home

กระดูกร้าว กระดูกหัก

กระดูกร้าว กระดูกหัก เป็นภาวะความเสียหายของกระดูกที่สามารถพบได้บ่อย ส่วนใหญ่เกิดจากแรงกระแทกรุนแรง เช่น กระดูกร้าว กระดูกหักจากอุบัติเหตุแต่ความเครียดสะสมในกระดูกที่มาจากการออกกำลังกายหนักเกินไปก็ทำให้เกิดปัญหานี้เหล่านี้ได้เช่นกัน ภาวะนี้เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก และผู้สูงอายุที่กระดูกเริ่มเปราะบาง

เรื่องเด่นประจำหมวด

กระดูกร้าว กระดูกหัก

กระดูกหน้าแข้งหัก (Tibia Fracture) อาจมีตั้งแต่รอยช้ำไปถึงความเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่บริเวณขาส่วนล่าง ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ แพทย์จะตรวจร่างกาย และอาจทำการตรวจบางอย่าง เพื่อให้เห็นภาพของอาการกระดูกหน้าแข้งหัก คำจำกัดความ กระดูกหน้าแข้งหัก คืออะไร แข้งหรือกระดูกหน้าแข้ง เป็นกระดูกใหญ่สองชิ้นบริเวณขาส่วนล่าง ภาวะกระดูกหน้าแข้งหัก (Tibia Fracture) อาจมีตั้งแต่รอยช้ำ ถึงความเจ็บปวดอย่างรุนแรง บริเวณขาส่วนล่าง ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ ในการวินิจฉัยอาการดังกล่าว แพทย์จะตรวจร่างกาย และอาจทำการตรวจบางอย่าง เพื่อให้เห็นภาพของอาการกระดูกหน้าแข้งหัก แพทย์จะแนะนำการผ่าตัด ขึ้นอยู่กับประเภทของอาการกระดูกหน้าแข้งหัก เวลาพักฟื้นก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการเช่นกัน โดยอาจใช้เวลารักษาสี่ถึงหกเดือน เพื่อให้หายเป็นปกติ กระดูกหน้าแข้งหักพบได้บ่อยแค่ไหน อาการกระดูกหน้าแข้งหักเป็นอาการกระดูกหักที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์ อาการ อาการของกระดูกหน้าแข้งหักคืออะไร อาการทั่วไปของกระดูกหน้าแข้งหัก ได้แก่ ความเจ็บปวดอย่างรุนแรง บริเวณขาส่วนล่าง เดิน วิ่ง หรือเตะขาลำบาก ขาชา หรือเป็นเหน็บ ขาข้างที่บาดเจ็บไม่สามารถรับน้ำหนักได้ ขาส่วนล่าง เข่า หรือหน้าแข้งผิดรูป กระดูกยื่นออกมาจากผิวหนัง สามารถงอเข่าเข้าได้อย่างจำกัด จุดที่บาดเจ็บมีรอยบวม ขาข้างที่ได้รับบาดเจ็บเกิดรอยช้ำและผิวซีดลง เมื่อกระดูกหน้าแข้งหัก กระดูกชิ้นอื่นบริเวณขาส่วนล่าง ที่เรียกว่า กระดูกน่อง มักจะได้รับบาดเจ็บด้วย อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ป่วยบางราย อาจจะมีอาการอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดปรึกษาแพทย์ ควรไปพบหมอเมื่อใด หากคุณมีสัญญาณ หรืออาการที่ระบุข้างต้น หรือมีคำถามอื่นๆ โปรดปรึกษาแพทย์ เนื่องจากร่างกายของแต่ละคนแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดจึงควรพูดคุยกับแพทย์ เพื่อหาแนวทางในการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ สาเหตุ สาเหตุของ กระดูกหน้าแข้งหัก สาเหตุของภาวะกระดูกหน้าแข้งหักที่พบได้บ่อย ได้แก่ การชนหรือกระแทกอย่างรุนแรง เช่น ได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์ และอาจส่งผลให้เกิดภาวะกระดูกหน้าแข้งหักที่รุนแรงที่สุด การหกล้ม […]

ผู้เชี่ยวชาญด้าน กระดูกร้าว กระดูกหัก ของเรา

ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม see-more-icon