มะเร็งกระเพาะอาหาร

มะเร็งกระเพาะอาหาร หมายถึง เกิดจากการเจริญเติบโตแบบผิดปกติของเซลล์ต่าง ๆ ในกระเพาะอาหาร และพัฒนากลายเป็นเนื้องอกชนิดร้ายหรือมะเร็ง โรคนี้พบได้บ่อย และมักแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น ๆ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันเวลา ทั้งยังอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ด้วย แม้โรคนี้จะรุนแรง แต่หากคุณเข้าใจ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้

เรื่องเด่นประจำหมวด

มะเร็งกระเพาะอาหาร

มะเร็งกระเพาะอาหารรักษาหายไหม รักษาอย่างได้บ้าง

โรคมะเร็งนั้นมีหลายชนิดด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และ โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร เป็นต้น สำหรับ โรคมะเร็งกระเพาะอาหารนั้น หลายคนอาจมีความสงสัยว่า มะเร็งกระเพาะอาหารรักษาหายไหม แล้ววิธีการรักษามะเร็งชนิดนี้มีอะไรบ้าง ลองไปศึกษาข้อมูลเบื้อต้นกับบทความนี้ของ Hello คุณหมอ กัน สถิติที่ควรรู้เกี่ยวกับ มะเร็งกระเพาะอาการรักษาหายไหม ในปี 2021 ประชากรประมาณ 26,560 คน (ผู้ชาย 16,160 คนและผู้หญิง 10,400 คน) ในสหรัฐอเมริกาจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร และคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิต 11,180 ราย (ผู้ชาย 6,740 คนและผู้หญิง 4,440 คน) โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร ส่วนใหญ่ มักเกิดกับผู้สูงอายุ ประมาณ 60% ของผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่า มีอายุมากกว่า 64 ปี อายุเฉลี่ยวินิจฉัยคือ 68 ปี อุบัติการณ์ของ โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร แตกต่างกันไปในส่วนต่าง ๆ ของโลก ในสหรัฐอเมริกาอัตราการณ์ลดลง 1.5% ต่อปีในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา […]

โฆษณา
โฆษณา