backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก

ผู้ป่วย ความดันโลหิตสูง กับ ความเสี่ยงในการติดเชื้อ โควิด-19

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย ชลธิชา จันทร์วิบูลย์ · แก้ไขล่าสุด 31/05/2021

ผู้ป่วย ความดันโลหิตสูง กับ ความเสี่ยงในการติดเชื้อ โควิด-19

จากรายงานของกรมอนามัยโลก (WHO) พบว่าผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง อย่างโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคมะเร็ง และผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตสูงนั้น ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ง่าย แถมเมื่อติดเชื้อแล้วยังจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อที่รุนแรงขึ้นอีกด้วย วันนี้ Hello คุณหมอ มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ความดันโลหิตสูง กับ โควิด-19 มาให้อ่านกันค่ะ

ความเสี่ยงของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง กับ โควิด-19

จากข้อมูลที่ได้ศึกษาจากประเทศจีนและประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นประเทศแรก ๆ ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างหนัก พบว่าผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตสูงมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 สูงกว่าคนทั่วไป ในประเทศจีนผู้ที่ติดเชื้อโควิดร้อยละ 25-50 จะมีโรคความดันโลหิตสูง หรือมีโรคเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง เบาหวาน หรือโรคปอดเรื้อรัง ส่วนในประเทศอิตาลีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เสียชีวิตร้อยละ 76 เป็นผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตสูงมาก่อนอยู่แล้ว ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ติดเชื้อโควิด-19 นั้นจะมีโอกาสที่จะเสียชีวิตร้อยละ 6

ยาที่ใช้รักษา ความดันโลหิตสูง กับ โควิด-19 เกี่ยวข้องกันอย่างไร

จากการวิเคราะห์ผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เบาหวาน และโรคไตเรื้อรัง ที่ติดเชื้อโควิด-19 ส่วนใหญ่ที่มีอาการรุนแรงและมีการเสียชีวิตพบว่าผู้ติดเชื้อเหล่านั้นมีการใช้ยาลดความดันโลหิตกลุ่ม ACE inhibitors ซึ่งเป็นตัวยับยั้ง และมีการใช้ยาในกลุ่ม Angiotensin Receptor Blockers (ARB) ซึ่งเป็นยาที่มีหลักการทำงานคล้ายๆ กับยากลุ่ม ACE แต่ผลข้างเคียงของยานั้นรุนแรงน้อยกว่า

ซึ่งยาทั้ง 2 กลุ่มนี้จะไปทำให้การทำงานของระบบหายใจลดลงและยังส่งผลต่อการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดลดลง ทำให้ผู้ป่วยความดันโลหิตหลาย ๆ คน มีความกังวลว่ายาที่รับประทานอยู่จะทำให้โรคโควิดรุนแรงขึ้น แต่สมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกันได้ให้คำแนะนำว่า ผู้ป่วยความดันโลหิตไม่ควรหยุดใช้ยาเหล่านี้ เพราะยังไม่มีงานวิจัยที่แน่ชัดว่า ยาทั้ง 2 กลุ่มนี้จะทำให้อาการโควิด-19 แย่ลง และแน่นอนว่าผู้ป่วยความดันโลหิตสูง มีความจำเป็นที่จะต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยาเหล่านี้ช่วยในการควบคุมความดันให้อยู่ในระดับที่ปกติ

ที่สำคัญยาเหล่านี้ช่วยป้องกันการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันและโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้อีกด้วย หากหยุดรับประทานยาอาจทำให้อาการแย่ลง จนเกิดปัญหาที่ร้ายแรงกับร่างกายได้ ที่สำคัญหากไม่มีคำสั่งจากแพทย์ที่ทำการดูแลให้งดหรือลดปริมาณการใช้ยา ควรใช้ยาต่อเนื่องในปริมาณที่แพทย์กำหนดอย่างเคร่งครัด

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ควรปฏิบัติตัวอย่างไรให้ไกลเชื้อโรค

การดูแลตนเอง เป็นสิ่งที่ทุก ๆ คนควรทำเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นการป้องกันตนเองแล้ว ยังช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้อีกด้วย ส่วนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สามารถติดเชื้อได้ง่าย จึงควรมีการดูแลตนเองมากเป็นพิเศษ ทางกรมป้องกันและควบคุมโรค (CDC) ได้มีคำแนะนำในการดูแลตัวเอง ดังนี้

  • มียาเพียงพอในการรับประทานในช่วงที่ต้องกักตัวอยู่บ้าน
  • เตรียมยาสามัญประจำบ้านสำหรับกรณีฉุกเฉิน เพื่อที่จะได้ไม่ต้องออกไปข้างนอกเพื่อเจอความเสี่ยง
  • กักตัวอยู่บ้าน ลดการไปที่ชุมชน หากจำเป็นต้องออกไปควรใส่หน้าป้องกันตนเอง
  • หมั่นล้างมือเป็นประจำด้วยสบู่และน้ำอุ่น
  • ล้างทำความสะอาดบ้านและบริเวณที่ต้องใช้บ่อยๆ เป็นประจำ

จะเห็นได้ว่า ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงแม้จะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 มากกว่าคนทั่วไป แต่ก็ควรดูแลร่างกายด้วยการออกกำลังกายสม่ำเสมอ และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ตามหลัก social distancing และล้างมืออยู่เสมอ จะทำให้คุณปลอดภัยจากเชื้อโรคโควิด-19 ได้

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย ชลธิชา จันทร์วิบูลย์ · แก้ไขล่าสุด 31/05/2021

ad iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา