home

ภูมิแพ้จมูกและตา

ภูมิแพ้จมูกและตา หมายถึงโรคภูมิแพ้ที่แสดงอาการที่จมูกและดวงตา เช่น ภูมิแพ้อากาศ ภูมิแพ้เกสรดอกไม้ ภูมิแพ้ขนสัตว์ แม้อาการของโรคภูมิแพ้จมูกและตานี้มักจะไม่ร้ายแรง แต่หากขาดการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงในภายหลังได้ Hello คุณหมอ จึงได้รวบรวมข้อมูลสุขภาพน่ารู้เกี่ยวกับ ภูมิแพ้จมูกและตา ไว้ที่นี่

เรื่องเด่นประจำหมวด

หัวข้อ ภูมิแพ้จมูกและตา เพิ่มเติม

ภูมิแพ้จมูกและตา

อาการคันตา ตาแดง แสบตา หรือตาเป็นแผล เป็นอาการของภูมิแพ้ที่ดวงตา (Eye allergy) ภูมิแพ้ดวงตายังอาจเรียกอีกอย่างว่า เยื่อบุตาอักเสบที่เกิดจากภูมิแพ้ (Allergic conjunctivitis) หรือ อาการภูมิแพ้ขึ้นตา (Ocular allergy) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อดวงตาสัมผัสไรฝุ่น ละอองเกสร หรือสะเก็ดผิวหนังสัตว์ แล้วระบบภูมิคุ้มกันของคุณมีปฏิกิริยาต่อสารเหล่านั้นมากเกินไป หลอดเลือดในดวงตาของคุณมีอาการบวม และดวงตามีอาการระคายเคือง สิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิด อาการภูมิแพ้ขึ้นตา ละอองเกสรจากต้นหญ้า วัชพืช และต้นไม้ เป็นสารก่อภูมิแพ้จากภายนอก และอาจทำให้เกิดเยื่อตาอักเสบที่เกิดจากภูมิแพ้ตามฤดูกาล สะเก็ดผิวหนังสัตว์ สปอร์จากเชื้อรา หรือไรฝุ่นและสารก่อภูมิแพ้จากภายนอกอื่นๆ ทำให้เกิดภูมิแพ้ที่มีอาการเป็นปี ดังนั้น จึงเรียกว่าเยื่อบุตาอักเสบเรื้อรัง (Chronic conjunctivitis) หรือเยื่อบุตาอักเสบตลอดทั้งปี (Perennial conjunctivitis) เครื่องสำอาง น้ำหอม ควันบุหรี่ หรือสารเคมีอื่นๆ เป็นสารระคายเคืองที่อาจประตุ้นภูมิแพ้ดวงตา อาการภูมิแพ้ดังกล่าวเรียกว่า เยื่อบุตาอักเสบจากสิ่งสัมผัส (Contact conjunctivitis) อาการแพ้คอนแทคเลนส์ (Giant conjunctivitis) อาการภูมิแพ้ขึ้นตา ที่คุณควรรู้ คุณอาจเริ่มมีอาการแพ้ได้ในเวลาอันสั้น หลังจากดวงตาสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ หรือในหลายๆ ครั้ง หลังจากนั้น 2-4 วัน ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นอาจได้แก่ แสบตา น้ำตาไหล มีรอยแดง มีอาการคัน ไวต่อแสง หนังตาบวม รู้สึกเหมือนมีเม็ดกรวดอยู่ในตา อาการภูมิแพ้ดวงตา […]

ผู้เชี่ยวชาญด้าน ภูมิแพ้จมูกและตา ของเรา

ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม see-more-icon