home

ภูมิแพ้ผิวหนัง

ภูมิแพ้ผิวหนัง หมายถึงโรคภูมิแพ้ที่แสดงอาการที่ผิวหนัง ที่พบบ่อยคือ อาการผดผื่น อาการคัน หรืออาการตุ่มน้ำใส โดยปกติมักจะเกิดจากการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ เช่น ขนสัตว์ เครื่องสำอาง น้ำหอม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ภูมิแพ้ผิวหนัง ประเภทต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการในการรับมือและป้องกันโรคภูมิแพ้ผิวหนัง ได้ที่นี่

ความรู้ทั่วไป

ภูมิแพ้ผิวหนัง

ภูมิแพ้ (Allergy) เป็นภาวะที่ระบบภูมิคุ้มกันมีปฏิกิริยาอย่างรุนแรงต่อสิ่งที่ไม่เป็นอันตราย เช่น ละอองเกสร ขนสัตว์ และอาหารบางชนิด อาการแพ้มีความรุนแรง และในบางครั้งอาจถึงแก่ชีวิตได้ สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้ เพื่อหลีกเลี่ยงอาการแพ้ก็คือ การรับทราบเกี่ยวกับสิ่งที่แพ้ และ การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง เป็นวิธีหนึ่งในการบ่งชี้สารก่อภูมิแพ้ของคุณ การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง คืออะไร การทดสอบผิวหนังใช้สารก่อภูมิแพ้ทั่วไปในรูปแบบเข้มข้น แพทย์จะใช้สารก่อภูมิแพ้ที่ผิวหนัง เพื่อดูว่าผิวหนังมีการตอบสนองอย่างไร ผิวหนังอาจมีอาการระคายเคือง และคันเหมือนยุงกัด ข้ออธิบายสำหรับปฏิกิริยาดังกล่าวก็คือ เกิดจากกลไกของระบบภูมิคุ้มกัน เมื่อคุณสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ ระบบภูมิคุ้มกันจะปล่อยแอนติบอดี้ออกมา จะทำให้เกิดห่วงโซ่ปฏิกิริยาทางเคมี เพื่อต้านสิ่งกระตุ้น ตามปฏิกิริยาของผิวหนังแล้ว แพทย์จะสามารถตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ได้ ประเภทการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง การทดสอบผิวหนังมีหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทจะแตกต่างกัน ดังนี้ การทดสอบด้วยการสะกิดผิว การทดสอบด้วยการสะกิดผิว (Scratch test หรือ prick test) เป็นการทดสอบที่ใช้มากที่สุด แพทย์จะทำการตรวจผิวหนังที่แขนหรือหลัง แล้วเช็ดด้วยแอลกอออล์ แล้วแพทย์จะทำเครื่องหมายที่ผิวหนังด้วยปากกา หลังจากนั้น แพทย์จะหยดสารก่อภูมิแพ้ในแต่ละจุด และทำการสะกิดผิว เพื่อให้สารก่อภูมิแพ้เข้าไปในผิวหนัง การดำเนินการดังกล่าวไม่ใช่การฉีดยา และไม่มีเลือดออก การทดสอบในชั้นผิวหนัง (Intradermal test) การเตรียมตัวค่อนข้างเหมือนกับการทดสอบด้วยการสะกิดผิวหนัง เว้นแต่ในการทดสอบนี้ จะฉีดสารก่อภูมิแพ้เข้าไปในผิวหนังชั้นนอก การทดสอบด้วยแผ่นแปะ ในการทดสอบด้วยแผ่นแปะ (Patch Test) นั้น จะใส่สารก่อภูมิแพ้เข้าไปในแผ่นทดสอบ […]

x