home

โรคไข้ซิกา

ไข้ซิกา คือ หนึ่งในโรคติดเชื้อไวรัสที่มีพาหะเป็นยุงลาย เช่นเดียวกันกับไข้เลือดออก แม้ว่าโดยปกติอาการของโรคไข้ซิกานี้อาจจะไม่ค่อยรุนแรงสำหรับคนทั่วไป แต่กับคุณแม่ตั้งครรภ์ อาจกลายเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายลูกน้อยในครรภ์ได้เลยทีเดียว เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ไข้ซิกา ได้ที่นี่

เรื่องเด่นประจำหมวด

โรคไข้ซิกา

Zika virus (ไวรัสซิก้า) เป็นเชื้อไวรัสที่มียุงลายเป็นพาหะ เมื่อถูกยุงกัดอาจส่งผลให้เชื้อไวรัสซิก้าเข้าสู่กระแสเลือด และอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย ทำให้บางคนมีไข้ ผื่นขึ้น ปวดบริเวณข้อต่อ อาการตาแดง และอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งไวรัสอาจถูกส่งผ่านไปยังทารกในครรภ์ ทำให้เกิดความผิดปกติทางสมองได้ Zika virus คืออะไร Zika virus (ไวรัสซิก้า) คือเชื้อไวรัสที่นำไปสู่การเจ็บป่วยเมื่อถูกยุงลายกัด หรือเรียกอีกอย่างได้ว่า โรคไข้ซิก้า ผู้ติดเชื้อไวรัสซิก้าในบางคนอาจไม่แสดงอาการใด ๆ หรืออาจเริ่มมีอาการ 2-14 วัน หลังจากถูกยุงลายกัด โดยอาการโรคไข้ซิก้าที่พบได้ทั่วไป มีดังนี้ มีไข้ ปวดศีรษะ ตาแดง ผื่นขึ้นบนผิวหนัง ปวดเมื่อยตามข้อ โดยเฉพาะบริเวณข้อมือและข้อเท้า ปวดหลังส่วนล่าง ปวดกล้ามเนื้อ ปวดท้อง Zika virus อันตรายต่อสุขภาพอย่างไร Zika virus ส่วนใหญ่อาจไม่ก่อให้เกิดอาการรุนแรงที่อันตรายต่อสุขภาพมากนัก แต่ก็อาจมีโอกาสที่จะส่งผลเสี่ยงเป็นกลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร (Guillain-Barre) ซึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ที่ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรืออาจเป็นอัมพาตบางส่วน หรือทั่วทั้งร่างกายได้ โดยเฉพาะในเด็กโต และผู้ใหญ่ อีกทั้งอาจทำให้สมองบวม และมีความผิดปกติของเลือด เช่น เลือดแข็งตัวช้า เลือดออก รอยฟกช้ำ สำหรับสตรีตั้งครรภ์ อาจได้รับผลกระทบมากกว่าบุคคลทั่วไป เนื่องจากไวรัสซิก้าอาจทำให้ทารกเสี่ยงเป็นภาวะไมโครเซบฟาลี (Microcephaly) ที่สังเกตได้จากศีรษะทารกมีขนาดเล็ก หรือศีรษะยุบบางส่วน  และอาจทำให้สมองของทารกได้รับความเสียหาย […]