ไอเป็นเลือด (Coughing blood)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 20/08/2020 . 3 mins read
Share now

ไอเป็นเลือด (Haemoptysis หรือ Coughing blood) หมายถึงอาการที่คุณไอแล้วมีเลือดไหลออกมาจากปอด อาการไอเป็นเลือดนี้อาจเป็นสัญญาณของภาวะที่อันตราย ไม่ว่าจะเป็น การติดเชื้อ โรคมะเร็ง หรือปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดภายในปอด

คำจำกัดความ

ไอเป็นเลือด คืออะไร

ไอเป็นเลือด (Haemoptysis หรือ Coughing up blood) หมายถึงอาการที่คุณไอแล้วมีเลือดไหลออกมาจากปอด อาการไอเป็นเลือดนี้อาจเป็นสัญญาณของภาวะที่อันตราย ไม่ว่าจะเป็น การติดเชื้อ โรคมะเร็ง หรือปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดภายในปอด ที่ทำให้มีเลือดออกภายในปอดแล้วทำให้เราไอออกมาเป็นเลือด ในบางครั้งอาจมีเสมหะปะปนมาด้วย

ประเภทของอาการไอเป็นเลือด อาจแบ่งได้ตามปริมาณของเลือดที่ไอออกมาภายใน 24 ชั่วโมง ดังต่อไปนี้

 • อาการไอเป็นเลือดที่อันตรายถึงแก่ชีวิต แพทย์อาจจะมีเกณฑ์ที่ต่างกันในการแยกอาการไอเป็นเลือดในระดับนี้ แต่โดยปกติจะมีช่วงตั้งแต่การไอเป็นเลือดในปริมาณ 100-600 มล.
 • อาการไอเป็นเลือดที่ไม่อันตรายถึงแก่ชีวิต หรือเรียกอีกอย่างว่าอาการไอเป็นเลือดในระดับปานกลาง โดยมีปริมาณเลือดในช่วงระหว่าง 20-200 มล.
 • อาการไอเป็นเลือดในระดับเบา สำหรับผู้ที่มีอาการไอเป็นเลือดในปริมาณที่น้อยกว่า 20 มล.

ไอเป็นเลือดพบบ่อยแค่ไหน

อาการไอเป็นเลือดพบได้ทั่วไปในทุกวัย และมักส่งผลต่อผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย สามารถจัดการได้โดยลดความเสี่ยง โปรดปรึกษาแพทย์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของภาวะไอเป็นเลือด

อาการที่เห็นได้ชัดของการไอเป็นเลือด คือการไอที่มีเลือดปะปนออกมา เนื่องจากมีเลือดอยู่ในปอดหรือระบบทางเดินหายใจ เลือดนี้อาจจะมีลักษณะเป็นฟอง เนื่องจากได้ผสมกับอากาศและเสมหะที่อยู่ภายในปอด สีของเลือดนั้นอาจมีตั้งแต่สีแดงสด ไปจนถึงสีน้ำขาว หรือสีขุ่น เนื่องจากมีเสมหะปะปน

อาการไอเป็นเลือดนั้นจะแตกต่างจากการมีแผลภายในปากแล้วทำให้มีเลือดออก หรืออาการเลือดออกตามไรฟัน ที่เรามักจะสังเกตเห็นได้ขณะรับประทานอาหารหรือแปรงฟัน

สำหรับผู้ป่วยบางราย อาจมีอาการอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดปรึกษาแพทย์

ควรไปพบหมอเมื่อใด

อาการไอเป็นเลือดนั้นอาจเป็นสัญญาณภาวะของโรคที่รุนแรงได้ โปรดปรึกษาแพทย์ในทันทีหากคุณมีอาการดังต่อไปนี้

สาเหตุ

สาเหตุของการไอเป็นเลือด

มีสาเหตุหลายประการที่ก่อให้เกิดอาการไอเป็นเลือด ซึ่งได้แก่

สาเหตุเหล่านี้เป็นเพียงสาเหตุหลักๆ ที่พบได้ทั่วไปของอาการไอเป็นเลือด โปรดปรึกษากับแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยและหาสาเหตุที่แน่ชัดของอาการไอเป็นเลือด

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของอาการไอเป็นเลือด

ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอาการไอเป็นเลือด ได้แก่

 • ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ
 • คนในครอบครัวมีประวัติมีปัญหาเกี่ยวกับลิ่มเลือด
 • หากคุณเคยติดต่อกับผู้ที่เป็นวัณโรค
 • หากคุณเพิ่มผ่านการผ่าตัด เป็นโรคมะเร็ง หรือเป็นโรคที่รุนแรงอื่นๆ
 • หากคุณติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV)
 • หากคุณสูบบุหรี่มาเป็นเวลานาน
 • หากคุณเดินทางไกล อาจมีความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือด
 • หากคุณใช้ยากดภูมิคุ้มกัน

การวินิจฉัยและการรักษา

ข้อมูลที่นำเสนอในที่นี้ ไม่สามารถใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยอาการไอเป็นเลือด

แพทย์อาจตั้งคำถามเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของภาวะเลือดออก เช่น เลือดออกมาจากบริเวณ (ทางเดินหายใจ ปอด ฯลฯ) ปริมาณเลือดที่ออก ฯลฯ เพื่อหาสาเหตุ ต่อจากนั้น อาจมีการทดสอบในห้องปฏิบัติการอื่นๆ ซึ่งได้แก่

 • การเอกซเรย์หน้าอก
 • การถ่ายภาพด้วยซีทีสแกน เพื่อให้ได้ภาพถ่ายอวัยวะภายในที่ชัดเจน
 • การส่องกล้องหลอดลม
 • การตรวจเลือด เช่น การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เพื่อนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวและเซลล์เม็ดเลือดแดง
 • การทดสอบอื่นๆ เช่น การทดสอบและการเอกซเรย์แบบละเอียด

การรักษาอาการไอเป็นเลือด

การรักษามีวัตถุประสงค์เพื่อหยุดภาวะเลือดออก และรักษาภาวะสุขภาพที่เป็นสาเหตุของอาการไอเป็นเลือด

ในการหยุดภาวะเลือดออก อาจมีการผ่าตัดอุดหลอดเลือดในหลอดลม การส่องกล้องหลอดลม และการผ่าตัด

การรักษาอื่นๆ สำหรับผู้ที่มีอาการไอเป็นเลือด ได้แก่

 • ยาปฏิชีวนะ สำหรับการรักษาปอดบวมและวัณโรค
 • เคมีบำบัด และการฉายแสงสำหรับการรักษาโรคมะเร็งปอด
 • ยาสเตียรอยด์ สำหรับลดการอักเสบ
 • ยาแก้ไอ

อาจมีการให้ยาถ่ายเลือดหรือยาอื่นๆ เพื่อยับยั้งการเสียเลือด โดยขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยแต่ละราย

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองเพื่อรับมือกับอาการไอเป็นเลือด

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการดูแลรักษาตัวเองดังต่อไปนี้ อาจช่วยให้รับมือกับอาการไอเป็นเลือดได้

 • เลิกสูบบุหรี่
 • หลีกเลี่ยงสารระคายเคืองและสารก่อภูมิแพ้ที่ทำให้ไอ เช่น ฝุ่นควัน เป็นต้น
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพ
 • รักษาสุขภาพ
 • ปฏิบัติตามวิธีการดูแลสุขภาพเพื่อรักษาปัญหาสุขภาพที่ทำให้เกิดอาการไอเป็นเลือด

หากคุณมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นถึงวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

จบทุกปัญหาอาการไอและเสมหะ ได้ง่ายๆ ด้วย สมุนไพรแก้ไอขับเสมหะ

อาการไอไม่หยุด อาจทำให้เราถูกมองแปลกๆ วันนี้ Hello คุณหมอ จึงจะมาแนะนำ สมุนไพรแก้ไอขับเสมหะ ที่จะช่วยแก้ปัญหาอาการไอได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องพึ่งยา มาฝากกันค่ะ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by พลอย วงษ์วิไล

ชะเอมไทย (Albizia myriophylla Benth)

ส่วนต่างๆ ของ ชะเอมไทย (Albizia myriophylla Benth) ไม่ว่าจะเป็น เปลือกไม้ ดอกไม้ ลำต้น ราก ใบ หรือผล ก็ล้วนแล้วแต่ถูกนำมาใช้เป็นสมุนไพร ในตำรับยาไทยทั้งสิ้น

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by พลอย วงษ์วิไล

ชะเอมเทศ (Licorice)

ชะเอมเทศ (Licorice) คือสมุนไพรชนิดหนึ่ง รากของชะเอมเทศนั้นถูกนำมาใช้เป็นยาสมุนไพร เนื่องจากเชื่อว่ามีสรรพคุณที่อาจช่วยรักษาโรค

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by พลอย วงษ์วิไล

มะเร็งกล่องเสียง (Laryngeal Cancer)

มะเร็งกล่องเสียง (Laryngeal Cancer) เกิดจากเซลล์มะเร็งก่อตัวในเนื้อเยื่อบริเวณกล่องเสียง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์