home

ความผิดปกติด้านการนอน

เราไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหากพักผ่อนไม่เพียงพอ การนอนหลับทำให้ร่างกายของเราซ่อมแซมตัวเอง ทั้งยังส่งผลต่อระดับฮอร์โมน หรือแม้แต่น้ำหนักตัว ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความผิดปกติด้านการนอน ที่พบบ่อย เช่น การนอนไม่หลับ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ และการกรน

ความรู้ทั่วไป

ความผิดปกติด้านการนอน

เมื่อการนอนหลับของคุณเข้าสู่ภาวะผิดปกติ แต่คุณไม่ทราบว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุใด วันนี้ Hello คุณหมอ ขอนำเทคนิค การวินิจฉัยพฤติกรรมการนอนหลับ ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อาจช่วยวิเคราะห์ปัญหาการนอนหลับเบื้องต้น และช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาการนอนหลับของคุณได้อย่างตรงจุด การวินิจฉัยพฤติกรรมการนอนหลับ คืออะไร การวินิจฉัยพฤติกรรมการนอนหลับ (Polysomnography) หรือการ ตรวจการนอนหลับ (Sleep test) คือการทดสอบ และจดบันทึกข้อมูลการนอนหลับของคุณ โดยปกติการวินิจฉัยจะทำในห้องปฏิบัติการเฉพาะที่แพทย์เตรียมไว้ โดยต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์บริเวณศีรษะ ตา หน้าอก ขมับ ขา นิ้วมือ รวมไปถึงตั้งไมโครโฟนเพื่อช่วยบันทึกเสียงกรนผู้ป่วย และตรวจระบบการทำงานสมอง ระบบหายใจ อัตราการเต้นของหัวใจ ระดับออกซิเจนในเลือด และตลอดทุกการเคลื่อนไหวต่าง ๆ แม้ว่าการ ตรวจการนอนหลับ อาจจะฟังดูวุ่นวาย แต่คุณไม่ต้องเป็นกังวลไป เพราะในช่วงขณะคุณหลับพักผ่อนในห้องนั้น จะมีทีมแพทย์ หรือผู้ดูแลคอยสังเกตคุณอยู่ตลอดทั้งคืน ผ่านทางอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้บนร่างกายคุณและส่งสัญญาณมายังจอแสดงผลด้านนอก เพื่อเริ่มทำการศึกษาถึงความผิดปกติของการนอนหลับจนกระทั่งคุณตื่น การวินิจฉัยพฤติกรรมการนอนหลับ มีกี่ประเภท ก่อนเริ่มต้นการ ตรวจการนอนหลับ แพทย์อาจมีการสอบถามถึงปัญหาการนอนหลับคุณเบื้องต้นเสียก่อนว่ามีอาการใดบ้าง จากนั้นจึงดำเนินการเลือกประเภทการทดสอบที่เหมาะสมแก่สุขภาพของผู้ป่วย ซึ่งมักมี 4 ประเภท หลัก ๆ ด้วยกัน ดังนี้ 1. Diagnostic overnight PSG เป็นการ ตรวจการนอนหลับ […]

หัวข้อ ความผิดปกติด้านการนอน เพิ่มเติม

ความผิดปกติด้านการนอน

ความผิดปกติเกี่ยวกับการนอน ป็นโรคใดๆ ก็ตามที่ส่งผลกระทบ รบกวน หรือเกี่ยวข้องกับการนอนหลับ เช่น หยุดหายใจขณะหลับ นอนไม่หลับ หรือละเมอ เป็นต้น คำจำกัดความ ความผิดปกติเกี่ยวกับการนอนคืออะไร ความผิดปกติเกี่ยวกับการนอน (Sleep Disorder) เป็นโรคใดๆ ก็ตามที่ส่งผลกระทบ รบกวน หรือเกี่ยวข้องกับการนอนหลับ แบ่งออกเป็น 8 ประเภทต่างกัน เช่น ภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น (obstructive sleep apnea) โรคนอนไม่หลับ (insomnia) พฤติกรรมผิดปกติขณะหลับ (parasomnia) อย่างการละเมอ เป็นต้น ความผิดปกติเกี่ยวกับการนอนพบบ่อยแค่ไหน โรคนี้เกิดขึ้นทั่วไป มีผู้ป่วยประมาณ 70 ล้านคนในทุกช่วงอายุที่ประสบกับโรคชนิดนี้ อย่างไรก็ตาม โรคนี้สามารถรักษาได้โดยการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ควรปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อาการ อาการของความผิดปกติเกี่ยวกับการนอน อาการของโรคเกี่ยวกับการนอนหลับมีหลากหลายอาการ ขึ้นอยู่กับชนิดของโรค อาการหลักที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ ละเมอ กรน นอนไม่หลับ ขาอยู่ไม่สุข โรคลมหลับ และภาวะหยุดหายใจขณะหลับ อาจมีบางอาการที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น ดังนั้น หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการ ควรปรึกษาแพทย์ ควรพบหมอเมื่อใด หากคุณมีสัญญาณหรืออาการที่ระบุไว้ข้างต้น ประสบกับปัญหาการนอน หรือมีคำถาม ควรปรึกษาแพทย์ การเข้าพบหมอเพื่อพูดคุยถึงวิธีการรักษาที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากอาการโรคเกี่ยวกับการนอนเรื้อรัง ส่งผลเสียต่อการทำงานในชีวิตประจำวัน และสุขภาพทั้งกายและใจ สาเหตุ สาเหตุของความผิดปกติเกี่ยวกับการนอน ปัญหาเกี่ยวกับการนอนอาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ […]

ความผิดปกติด้านการนอน

การนอนหลับผิดปกติ นั้นมีความเกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดสมองอย่างมาก เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองอาจจะทำให้เกิดปัญหาในการนอนหลับได้ และในทางกลับกันการนอนหลับที่ผิดปกติ ก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองด้วย   การนอนหลับผิดปกตินั้นเป็นอย่างไร การนอนหลับผิดปกติ เป็นสภาวะที่มีผลต่อความสามารถในการนอนหลับ การนอนหลับที่ผิดปกตินั้นมีตั้งแต่ระดับผิดปกติเล็กน้อยไปจนถึงขั้นรุนแรง อาการโดยทั่วไปจะมีอาการง่วงในนอนตอนกลางวัน แต่ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของอาการนอนหลับผิดปกติด้วย ตัวอย่างเช่น การกรนเสียงดังซึ่งเป็นอาการของโรคหยุดหายใจขณะหลับ การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างรุนแรงตอนกลางคืน ซึ่งเป็นอาการของโรคลมชักขณะหลับ และการเคลื่อนไหวของขาที่ควบคุมไม่ได้ ซึ่งเป็นอาการเครียดของโรคที่เกิดกับขา   การหลับผิดปกติจะนำไปสู่โรคหลอดเลือดสมองได้หรือไม่ การนอนไม่หลับอาจจะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบชั่วคราว หรือเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีสภาวะของโรคหยุดหายใจขณะหลับ จากสภาวะที่ลิ้นหรือกล้ามเนื้ออื่นๆ ทำการขวางกั้นไม่ให้มีออกซิเจนเข้าสู่ปอด คนไข้อาจจะหยุดหายใจไปหลายวินาที และในหลายกรณีอาจจะหยุดไปนานหลายนาที ทำให้สมองขาดออกซิเจน และมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในร่างกายมาก สมองจะมีปัญหาถ้าขาดออกซิเจน ร่างกายจึงต้องพยายามกระตุ้นการส่งออกซิเจนเข้าไปในเลือด โดยเพิ่มจังหวะการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต และส่งสัญญาณไปที่ศูนย์การหายใจที่อยู่ในแกนกลางสมอง ทำให้คนไข้ต้องพยายามหายใจระหว่างนอนหลับ คนไข้ที่เป็นโรคหยุดหายใจในขณะหลับจาก จะตื่นขึ้นเนื่องจากรู้สึกไม่สบายเมื่อพยายามหายใจแล้วคอหอยยังปิดอยู่ พอตื่นขึ้นมาก็จะหายใจได้มากขึ้นก่อนที่จะผลอยหลับไปอีกครั้ง สิ่งนี้จะเกิดขึ้นนับสิบๆ ครั้งในแต่ละวัน ซึ่งส่งผลให้มีระดับความดันโลหิตสูงในตอนกลางคืน และหัวใจเต้นเร็วขึ้น จนทำให้เกิดความเครียดเรื้อรังในระบบหัวใจ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง และโรคเส้นเลือดสมองตีบได้   จะวินิจฉัยอาการนอนหลับผิดปกติได้อย่างไร หากคุณมีปัญหาเรื่องการนอนหลับมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ก็จำเป็นต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยหยุดยั้งอาการปวดศีรษะ อาการเหนื่อยระหว่างวัน และบางครั้งอาจคุกคามถึงชีวิตได้ บางครั้งก็จำเป็นบันทึกการทำงานของร่างกายในขณะที่คุณนอนหลับด้วย เพื่อตรวจการเคลื่อนไหวของสายตา (การตรวจคลื่นไฟฟ้าของตา) คลื่นสมอง (การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง) จังหวะการเต้นของหัวใจ (คลื่นไฟฟ้าของหัวใจ) การทำงานของกล้ามเนื้อ (การตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ) การไหลเวียนของอากาศผ่านจมูกและปาก การหายใจ และระดับออกซิเจนในเลือด ซึ่งผลการตรวจเหล่านั้นจะบอกแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาได้ว่า สมองในช่วงใดของการนอนหลับมีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อโดยอิสระหรือไม่ และรบกวนการนอนหลับหรือเปล่า ตัวอย่างเช่น การเคลื่อนไหวของขาในโรคที่เกี่ยวกับขา และรูปแบบการหายใจเป็นปกติหรือไม่ในระหว่างนอนหลับ นอกจากนี้อาจทำการศึกษาด้วยการบันทึกภาพวิดีโอ และบันทึกเสียงเอาไว้ในขณะนอนหลับ  […]

x