คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ ระยะของมะเร็งตับอ่อน

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ ระยะของมะเร็งตับอ่อน

หลังจากที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น โรคมะเร็งตับอ่อน คุณหมอจะทำการ ระบุระยะของมะเร็งให้คุณได้รับรู้ เพราะระยะของมะเร็งมีความสำคัญ ต่อการตัดสินในการรักษา และช่วยให้คุณเข้าใจอาการของ โรคมะเร็งตับอ่อน ได้ดียิ่งขึ้น วันนี้ Hello คุณหมอ มีข้อมูลเกี่ยวกับ ระยะของมะเร็งตับอ่อน มาให้อ่านกันค่ะ

ความสำคัญของการรู้ ระยะของมะเร็งตับอ่อน

การรับรู้ระยะของมะเร็งสำคัญต่อการรักษา โรคมะเร็งตับอ่อน เป็นอย่างมาก เมื่อตรวจพบและได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็น โรคมะเร็งตับอ่อน แพทย์จะทำการประเมินและจัดระยะของ โรคมะเร็งตับอ่อน ว่ามะเร็งตับอ่อนที่พบนั้นอยู่ในระยะใดแล้ว ซึ่งการจัดระยะของมะเร็งนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น ขนาดเนื้องอก การแพร่กระจาย

การทราบระยะของมะเร็งมีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกวิธีรักษามะเร็งเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังช่วยให้เข้าใจอาการและผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น โรคมะเร็งตับอ่อน และช่วยให้รับมือกับโรคได้ดีขึ้นด้วย

วิธีกำหนด ระยะของมะเร็งตับอ่อน

ระบบในการกำหนดระยะของ โรคมะเร็งตับอ่อน นั้นมีความเฉพาะตัว เมื่อเทียบกับการกำหนดระยะมะเร็งชนิดอื่น ๆ โดยปกติแล้ว การกำหนดระยะของมะเร็งส่วนใหญ่ จะพิจารณาจากระดับ 0 ถึง 4 โดยระยะที่ 4 เป็นขั้นสูงที่สุด แต่ โรคมะเร็งตับอ่อน ใช้ระบบ TNM ในการกำหนดระยะ ซึ่งตัวอักษรแต่ละตัวนั้นมีความหมายดังนี้

 • T ย่อมากจาก Tumor หมายถึง เนื้องอก
 • N ย่อมาจาก Node หมายถึง ต่อมที่เกี่ยวข้องกับต่อมน้ำเหลือง
 • M ย่อมากจาก Metastasis หมายถึง ระยะการแพร่กระจาย

หมวด T

หมวดหมู่ T จะอธิบายถึงขนาดของเนื้องอกหลัก โดยจะอธิบายนว่าเนื้องอกนั้น เติบโตนอกตับอ่อนและลุกลามไปยังอวัยวะอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงหรือไม่ หมวดหมู่ T จะมีตั้งแต่ TX ไปจนถึง T4

 • TX ไม่สามารถประเมินเนื้องอกได้
 • T0 แพทย์ไม่พบหลักฐานของเนื้องอกหลัก
 • T1 เนื้องอกมีขนาดค่อนข้างเล็ก โดยจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2 เซนติเมตร และจะมีเนื้องอกอยู่ที่ตับอ่อนเท่านั้น
 • T2 มีเนื้องอกมีอยู่ในตับอ่อนเท่านั้น แต่เส้นผ่านศูนย์กลางของเนื้องอกมีขนาดใหญ่กว่า 2 เซนติเมตร
 • T3 มะเร็งตับอ่อนแพร่กระจายไปนอกตับอ่อนและเข้าไปในเนื้อเยื่อใกล้เคียง แต่ไม่เข้าสู่เส้นเลือดหรือเส้นประสาท
 • T4 มะเร็งตับอ่อนแพร่กระจายไปยังที่อื่น ๆ นอกเหนือจากตับอ่อนและเนื้อเยื่อบริเวณใกล้เคียง โดยเข้าสู่เส้นเลือดและเส้นประสาทในบริเวณใกล้เคียง

หมวด N

หมวดหมู่ N จะอธิบายว่า โรคมะเร็งตับอ่อน แพร่กระจายเข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองหรือไม่ โดยในหมวดหมู่ N จะมีตั้งแต่ NX ไปจนถึง N1

 • NX ไม่สามารถประเมินต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียงได้
 • NO มะเร็งไม่แพร่กระจาย ไปยังต่อมน้ำเหลืองหรือในบริเวณใกล้เคียง
 • N1 มะเร็งแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองหรืออวัยวะที่อยู่ห่างไกล

หมวด M

หมวดหมู่ M จะอธิบายว่า โรคมะเร็งตับอ่อน มีการแพร่กระจายหรือมีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น ๆ ในร่างกายหรือไม่ โดยจะมีเพียงสองประเภทเท่านั้น คือ M0 และ M1

 • MO มะเร็งยังไม่แพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ห่างไกล หรืออวัยวะที่อยู่ไกลออกไป
 • M1 มะเร็งแพร่กระจายไปนอกเนื้อเยื่อ อวัยวะใกล้เคียง หรือแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ไกล และอวัยวะที่อยู่ไกลออกไป

ระยะของมะเร็งตับอ่อน มีอะไรบ้าง

แพทย์จะนำผลการพิจารณาตามระบบ TNM ที่ได้ มาประกอบการวินิจฉัยและจัดระยะของ โรคมะเร็งตับอ่อน แต่ละชนิดตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขนาดของเนื้องอก การแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลือง หรือการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น ๆ ซึ่งระยะของ โรคมะเร็งตับอ่อน สามารถกำหนดได้ ดังนี้

 1. ระยะ 0 เนื้องอกมะเร็งจะอยู่ในชั้นบนสุดของเซลล์ท่อตับอ่อนเท่านั้น ไม่ได้อยู่ลึกลงไปในเนื้อเยื่อตับอ่อน และยังไม่แพร่กระจายไปนอกตับอ่อน
 2. ระยะ 1A เนื้องอกมีขนาดไม่เกิน 2 เซนติเมตร และยังไม่แพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองหรือเนื้อเยื่อบริเวณใกล้เคียง
 3. ระยะ 1B เนื้องอกมีขนาดใหญ่กว่า 2 เซนติเมตร และยังไม่แพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลือง หรือเนื้อเยื่อบริเวณใกล้เคียง
 4. ระยะ 2A เนื้องอกเริ่มแพร่กระจายไปนอกตับอ่อน แต่ยังไม่แพร่กระจายไปยังเส้นเลือด เส้นประสาท และต่อมน้ำเหลือง
 5. ระยะ 2B เนื้องอกจะอยู่แค่ในตับอ่อน หรืออาจเติบโตนอกตับอ่อนก็ได้ มะเร็งตับอ่อนในระยะนี้แพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองแล้ว แต่ยังไม่แพร่กระจายไปยังเส้นเลือดและเส้นประสาท
 6. ระยะ 3 เนื้องอกมีการแพร่กระจายไปนอกตับอ่อน และมีการแพร่กระจายไปยังเส้นเลือดและเส้นประสาท และอาจมีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองหรือไม่มีก็ได้ แต่ยังไม่แพร่กระจายไปยังตำแหน่งที่ไกลจากตับอ่อน
 7. ระยะ 4 มะเร็งระยะที่ 4 ถือเป็นระยะสุดท้าย มีความรุนแรงและอันตรายมากที่สุด ในระยะนี้มะเร็งจะกระจายไปนอกตับอ่อนและในพื้นที่ที่ไกล

การทราบระยะของมะเร็งตับอ่อนที่แน่ชัด ส่งผลอย่างมากต่อการรักษาโรคมะเร็งตับอ่อน ฉะนั้น หากคุณรู้สึกถึงความผิดปกติบริเวณตับอ่อน แนะนำให้รีบไปพบคุณหมอโดยด่วน อย่าปล่อยไว้เด็ดขาด เพราะนั้นอาจเป็นสัญญาณของโรคมะเร็งตับอ่อนก็ได้

Verifying...

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Pancreatic Cancer: Stages.https://www.cancer.net/cancer-types/pancreatic-cancer/stages.Accessed on 25 April, 2021.

Pancreatic Cancer Stages.https://www.cancer.org/cancer/pancreatic-cancer/detection-diagnosis-staging/staging.html.Accessed on 25 April, 2021.

Staging Pancreatic Cancer: How Is It Done and What Does It Mean?.https://www.everydayhealth.com/pancreatic-cancer/staging/.Accessed on 25 April, 2021.

TNM staging and grades.https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/pancreatic-cancer/stages-types-grades/tnm-staging.Accessed on 25 April, 2021.

Pancreatic Cancer Treatment (Adult) (PDQ®)–Patient Version.https://www.cancer.gov/types/pancreatic/patient/pancreatic-treatment-pdq.Accessed on 25 April, 2021.

Pancreatic Cancer: How Staging Works.https://www.healthline.com/health/pancreatic-cancer/staging.Accessed on 25 April, 2021.

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย ชลธิชา จันทร์วิบูลย์ แก้ไขล่าสุด 29/05/2021
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ