home

โรคไข้ซิกา

ไข้ซิกา คือ หนึ่งในโรคติดเชื้อไวรัสที่มีพาหะเป็นยุงลาย เช่นเดียวกันกับไข้เลือดออก แม้ว่าโดยปกติอาการของโรคไข้ซิกานี้อาจจะไม่ค่อยรุนแรงสำหรับคนทั่วไป แต่กับคุณแม่ตั้งครรภ์ อาจกลายเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายลูกน้อยในครรภ์ได้เลยทีเดียว เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ไข้ซิกา ได้ที่นี่

x