home

คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

ไขมันอิ่มตัว อันตรายต่อสุขภาพจริงเหรอ

ไขมันอิ่มตัว อันตรายต่อสุขภาพจริงเหรอ

ไขมันอิ่มตัว (Saturated fats) หมายถึงโมเลกุลไขมันที่ไม่ซับซ้อน และแข็งตัวในอุณหภูมิห้อง เช่น ไขมันเนื้อสัตว์ ไขมันหมู การรับประทานไขมันอิ่มตัวอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ เช่น โรคหัวใจ คอเลสเตอรอลในเลือดสูง ดังนั้น ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจ จึงควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง และปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสม

health-tool-icon

เครื่องคำนวณหา ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อช่วยคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของคุณ และดูว่าคุณมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สุขภาพดีหรือไม่ เครื่องมือนี้ยังสามารถใช้เพื่อคำนวณค่าดัชนีมวลกายของลูกคุณได้อีกด้วย

เพศชาย

เพศหญิง

ไขมันอิ่มตัว คืออะไร

ไขมันอิ่มตัว เป็นโมเลกุลไขมันที่ไม่ซับซ้อน ไม่มีพันธะคู่ระหว่างโมเลกุลของคาร์บอน เนื่องจากอิ่มตัวด้วยโมเลกุลของไฮโดรเจน โดยปกติ ไขมันอิ่มตัวจะแข็งในอุณหภูมิห้อง และเกิดขึ้นตามธรรมชาติในอาหารหลายชนิด โดยส่วนใหญ่มาจากแหล่งอาหารที่เป็นสัตว์ เช่น

 • เนื้อวัวติดมัน
 • เนื้อแกะ
 • เนื้อหมู
 • เนื้อสัตว์ปีกที่มีหนัง
 • มันวัว (tallow)
 • น้ำมันหมู
 • เนย
 • ชีส
 • ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนมวัว

นอกจากนี้ อาหารทอดและอาหารอบก็อาจมีไขมันอิ่มตัวสูงได้เช่นกัน รวมถึงน้ำมันพืช เช่น น้ำมันปาล์ม น้ำมันมะพร้าว ก็มีไขมันอิ่มตัวแต่จะไม่มีคอเลสเตอรอล (Choresterol)

ไขมันอิ่มตัว เป็นผู้ร้ายต่อสุขภาพจริงหรือ

เป็นเวลาหลายสิบปีที่เราได้รับคำเตือนว่าการกินไขมันอิ่มตัว ซึ่งเป็นไขมันที่พบในเนื้อสัตว์ ชีส และผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนมวัว สามารถทำให้เกิดโรคหัวใจได้ และควรเลือกกินไขมันที่ดีต่อสุขภาพแทน เช่น ไขมันจากถั่ว เมล็ด ปลา ผัก นอกจากนี้ สมาคมโรคหัวใจในสหรัฐอเมริกายังเผยว่า การกินไขมันอิ่มตัวสามารถเพิ่มโอกาสในการเป็นโรคหัวใจได้

อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยที่ตั้งคำถามกับความเชื่อว่า ไขมันอิ่มตัวเป็นผู้ร้ายต่อสุขภาพจริงหรือ ซึ่งจากการศึกษาทบทวนงานวิจัย 72 งานวิจัยพบว่า ไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างไขมันอิ่มตัวและโรคหัวใจ นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวอย่าง น้ำมันมะกอก ถั่ว และอโวคาโด ไม่ได้ป้องกันการเกิดโรคหัวใจ

นอกจากนี้ มีข้อมูลที่พบว่า การกินไขมันอิ่มตัวอาจจะเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ซึ่งการมีคอเลสเตอรอลสูงสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ อีกทั้งไขมันอิ่มตัวยังสามารถเพิ่มปริมาณไขมันไม่ดี หรือแอลดีแอล คอเลสเตอรอล (LDL Cholesterol) ได้ แต่ก็เพิ่มไขมันดี หรือไขมันเอชดีแอล คอเลสเตอรอล (HDL Cholesterol) ด้วย ดังนั้น ในปัจจุบัน จึงยังไม่มีหลักฐานจากการทดลองใด ที่ยืนยันความเชื่อมโยงระหว่างไขมันอิ่มตัวกับโรคหัวใจ

ข้อแนะนำในการบริโภคไขมันอิ่มตัว

สมาคมโรคหัวใจในสหรัฐอเมริกาแนะนำว่า ควรกินไขมันอิ่มตัวในปริมาณ 5-6% ของพลังงานที่ได้รับต่อวัน เช่น ใน 1 วัน ควรกินอาหาร 2,000 กิโลแคลอรี่ จึงสามารถกินไขมันอิ่มตัวได้ไม่เกิน 120 กิโลแคลอรี่ต่อวัน หรือประมาณ 13 กรัมต่อวัน นอกจากนี้ ยังมีคำแนะนำในการกินไขมันอิ่มตัว ดังนี้

 • เลือกกินเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน และเนื้อสัตว์ปีกไม่เอาหนัง
 • กินไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว และไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน ซึ่งพบมากในอาหาร เช่น น้ำมันพืชชนิดต่าง ๆ หรือถั่ว เช่น ถั่วเหลือง
 • กินผัก ผลไม้ และธัญพืชเต็มเมล็ด
 • จำกัดปริมาณการกินเนื้อแดง รวมถึงอาหารและน้ำดื่มที่มีน้ำตาลสูง

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เป็นโรคบางอย่าง เช่น โรคหัวใจ โรคอ้วน โรคเบาหวาน อาจต้องจำกัดปริมาณการกินไขมันอิ่มตัว และผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงพันธุกรรม (Familial Hypercholesterolemia) ควรปรึกษาคุณหมอหากต้องการกินไขมันอิ่มตัว

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Saturated Fat. https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-eating/eat-smart/fats/saturated-fats. Accessed on December 11 2018.

Saturated Fats: Should I Eat Them or Avoid Them?. https://www.webmd.com/cholesterol-management/features/truth-about-saturated-fats. Accessed on December 11 2018.

Facts about saturated fats. https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000838.htm. Accessed December 8, 2021.

How to eat less saturated fat. https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/eat-less-saturated-fat/. Accessed December 8, 2021.

Types of Fat. https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/what-should-you-eat/fats-and-cholesterol/types-of-fat/. Accessed December 8, 2021.

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย Sopista Kongchon แก้ไขล่าสุด 3 สัปดาห์ก่อน
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย พลอย วงษ์วิไล