backup og meta

5 คำถามที่ต้องตอบก่อนทำ ศัลยกรรม

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย Duangkamon Junnet


เขียนโดย นพ. ชนกร เตือนอารีย์ · แก้ไขล่าสุด 03/04/2023

  5 คำถามที่ต้องตอบก่อนทำ ศัลยกรรม

  ความไม่พึงพอใจต่อการรับบริการศัลยกรรมความงาม เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ทั้งในเรื่องมาตรฐานของคลินิกหรือสถานพยาบาล ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ ตั้งแต่ขั้นตอนให้คำปรึกษา เทคนิคการผ่าตัดของทีมแพทย์พยาบาล ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ และความพร้อมของเครื่องมือ หรือแม้แต่สุขภาพร่างกายของผู้เข้ารับการศัลยกรรมเอง ล้วนมีส่วนทั้งสิ้น ก่อนตัดสินใจทำ ศัลยกรรม ควรศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเพื่อหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่ไม่น่าพึงพอใจและป้องกันผลข้างเคียงที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้

  5 คำถามที่ต้องตอบก่อนตัดสินใจทำ ศัลยกรรม

  ปัจจัยใดบ้างที่จะสร้างมั่นใจในการเข้ารับบริการศัลยกรรมความงามแต่ละครั้ง  ก่อนตัดสินใจไปทำศัลยกรรม ควรศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ให้มั่นใจเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ

  1.สุขภาพตนเอง แข็งแรงมากพอ และพร้อมทุกข้อในการผ่าตัดศัลยกรรม หรือไม่

  • สำหรับผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัว จำเป็นต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เครียด ไม่กังวล นอนพักผ่อนเพียงพอ เพื่อไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนในช่วงรับบริการ
  • สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เข้ารับการผ่าตัด ตั้งแต่ระดับความดัน ประวัติการรักษาโรคประจำตัว และการใช้ยา

  2.มาตรฐานศูนย์ศัลยกรรมฯ มีการรับรองความน่าเชื่อถือของสถานพยาบาล หรือไม่

  • ต้องมีมาตรฐาน ถูกต้องตามกฏหมาย ได้รับใบอนุญาตประกอบการ จากกระทรวงสาธารณสุข
  • ต้องมีคุณสมบัติทางกายภาพของศูนย์ฯ พร้อม เช่น มีห้องผ่าตัดใหญ่ สำหรับการศัลยกรรมฯ
  • ต้องมีความน่าไว้วางใจ ด้วยประสบการณ์การบริการเคสศัลยกรรมความงามที่มากเพียงพอ และต่อนเนื่องมายาวนาน

  3. มาตรฐานบุคลากรทางการแพทย์และความชำนาญการ มีมากน้อยแค่ไหน

 • ทีมแพทย์และพยาบาลที่ประกอบการทำหัตถการ จำเป็นต้องมีคุณสมบัติและความสามารถตรงสายงานด้านศัลยกรรมฯ
 • ทีมแพทย์และพยาบาล ควรมีประสบการณ์ผ่านเคสศัลยกรรมฯ รูปแบบต่างๆ มากเพียงพอ และต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ เช่น แพทย์ผ่าตัดศัลยกรรมฯ หมอดมยา พยาบาลอาชีพ เภสัชกร เป็นต้น
 • 4.ประวัติการ เลือกใช้ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ ได้มาตรฐานระดับสากลหรือไม่

 • อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการศัลยกรรมต้องผ่าน อย. สธ. และมีเครื่องชี้วัดว่า ตลาดศัลยกรรมความงามระดับประเทศและสากลให้การยอมรับ เช่น ซิลิโคนจากแบรนด์ใด ประเทศใด รูปแบบไหน
 • 5.มิติของการบำบัดรักษา ฟื้นฟู และการติดตามผล เป็นอย่างไร

  • ทีมแพทย์และพยาบาล รวมไปถึงผู้รับรองเคสการศัลยกรรมความงามนั้นๆ จำเป็นต้องให้คำแนะนำ ปรึกษา อย่างมีมาตรฐานและการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญหากเกิดภาวะแทรกซ้อนทีมศูนย์ศัลยกรรมฯนั้น จำเป็นต้องเข้ามาช่วยเหลือ รับผิดชอบได้ทันท่วงที

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

  Duangkamon Junnet


  เขียนโดย นพ. ชนกร เตือนอารีย์ · แก้ไขล่าสุด 03/04/2023

  advertisement iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  advertisement iconโฆษณา
  advertisement iconโฆษณา