ไข้ไทฟอยด์

ไข้ไทฟอยด์ หรือ ไข้รากสาดน้อย เป็นโรคหายากชนิดหนึ่ง เกิดขึ้นจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Salmonella typhi จากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรค หรือการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ โรคไข้ไทฟอยด์นี้เป็นโรคที่อันตราย และจำเป็นต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ไข้ไทฟอยด์ ตั้งแต่สาเหตุ อาการ การรักษา และการป้องกัน ได้ที่นี่

เรื่องเด่นประจำหมวด