดต่ำได้อย่างไร

ขั้นตอนแรกในการวินิจฉัย คือการตรวจเลือดเพื่อระบุระดับแคลเซียมในเลือด แพทย์ยังอาจตรวจทางร่างกายและจิตใจ เพื่อตรวจหาสิ่งบ่งชี้ของภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ การตรวจร่างกายอาจรวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับส่วนของร่างกายดังต่อไปนี้

 • ผม
 • ผิวหนัง
 • กล้ามเนื้อ

การตรวจทางจิตใจอาจรวมถึงการตรวจสำหรับ

 • โรคสมองเสื่อม
 • ประสาทหลอน
 • กาการสับสน
 • อาการหงุดหงิด
 • อาการชัก

นอกจากนี้ แพทย์ยังอาจตรวจหาอาการโควสเต็กและอาการทรูโซ (Chvostek’s and Trousseau’s signs) ซึ่งทั้งสองอาการมีความสัมพันธ์กับภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ อาการโควสเต็กเป็นอาการกระตุกเมื่อแตะที่กลุ่มเส้นประสาทที่ใบหน้า อาการทรูโซเป็นอาการกระตุกที่มือหรือเท้าซึ่งเกิดจากการขาดเลือด หรือการขัดขวางทางเดินเลือดไปยังเนื้อเยื่อต่าง ๆ อาการกระตุกจัดว่าเป็นการตอบสนองในทางที่ดีต่อการทดสอบดังกล่าวนี้และเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงการเร้าต่อประสาทและกล้ามเนื้อ อันเป็นผลมาจากภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ

รักษาแคลเซียมในเลือดต่ำได้อย่างไร

ผู้ป่วยบางรายอาจหายขาดจากภาวะดังกล่าวโดยไม่ได้เข้ารับการรักษา ผู้ป่วยบางรายมีอาการรุนแรง และอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ หากมีอาการเฉียบพลัน แพทย์จะทำการฉีดแคลเซียมเข้าทางเส้นเลือดให้แก่คุณ

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเองที่ช่วยจัดการแคลเซียมในเลือดต่ำ

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียยวยาตนเองดังต่อไปนี้ อาจช่วยให้คุณรับมือกับภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำได้

ผู้ป่วยภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำจำนวนมาก รับการรักษาได้ง่ายโดยการเปลี่ยนอาหารที่รับประทาน การรับประทานอากหารเสริมแคลเซียม วิตามินดี หรือแมกนีเซียม หรือการรับประทานอาหารที่มีสารอาหารเหล่านี้อย่างเพียงพอสามารถช่วยรักษาภาวะดังกล่าวได้

การรับแสงแดดจะช่วยเพิ่มระดับวิตามินดีได้ ปริมาณแสงแดดที่จำเป็นมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล ให้มั่นใจว่าได้ใช้ครีมกันแดดหากต้องโดนแดดเป็นเวลานาน แพทย์อาจแนะนำให้วางแผนการรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียม เพื่อช่วยรักษาภาวะดังกล่าวนี้ด้วยเช่นกัน

หากคุณมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นถึงวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย ธีรวิทย์ บุญราศรี · แก้ไขล่าสุด 15/07/2020

ad iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา