backup og meta

อาการโควิด-19 มีอะไรบ้าง เราติดแล้วหรือยัง

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย พลอย วงษ์วิไล


เขียนโดย ปัญญพัฒน์ เอี่ยมสิน · แก้ไขล่าสุด 30/09/2021

อาการโควิด-19 มีอะไรบ้าง เราติดแล้วหรือยัง

โคโรนาไวรัส คือกลุ่มไวรัสที่ส่งผลให้ติดเชื้อโรคทางเดินหายใจรุนแรงนำไปสู่โรคโควิด-19 ที่เริ่มแพร่ระบาดทั่วโลกในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นโรคในปัจจุบันที่ควรระวังโดยการสังเกต อาการโควิด-19 ที่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่อาการในระดับเบา จนถึงอาการระดับรุนแรง

อาการโควิด-19 

ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจไม่เผยอาการใด ๆ แต่สำหรับบางคนหลังจากร่างกายได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 เชื้อนี้จะเข้าสู่ระยะการฝักตัวประมาณ 5-6 วัน ก่อนเผยอาการเจ็บป่วยที่สังเกตได้ชัดภายใน 2-14 วัน โดยอาการโควิด-19 ที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่

 • มีไข้ หนาวสั่น
 • ปวดศีรษะ
 • คัดจมูก น้ำมูกไหล หายใจถี่
 • อาการไอแห้ง 
 • เจ็บคอ
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • ท้องเสีย
 • สูญเสียการรับรู้รสชาติ และกลิ่น
 • ปวดเมื่อยตามร่างกาย
 • รู้สึกเหนื่อยง่าย 
 • อาการโควิด-19 ในเด็ก สังเกตได้จาก สัญญาณเตือนดังนี้

  • มีไข้ 
  • หายใจถี่ 
  • คัดจมูก น้ำมูกไหล
  • ไอต่อเนื่อง และไอมากกว่า 1 ชั่วโมง หรือไอมากกว่า 3 ครั้ง ใน 24 ชั่วโมง 
  • อาเจียน
  • ปวดท้อง ท้องเสีย
  • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
  • สูญเสียการรับรู้รสชาติ และกลิ่น 

  อาการโควิด-19 ในระดับรุนแรงที่ควรเข้าพบคุณหมอ

  หากสังเกตว่าตนเอง และบุตรหลานมีอาการโควิด-19 ในระดับรุนแรง ดังต่อไปนี้ ควรแจ้งคุณหมอทราบทันที เพื่อรับการรักษาได้อย่างทันท่วงที

  • เยื่อบุตาอักเสบ ตาแดง
  • หายใจลำบากเป็นเวลานานประมาณ 1 สัปดาห์
  • เจ็บหน้าอก
  • ใบหน้าและริมฝีปากเปลี่ยนเป็นสีฟ้าซีด 

  ความเสี่ยงที่อาจทำให้อาการโควิด-19 รุนแรง

  ความเสี่ยงที่อาจทำให้อาการโควิด-19 มีความรุนแรง อาจมาจากช่วงอายุที่มากขึ้น และปัญหาสุขภาพจากภาวะต่าง ๆ ดังนี้

  • น้ำหนักเกินมาตรฐาน หรือโรคอ้วน
  • ความดันโลหิตสูง
  • โรคหัวใจ เช่น หัวใจล้มเหลว โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ
  • โรคเบาหวาน
  • โรคหอบหืด
  • โรคปอดเรื้อรัง เช่น พังผืดในปอด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
  • ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ จากโรคเอชไอวี ยาบางชนิด การปลูกถ่ายไขกระดูก
  • โรคไตเรื้อรัง 
  • โรคตับ
  • โรคระบบประสาทและสมอง เช่น ดาวน์ซินโดรม ภาวะสมองเสื่อม 
  • โรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว หรือธาลัสซีเมีย
  • โรคมะเร็ง

  วิธีบรรเทาอาการโควิด-19

  การบรรเทาอาการโควิด-19 ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณะสุขแห่งประเทศไทย แบ่งกลุ่มตามอาการ 4 กลุ่ม ดังนี้

  ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 แบบไม่มีอาการ

  อาจแนะนำให้กักตัวอยู่ภายในแหล่งที่อยู่อาศัย หรือสถานที่กักตัวเฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 ที่หน่วยงานจัดไว้อย่างน้อย 14 วัน หลังจากตรวจเจอเชื้อไวรัส และอาจให้ยาที่มีสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร หรือต้านไวรัส ชนิดใดชนิดหนึ่งไว้รับประทาน ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคุณหมอ เนื่องจากผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่อาจสามารถหายได้เอง

  ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มีอาการไม่รุนแรง ไม่มีผลการตรวจพบว่าเป็นปอดอักเสบ และปัจจัยเสี่ยงโรคเรื้อรัง

  คุณหมออาจให้กักตัวภายในแหล่งที่อยู่อาศัย หรือสถานที่กักตัวที่หน่วยงานจัดสรร และให้รับรับประทานยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) โดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งติดตามอาการของผู้ป่วยในแต่ละวันอย่างใกล้ชิด หากผู้ป่วยมีอาการโควิด-19น้อยลง อาจไม่จำเป็นได้รับยาต้านเชื้อไวรัส เนื่องจากอาจมีโอกาสหายได้เองโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน

  ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการรุนแรง และมีโรคประจำตัว 

  ควรเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างน้อย 14 วัน หลังจากตรวจพบเชื้อ หรือมีอาการโควิด-19 และให้รับประทานยาฟาวิพิราเวียร์ ติดต่อกันประมาณ 5 วัน หรือนานกว่านั้น ตามอาการของผู้ป่วย และอาจให้ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ร่วม หากผลเอกซเรย์ตรวจเช็กปอดพบว่ามีอาการแย่ลง สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการดีขึ้น คุณหมออาจอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลไปกักตัวที่บ้านต่อประมาณ 14 วัน

  ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่มีออกซิเจนในร่างกายต่ำ

  คุณหมออาจติดตามอาการอย่างใกล้ชิด และให้เริ่มรับประทานยาฟาวิพิราเวียร์เป็นเวลา 5-10 หรืออาจเปลี่ยนเป็นยาเรมเดซิเวียร์ตามการพิจารณาหากผู้ป่วยมีเงื่อนไข ดังนี้

  • ปอดอักเสบรุนแรงไม่เกิน 10 วัน ที่ใส่เครื่องช่วยหายใจรักษาระดับออกซิเจนในเลือดอย่างน้อย 94% ก่อนถูกถอด เพื่อรับยาเรมเดซิเวียร์ (Remdesivir) เพราะหากใส่เครื่องช่วยหายใจ อาจทำให้ยานี้ทำงานได้ไม่เต็มที่
  • ผู้หญิงตั้งครรภที่เป็นปอดอักเสบ

  การใช้ยาเรมเดซิเวียร์ หรือยาฟาวิพิราเวียร์ ไม่อาจใช้พร้อมกันได้ โดยคุณหมออาจจัดตารางการให้ยาตามความเหมาะสม

  ข้อควรปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อมีอาการโควิด-19

  ข้อควรปฏิบัติเมื่อทราบผลว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือมีอาการโควิด-19 เบื้องต้น มีดังนี้

  • กักตัว เว้นระยะห่างกับผู้คนภายในบ้าน ไม่ควรออกไปในที่สาธารณะ
  • แจ้งให้หน่วยงาน หรือคุณหมอทราบว่าตัวเองติดเชื้อ และมีอาการอื่น ๆ ร่วม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยหลือไปสถานที่กักตัวผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือรักษาในโรงพยาบาลโดยเฉพาะ 
  • สวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันแพร่เชื้อผ่านการไอจาม
  • แยกของใช้ส่วนตัว เช่น จาม ชาม แก้ว ช้อน ส้อม ผ้าเช็ดตัว

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

  พลอย วงษ์วิไล


  เขียนโดย ปัญญพัฒน์ เอี่ยมสิน · แก้ไขล่าสุด 30/09/2021

  advertisement iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  advertisement iconโฆษณา
  advertisement iconโฆษณา