backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก

ติดโควิด ทํายังไง ต้องไปโรงพยาบาลหรือไม่ กักตัวกี่วัน

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย พลอย วงษ์วิไล


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 4 สัปดาห์ก่อน

ติดโควิด ทํายังไง ต้องไปโรงพยาบาลหรือไม่ กักตัวกี่วัน

สถานการณ์โควิดในประเทศไทย ยังพบผู้ป่วยโควิดอย่างต่อเนื่อง จึงต้องเฝ้าระวังตนเอง หากพบว่ามีอาการน่าสงสัย ติดโควิด ทํายังไง ต้องไปโรงพยาบาลหรือไม่

อาการเสี่ยงติดโควิด

ผู้ที่มีความเสี่ยงสามารถสังเกตอาการ ความผิดปกติของร่างกาย จากนั้นให้ตรวจ ATK โดยอาการติดโควิด ที่พบบ่อย ได้แก่

 • ไอ 
 • เจ็บคอ 
 • มีไข้ 
 • ปวดกล้ามเนื้อ 
 • มีน้ำมูก 
 • ปวดศีรษะ 
 • หายใจลำบาก 
 • จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส

สำหรับโควิดสายพันธุ์ใหม่ XBB.1.16 อาจพบอาการเพิ่มเติม เช่น เยื่อบุตาอักเสบ ตาแดง ลักษณะคล้ายตาแดง มีผื่นคัน และหากมีอาการเข้าข่ายว่าจะติดโควิด-19 สามารถขอรับชุดตรวจ ATK ที่ร้านขายยาใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการผ่านแอปเป๋าตัง หรือใช้บัตรประชาชนไปรับ

ติดโควิด ทํายังไง

เมื่อตรวจ ATK แล้วพบว่า ขึ้น 2 ขีด ผลเป็นบวกว่าติดโควิด กลุ่มที่มีอาการไม่มาก ให้ปฏิบัติตัว ดังนี้

 • กักตัว โดยแยกตัวเองออกมาเป็นเวลา 5 วัน 
 • หากกักตัวครบ 5 วันแล้ว ยังมีอาการไข้ หรืออาการโดยรวมยังไม่ดีขึ้น ให้กักตัวเพิ่มอีก 5 วัน รวมเป็น 10 วัน
 • หากกักตัวครบ 5 วันแล้ว ไม่มีอาการไข้ อาการป่วยเริ่มดีขึ้น ยังควรสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ และไม่ไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก แต่สามารถออกไปข้างนอกได้แล้ว
 • คำแนะนำเพิ่มเติม ควรตรวจ ATK ให้ผลเป็น – หรือ Negative ทั้ง 2 ครั้ง ก่อนไปใช้ชีวิตตามปกติ

3 กลุ่ม ผู้ติดเชื้อโควิด 

การติดเชื้อโควิดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

กลุ่มสีเขียว

 • ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีอาการ เช่น เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ไอ มีน้ำมูก มีผื่น ถ่ายเหลว ตาแดง อุณหภูมิ 37.5 องศาขึ้นไป
 • กลุ่มนี้รักษากับสถานพยาบาลตามสิทธิ ผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน หรือรักษาที่บ้าน 
 • หากกลุ่มนี้มีอาการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่กลุ่มสีเหลืองหรือสีแดง ให้ส่งต่อโรงพยาบาล

กลุ่มสีเหลือง

 • ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีอาการ เช่น แน่นหน้าอก หายใจเร็ว หายใจลำบาก มีอาการปอดอักเสบ ถ่ายเหลว หรือพบอาการแทรกซ้อนจากโรคประจำตัว
 • กลุ่มเด็กเล็กที่มีอาการซึม หายใจลำบาก กินนมหรืออาหารได้น้อยลง
 • กลุ่ม 608 ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป, กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์

กลุ่มสีแดง

 • ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีอาการ เช่น หอบเหนื่อยหนักมาก พูดไม่เป็นประโยค แน่นหน้าอก ปอดอักเสบรุนแรง ตอบสนองช้า ไข้สูงกว่า 39 องศาต่อเนื่อง
 • กลุ่มนี้อาจไม่รู้สึกตัว มีภาวะช็อคหรือโคมาได้
 • ตรวจพบค่าออกซิเจนต่ำกว่า 94 

สิทธิในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19

ปัจจุบันการติดเชื้อโควิด 19 สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิ ประกอบด้วย

บัตรทอง 

 1. รับการรักษาได้ที่สถานพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้
 2. หน่วยบริการปฐมภูมิ ตามนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชนอบอุ่น หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล ร้านยาร่วมดูแลผู้ป่วยโควิด 19 สีเขียวกลุ่มอาการเล็กน้อย
 3. พบแพทย์ออนไลน์ จัดส่งยาถึงบ้าน ผ่าน 4 แอปพลิเคชัน

ประกันสังคม 

สถานพยาบาลคู่สัญญาในระบบประกันสังคมตามสิทธิ

ข้าราชการ

สถานบริการของรัฐทุกแห่ง

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

พลอย วงษ์วิไล


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 4 สัปดาห์ก่อน

ad iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา