สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

เหนื่อยล้า อ่อนล้า หรืออ่อนเพลีย (Fatigue)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย ธีรวิทย์ บุญราศรี · แก้ไขล่าสุด 27/03/2021

เหนื่อยล้า อ่อนล้า หรืออ่อนเพลีย (Fatigue)

เหนื่อยล้า อ่อนล้า หรืออ่อนเพลีย เป็นภาวะหนึ่งที่มักมีอาการเหนื่อยหรือขาดพลังงาน จัดอยู่ในกลุ่มอาการไม่ใช่โรค พบได้บ่อยในคนทั่วไป โดยมีความเจ็บป่วยหลายประการที่สามารถทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย

 

คำจำกัดความ

เหนื่อยล้า อ่อนล้า หรืออ่อนเพลียคืออะไร

เหนื่อยล้า อ่อนล้า หรืออ่อนเพลีย (Fatigue) เป็นภาวะหนึ่งที่มักมีอาการเหนื่อยหรือขาดพลังงาน คำเรียกอื่น ๆ ที่ใช้สำหรับ อาการเหนื่อยล้า อ่อนล้า หรืออ่อนเพลีย ได้แก่ หมดแรง เหน็ดเหนื่อย และเฉื่อยชา

อาการเหนื่อยล้า อ่อนล้า หรืออ่อนเพลีย พบได้บ่อยเพียงใด

อาการเหนื่อยล้า อ่อนล้า หรืออ่อนเพลีย จัดอยู่ในกลุ่มอาการไม่ใช่โรค พบได้บ่อยมากในคนทั่วไป โดยมีความเจ็บป่วยหลายประการที่สามารถทำให้เกิด อาการเหนื่อยล้า อ่อนล้า หรืออ่อนเพลีย อาจเป็นอาการทางร่างกาย จิตใจ หรือทั้ง 2 ประการร่วมกัน ซึ่ง อาการเหนื่อยล้า อ่อนล้า หรืออ่อนเพลีย สามารถจัดการได้โดยลดความเสี่ยง โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

เหนื่อยล้า อ่อนล้า หรืออ่อนเพลีย มีอาการอย่างไร

อาการเหนื่อยล้า อ่อนล้า หรืออ่อนเพลีย อาจสัมพันธ์กับกลุ่มอาการอื่น ๆ ที่มีสาเหตุจากโรคต่าง ๆ ดังนี้

 • ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ โรคปอด หรือเลือดจาง อาจมีอาการที่สัมพันธ์กับอาการหายใจลำบากหรือเหนื่อยง่าย แม้ทำกิจกรรมเพียงเล็กน้อย
 • ผู้ที่เป็นเบาหวาน อาจมีอาการปัสสาวะมาก กระหายน้ำมาก หรือการมองเห็นเปลี่ยนแปลงไป
 • ผู้ที่มีภาวะไทรอยด์ทำงานต่ำ ยังอาจมีอาการต่าง ๆ เช่น รู้สึกหนาว ผิวแห้ง และผมบาง

อาการอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กับ อาการเหนื่อยล้า อ่อนล้า หรืออ่อนเพลีย ได้แก่

ในกรณีที่ อาการเหนื่อยล้า อ่อนล้า หรืออ่อนเพลีย ไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม อาจทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนบางประการ เช่น

 • อาการซึมเศร้า
 • การแยกตัวจากสังคม
 • การเกิดข้อจำกัดในการดำเนินชีวิต
 • การขาดงานมากขึ้น

อาจมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการบางประการที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการ โปรดปรึกษาแพทย์

ควรไปพบหมอเมื่อใด

ควรขอให้เพื่อนหรือคนรอบข้างพาไปห้องฉุกเฉิน หรือเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วน หากมี อาการเหนื่อยล้า อ่อนล้า หรืออ่อนเพลีย ที่เกิดร่วมกับอาการดังต่อไปนี้

 • มีเลือดออกผิดปกติ อย่างเช่น มีเลือดออกจากทวารหนัก หรืออาเจียนเป็นเลือด
 • ปวดศีรษะรุนแรง

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง

สาเหตุของ อาการเหนื่อยล้า อ่อนล้า หรืออ่อนเพลีย

สาเหตุที่เป็นไปได้ของ อาการเหนื่อยล้า อ่อนล้า หรืออ่อนเพลีย สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ไลฟ์สไตล์ สุขภาพ และสุขภาพจิต

ไลฟ์สไตล์

หากมี อาการเหนื่อยล้า อ่อนล้า หรืออ่อนเพลีย กิจกรรมและไลฟ์สไตล์อื่น ๆ อาจเป็นสาเหตุพื้นฐาน เช่น

 • การออกกำลังกายและกิจกรรมที่ต้องใช้แรงมากเกินไป
 • ไม่ทำกิจกรรมใด ๆ เลย
 • นอนไม่พอ
 • รู้สึกเบื่อหน่าย
 • ภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน
 • มีความเครียดทางอารมณ์
 • ความโศกเศร้า
 • การใช้ยาบางชนิด
 • การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ
 • การใช้ยาในทางที่ผิด
 • การใช้สารเสพติด
 • การบริโภคคาเฟอีน
 • การรับประทานอาหารที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ

สุขภาพกาย

ประเด็นและภาวะทางสุขภาพบางประการที่สามารถทำให้เกิด อาการเหนื่อยล้า อ่อนล้า หรืออ่อนเพลีย ได้แก่

 • ภาวะเลือดจาง
 • อาการปวดต่าง ๆ
 • โรคแอดดิสัน (Addison’s Disease) ซึ่งมีอาการผิดปกติที่ส่งผลต่อระดับฮอร์โมน
 • ภาวะไทรอยด์ทำงานต่ำ
 • ภาวะไทรอยด์ทำงานเกิน
 • ข้ออักเสบ
 • นอนไม่หลับและความผิดปกติอื่น ๆ เกี่ยวกับการนอน
 • ความผิดปกติเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร
 • ความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิต้านตนเอง
 • กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ
 • ภาวะหัวใจล้มเหลว
 • โรคมะเร็ง
 • โรคเบาหวาน
 • โรคไตหรือโรคตับ
 • การติดเชื้อ
 • อาการอ่อนเพลียเรื้อรัง
 • โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 • โรคถุงลมโป่งพอง
 • กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข

สุขภาพจิต

ผู้ที่มีอาการกังวลและซึมเศร้าอาจมี อาการเหนื่อยล้า อ่อนล้า หรืออ่อนเพลีย ซึ่งเป็นอาการหนึ่งในภาวะดังกล่าว

ปัจจัยเสี่ยงของ อาการเหนื่อยล้า อ่อนล้า หรืออ่อนเพลีย

ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิด อาการเหนื่อยล้า อ่อนล้า หรืออ่อนเพลีย ได้แก่

 • ผู้ที่มีอายในช่วง 40 และ 50 ปี
 • ผู้หญิง
 • ความเครียด

การวินิจฉัยและการรักษา

ข้อมูลที่นำเสนอมิได้ใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัย อาการเหนื่อยล้า อ่อนล้า หรืออ่อนเพลีย

ในการวินิจฉัย อาการเหนื่อยล้า อ่อนล้า หรืออ่อนเพลีย แพทย์มักแนะนำการตรวจร่างกายโดยละเอียด เพื่อตรวจหาสิ่งบ่งชี้บางประการของอาการเจ็บป่วย โดยการตรวจร่างกายร่วมกับการประเมินระบบต่าง ๆ ของร่างกายจะถูกนำมาพิจาณาร่วมกับผลตรวจที่ผิดปกติ ตลอดจนอาการต่างๆ จากการซักประวัติสุขภาพเพื่อการวินิจฉัยที่แม่นยำ

อาจมีการตรวจเฉพาะเพื่อคลำหาต่อมไทรอยด์ที่ผิดปกติและต่อมน้ำเหลืองโต รวมทั้งการฟังเสียงผิดปกติของหัวใจและเสียงฟู่ของหัวใจ และเพื่อตรวจหาความตึงและปฏิกิริยาตอบสนองของกล้ามเนื้อ

จากผลการซักประวัติและการตรวจร่างกาย แพทย์อาจให้มีการตรวจเลือดและการตรวจโดยใช้ภาพถ่ายอวัยวะอื่นๆ ร่วมด้วย

การรักษา อาการเหนื่อยล้า อ่อนล้า หรืออ่อนเพลีย

เนื่องจาก อาการเหนื่อยล้า อ่อนล้า หรืออ่อนเพลีย เป็นส่วนหนึ่งของภาวะสุขภาพที่ผิดปกติ การรักษาจึงขึ้นอยู่กับสาเหตุ ไม่ว่าจะเกิดจากร่างกาย จิตใจ หรือทั้ง 2 ประการร่วมกัน

อาจมีช่วงเวลาเลื่อมล้ำระหว่างการรักษาอาการเจ็บป่วยที่มีอยู่เดิมและความรุนแรงของ อาการเหนื่อยล้า อ่อนล้า หรืออ่อนเพลีย โดยอาจมีบางอาการที่หายไปเมื่อโรคที่เป็นอยู่ได้รับการรักษา

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองที่ช่วยจัดการ อาการเหนื่อยล้า อ่อนล้า หรืออ่อนเพลีย

การรับรู้ถึงอาการอ่อนเพลียแต่เนิ่น ๆ ช่วยให้ได้รับการวินิจฉัยสาเหตุที่ของอาการได้เร็วยิ่งขึ้น ในบางครั้ง อาการอ่อนเพลียค่อย ๆ เกิดขึ้นจนยากที่จะทราบว่าเป็นความผิดปกติ อาจต้องอาศัยการสังเกตของสมาชิกในครอบครัวที่จะสามารถระบุว่า ผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงไปเพียงใด การสังเกตตัวเองเกี่ยวกับสมรรถภาพร่างกายทีละน้อยมักเป็นเรื่องยาก เนื่องจากผู้ป่วยมักปรับตัว เพื่อที่จะทำกิจกรรมในแต่ละวันได้โดยไม่สังเกตเห็นความผิดปกติ

หากคุณมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นถึงวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย ธีรวิทย์ บุญราศรี · แก้ไขล่าสุด 27/03/2021

โฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

โฆษณา
โฆษณา
โฆษณา