ภูมิแพ้จมูกและตา

ภูมิแพ้จมูกและตา หมายถึงโรคภูมิแพ้ที่แสดงอาการที่จมูกและดวงตา เช่น ภูมิแพ้อากาศ ภูมิแพ้เกสรดอกไม้ ภูมิแพ้ขนสัตว์ แม้อาการของโรคภูมิแพ้จมูกและตานี้มักจะไม่ร้ายแรง แต่หากขาดการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงในภายหลังได้ Hello คุณหมอ จึงได้รวบรวมข้อมูลสุขภาพน่ารู้เกี่ยวกับ ภูมิแพ้จมูกและตา ไว้ที่นี่

เรื่องเด่นประจำหมวด