home

คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

น้ำท่วมปอด สาเหตุ อาการ การรักษา

คำจำกัดความ|อาการ|สาเหตุ|การวินิจฉัยและการรักษาโรค|การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการดูแลตัวเอง
น้ำท่วมปอด สาเหตุ อาการ การรักษา

น้ำท่วมปอด คือ ภาวะที่เกิดจากการมีของเหลวในช่องเยื่อหุ้มปอดมากกว่าปกติ ซึ่งอาจเกิดจากโรคปอดอักเสบ (โรคปอดบวม) การติดเชื้อไวรัส ภาวะหัวใจขาดเลือด ภาวะไตวาย เป็นต้น หากพบสัญญาณของภาวะน้ำท่วมปอด ควรรีบเข้าพบคุณหมอ เพราะหากปล่อยไว้อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

คำจำกัดความ

น้ำท่วมปอด คืออะไร

น้ำท่วมปอด (Pulmonary Edema) หรือปอดบวมน้ำ เป็นภาวะที่เกิดจากมีของเหลวส่วนเกินในช่องเยื่อหุ้มปอด ส่งผลให้ผู้ป่วยหายใจลำบากเนื่องจากการขาดออกซิเจน ปอดอักเสบจากการสัมผัสกับสารพิษ ภาวะหัวใจล้มเหลว การใช้ยาบางชนิด เป็นต้น ภาวะน้ำท่วมปอดมีทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง แต่หากผู้ป่วยเกิดภาวะปอดบวมแบบเฉียบพลัน ต้องรีบเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วน เพราะอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

น้ำท่วมปอด พบได้บ่อยเพียงใด

น้ำท่วมปอดเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย กรุณาปรึกษาคุณหมอสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของน้ำท่วมปอด

น้ำท่วมปอดเฉียบพลัน อาจทำให้มีอาการดังนี้

 • หายใจลำบาก หรือหายใจถี่ และอาการยิ่งแย่ลงเมื่อต้องออกแรง หรือนอนหงาย
 • ไอพร้อมมีเสมหะเป็นฟอง ซึ่งอาจเป็นสีชมพูเพราะมีเลือดปน
 • หายใจมีเสียงหวีด หรือหายใจหอบ
 • หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
 • มีไข้
 • ปวดศีรษะ
 • ตัวเย็น ผิวชื้น
 • ปากเขียวคล้ำ
 • รู้สึกวิตกกังวล กระสับกระส่าย หรือหวาดหวั่น

หากพบว่ามีอาการของภาวะน้ำท่วมปอดเฉียบพลัน ควรเข้าพบคุณหมอทันที เพราะอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

น้ำท่วมปอดเรื้อรัง อาจทำให้มีอาการดังนี้

 • หายใจลำบาก หรือหายใจถี่ และอาการยิ่งแย่ลงเมื่อต้องออกแรง หรือนอนหงาย
 • ตื่นกลางครันบ่อย ๆ เพราะไอหรือรู้สึกหายใจไม่ออก และอาการอาจดีขึ้นเมื่อลุกขึ้นนั่ง
 • หายใจถี่รุนแรงเมื่อออกแรง หรือออกกำลังกาย
 • หายใจมีเสียงหวีด
 • น้ำหนักขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • แขนขาบวม
 • อ่อนเพลีย
 • ไออย่างหนัก

ควรไปพบคุณหมอเมื่อใด

หากมีอาการที่เป็นสัญญาณของภาวะน้ำท่วมปอดเฉียบพลันควรรีบเข้ารับการรักษาให้เร็วที่สุด เพราะอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ แนะนำว่าควรเรียกรถพยาบาล อย่าเดินทางไปสถานพยาบาลเอง เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างเดินทาง เจ้าหน้าที่จะได้รักษาเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม

สาเหตุ

สาเหตุของน้ำท่วมปอด

น้ำท่วมปอดมักเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับการเต้นของหัวใจ หรือเกิดจากหัวใจห้องล่างซ้ายไม่สามารถสูบฉีดเลือดที่มาจากปอดไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ ส่งผลให้เกิดแรงดันและของเหลวที่สะสมอยู่ย้อนกลับไปที่ปอด

นอกจากนี้ ภาวะหลอดเลือดแดงตีบ กล้ามเนื้อหัวใจเสื่อม ปัญหาลิ้นหัวใจผิดปกติ และความดันโลหิตสูง ก็สามารถทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้ายลดลง และสาเหตุดังต่อไปนี้ก็อาจทำให้เกิดน้ำท่วมปอดได้เช่นกัน

 • กลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน
 • เลือดอุดตัน
 • การสัมผัสกับแอมโมเนีย คลอรีน หรือสารพิษอื่น ๆ
 • การสูดดมควันที่มีสารเคมีบางชนิด
 • การบาดเจ็บของสมองหรือระบบประสาท
 • ลิ่มเลือดอุดตันในปอด
 • การจมน้ำ
 • ผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางชนิด
 • การติดเชื้อไวรัส

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยน้ำท่วมปอด

วิธีการรักษาน้ำท่วมปอดนั้นขึ้นอยู่กับสาเหตุและอาการของแต่ละบุคคล โดยขั้นต้น หากผู้ป่วยมีปัญหาในการหายใจ คุณหมออาจให้ออกซิเจนผ่านทางหน้ากากออกซิเจนหรือสอดท่อออกซิเจนเข้าทางรูจมูกทันทีหากระดับออกซิเจนต่ำ และคุณหมออาจตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีดังต่อไปนี้ด้วย

 • การตรวจเลือด เพื่อหาสาเหตุของภาวะน้ำท่วมปอด และวัดระดับออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด
 • การเอกซเรย์ทรวงอก เพื่อตรวจสอบว่ามีของเหลวในปอดหรือไม่
 • การสวนหัวใจ หรือการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเป็นวิธีการเอกซเรย์หัวใจผ่านสายสวน เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ และหาสาเหตุที่อาจทำให้น้ำท่วมปอด
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ และการไหลเวียนเลือดว่าเป็นปกติหรือไม่
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน และจังหวะการเต้นของหัวใจ

การรักษาน้ำท่วมปอด

การรักษาน้ำท่วมปอดขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะนี้ อย่างไรก็ตาม วิธีรักษาน้ำท่วมปอดที่นิยมใช้ ได้แก่

 • การรักษาด้วยยา
  • ยาขับปัสสาวะ ช่วยขับของเหลวส่วนเกินออกจากปอด และช่วยลดความดันเลือด หากรักษาน้ำท่วมปอดด้วยยานี้ อาจทำให้ถ่ายปัสสาวะบ่อยขึ้น
  • ยารักษาโรคหัวใจ อาจช่วยปรับจังหวะและอัตราการเต้นของหัวใจให้เป็นปกติขึ้น หรืออาจช่วยลดความดันเลือด
  • ยาขยายหลอดเลือด อาจช่วยขยายหลอดเลือดในหัวใจและปอด ส่งผลให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น ความดันเลือดต่ำลง และอาการน้ำท่วมปอดอาจดีขึ้นได้
 • การใช้เครื่องมือช่วยในการหายใจ
  • เครื่องผลิตออกซิเจน ที่นิยมใช้ได้แก่ ชนิดสายออกซิเจนแบบผ่านจมูก และชนิดหน้ากากออกซิเจน เมื่อได้รับออกซิเจนแล้ว จะช่วยให้หายใจได้ดีขึ้น และช่วยลดความดันในปอด การให้ออกซิเจน
  • เครื่องช่วยหายใจชนิดไม่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ จะช่วยเพิ่มอากาศให้ปอดผ่านทางหน้ากากครอบจมูกและปาก

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการดูแลตัวเอง

การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการดูแลตัวเองที่อาจช่วยป้องกันน้ำท่วมปอด

 • รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เช่น ผักและผลไม้สด ธัญพืช เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน
 • ดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสม
 • บริโภคเกลือให้น้อยลง
 • ออกกำลังเป็นประจำ
 • ลดหรือเลิกสูบบุหรี่
 • งดหรือลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์สุขภาพดี

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Pulmonary edema. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pulmonary-edema/symptoms-causes/syc-20377009. Accessed March 2, 2020

Pulmonary Edema: Know the Signs and Get the Facts. https://www.webmd.com/lung/the-facts-about-pulmonary-edema#1. Accessed March 2, 2020

Pulmonary Edema. https://www.kindredhealthcare.com/our-services/ltac/conditions/pulmonary-edema. Accessed March 2, 2020

Pulmonary Edema. https://medlineplus.gov/ency/article/000140.htm. Accessed March 2, 2020

Pulmonary Oedema. https://www.svhlunghealth.com.au/conditions/pulmonary-oedema. Accessed March 2, 2020

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย เนตรนภา ปะวะคัง แก้ไขล่าสุด 21/10/2021
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ