home

เราจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไร

close
chevron
บทความนี้อาจมีข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องแม่นยำ
chevron

โปรดแจ้งให้ทราบหากข้อมูลไม่ถูกต้อง

wanring-icon
คุณไม่จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดนี้หากคุณไม่สะดวกใจ โปรดส่งความคิดเห็นของคุณที่ด้านล่างนี้เพื่อรับชมเว็บไซต์ต่อ
chevron
บทความนี้อาจมีข้อมูลไม่เพียงพอ
chevron

โปรดแจ้งให้ทราบหากข้อมูลไม่ครบถ้วน

wanring-icon
คุณไม่จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดนี้หากคุณไม่สะดวกใจ โปรดส่งความคิดเห็นของคุณที่ด้านล่างนี้เพื่อรับชมเว็บไซต์ต่อ
chevron
ฉันมีข้อสงสัย
chevron

แม้ว่าเราอาจไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรค แต่เราก็พร้อมรับฟังความคิดเห็นของท่าน โปรดแสดงความคิดเห็นในกล่องข้อความด้านล่าง

wanring-icon
หากคุณเกิดภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ โปรดแจ้งสายด่วน 1669 หรือติดต่อโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้พื้นที่ของคุณในทันที

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

คำแนะนำสำหรับ นักศึกษา ที่กลับจากต่างประเทศ ในพื้นที่การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19

คำแนะนำสำหรับ นักศึกษา ที่กลับจากต่างประเทศ ในพื้นที่การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19

บทความนี้ Hello คุณหมอ มีคำแนะนำในการปฏิบัติดูแลตนเอง สำหรับ นักศึกษา ที่กลับจากต่างประเทศ ในพื้นที่การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 (COVID-19) มาฝากกันค่ะ จะมีวิธีการเตรียมความพร้อม และวิธีการปฏิบัติดูแลตนเองอย่างไรบ้างนั้น มาติดตามอ่านกันได้เลย

มาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ นักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มีมาตรการในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักศึกษาที่กำลังเดินทางกลับจากต่างประเทศในพื้นที่ ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไว้ดังนี้

 • เตรียมที่พัก ที่อยู่อาศัย ให้สำหรับนักศึกษาโดยเฉพาะ ไม่ปะปนอาศัยอยู่กับสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัว โดยสถานที่พักอาศัยดังกล่าว จะต้องมีอากาศถ่ายเท และสามารถเดินทางไปโรงพยาบาลได้สะดวก นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์สำหรับการป้องกันให้กับนักศึกษาอีกด้วย เช่น สบู่ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ถุงมือ เป็นต้น
 • มีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานช่วยเหลือดูแลนักศึกษา และประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
 • เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในเรื่องของหลักสูตรการเรียนพิเศษจากที่บ้าน เช่น การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online Coures)

วิธีการคัดกรอง นักศึกษาที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ (กรณี คัดกรองที่สนามบิน)

นักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ จะต้องผ่านการคัดกรองที่สนามบิน ดังนั้นนักศึกษาจะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ในการคัดกรองเพื่อความสะดวกรวดเร็วและเป็นประโยชน์ในการรักษาพยาบาล

หากพบว่าตนเองมีอาการเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น มีไข้ มีน้ำมูก อาการไอ จาม เจ็บคอ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทันที เมื่อตรวจพบว่าร่างกายมีไข้ มากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะถูกแยกตัวออกมาตรวจซ้ำอีก 1 รอบ หากยังพบว่ามีไข้อยู่ จะถูกดำเนินการส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องตามขั้นตอน

นักศึกษา ควรปฏิบัติตนอย่างไร เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย โรคโควิด-19

เมื่อ นักศึกษา กลับมาจากต่างประเทศและต้องกักตัวอยู่ในบ้านหรือที่พัก จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ โรคโควิด-19

 • นักศึกษาควรแยกห้องนอน และหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน อย่างน้อย 14 วัน (นับจากวันเดินทางที่กลับจากพื้นที่ระบาดในต่างประเทศมาถึงประเทศไทย)
 • ควรรับประทานอาหารแยกจากผู้อื่น หากรับประทานอาหารร่วมกันต้องใช้ช้อนกลางทุกครั้ง
 • ห้ามใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ โทรศัพท์ เป็นต้น
 • สวมหน้ากากอนามัยขณะอาศัยอยู่ในบ้าน และอยู่ห่างจากสมาชิกในครอบครัวประมาณ 1-2 เมตร โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ

สร้างสุขอนามัยที่ดี ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ปัจจุบันยังไม่มีข้อบ่งชี้ที่แน่ชัดในการรักษาโรคโควิด-19 ดังนั้น การมีสุขอนามัยที่ดี จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะสามารถป้องกันตนเองจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าวได้ โดยวิธีการเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

 • ล้างมือบ่อยๆ เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ด้วยสบู่และน้ำอย่างน้อย 20 วินาที ในกรณีที่ไม่มีสบู่และน้ำ ให้ใช้เจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นอย่างน้อย 70%
 • เมื่อมีอาการ ไอ จาม ให้ปิด ปาก จมูก ด้วยทิชชู ทุกครั้ง แล้วทิ้งทิชชูในถุงพลาสติกปิดปากถุงให้เรียบร้อยทุกครั้ง ก่อนทิ้ง
 • ควรแยกขยะออกเป็น 2 ประเภท คือ
  • ประเภทขยะทั่วไป ไว้ใส่ขยะทั่วไป ภาชนะแบบใส่อาหารแบบใช้ครั้งเดียว
  • ประเภทที่ปนเปื้อน ขยะที่มีการปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย สารคัดหลั่ง เช่น กระดาษทิชชู หน้ากากอนามัย
  • ข้อแนะนำเพิ่มเติมในการแยกขยะและทิ้งขยะ: ในแต่ละวันให้เก็บและทำลายเชื้อโดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้น และฆ่าเชื้อโดยการราดด้วยน้ำยาฟอกขาว และมัดปากถุงให้แน่น ก่อนนำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไป หลักจากทิ้งขยะเสร็จ ต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทันที

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

คำแนะนำสำหรับการแยกตัวเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Self-Quarantine at Home

). https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/introduction/introduction15_2.pdf. Accessed 23 April 2020.

คู่มือมาตรการและแนวทางในการดูแล ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). https://www.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=16713. Accessed 23 April 2020.

Q&A on coronaviruses (COVID-19). https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses. Accessed 23 April 2020.

รูปของผู้เขียน
เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์ เมื่อ 24/04/2020
ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
x