home

มะเร็งตับ

มะเร็งตับ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนไทย อีกทั้งยังมีแนวโน้มว่าจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในแต่ละปี Hello คุณหมอ ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ มะเร็งตับ ตั้งแต่สาเหตุ อาการ ตลอดไปจนถึงการป้องกันโรคมะเร็งตับ เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน มาฝากไว้ที่นี่

เรื่องเด่นประจำหมวด

มะเร็งตับ

มะเร็งตับ เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 ของมะเร็งทั้งหมดที่พบในคนไทย มะเร็งตับสามารถแบ่งระยะได้ทั้งหมด 4 ระยะ โดยระยะที่ 4 คือ มะเร็งตับระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นช่วงที่เซลส์มะเร็งเกิดการลุกลามอย่างรวดเร็ว มะเร็งตับยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดปฐมภูมิ เป็นมะเร็งของเซลล์ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ชนิดทุติยภูมิ เป็นมะเร็งที่แพร่กระจายมาจากตำแหน่งอื่น ๆ ของร่างกาย มะเร็งตับระยะสุดท้าย คืออะไร มะเร็งตับระยะสุดท้ายเป็นมะเร็งระยะลุกลาม โดยเนื้องอกได้เกิดขึ้นที่ตับและแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียง หรืออวัยวะที่อยู่ห่างไกล มะเร็งระยะสุดท้ายยังสามารถแบ่งย่อยเป็นอีก 2 ระยะ ได้แก่  ระยะ 4A อาจมีเนื้องอกมากกว่าหนึ่งก้อน และแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองแต่ยังไม่แพร่กระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกาย  ระยะ 4B อาจมีเนื้องอกมากกว่าหนึ่งก้อน ซึ่งอาจจะแพร่กระจายหรือยังไม่แพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลือง แต่อาจแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกาย เช่น ปอด กระดูก อาการ มะเร็งตับระยะสุดท้าย มะเร็งตับมักไม่ค่อยแสดงอาการในระยะแรก และส่วนมากมักแสดงอาการออกมาในระยะสุดท้าย ซึ่งอาจมีอาการดังต่อไปนี้  ปวดท้อง เจ็บท้อง อาการคันตามตัว  อ่อนเพลีย ไม่มีแรง เมื่อยล้า คลื่นไส้ อาเจียน  น้ำหนักลดลงอย่างไม่ทราบสาเหตุ  เบื่ออาหาร หรือกินอาหารได้น้อยลง […]

หัวข้อ มะเร็งตับ เพิ่มเติม

มะเร็งตับ

ป่วยเป็นมะเร็งตับอยู่ได้กี่ปี เป็นคำถามที่หลายคนอาจสงสัย  มะเร็งตับอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ อาจเกิดจากเชื้อไวรัสหรือเกิดจากเซลล์ในร่างกายที่ผิดปกติ  แต่ถ้าหากคนในครอบครัวของคุณป่วยเป็นมะเร็งตับอยู่ได้กี่ปีกันนะ วันนี้ Hello คุณหมอ มีคำตอบเพื่อคลายข้อสงสัยให้กับทุกคนแล้วมาเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันค่ะ มะเร็งตับ (liver cancer) มะเร็งตับ (liver cancer) มะเร็งตับที่พบบ่อยเกิดขึ้นในเซลล์ของตับ เรียกว่า hepatocytes อาจมีการแพร่กระจายไปสู่ส่วนอื่น ๆ ได้เช่นกัน ส่วนมะเร็งตับชนิดอื่น ๆ ที่พบได้น้อย คือ angiosarcomas และ hemangiosarcoma มะเร็งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในหลอดเลือดของตับ สาเหตุของมะเร็งตับ มะเร็งตับเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ อาจเกิดจากเซลล์ตับมีกระบวนการทางเคมีในร่างกายทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นเนื้องอกในที่สุด บางครั้งอาจมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง หรือมะเร็งตับอาจเกิดขึ้นได้กับผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัวซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุใด การแพร่กระจายของมะเร็งตับ มะเร็งตับอาจเกิดขึ้นจากเซลล์ที่ผิดปกติของร่างกายมีการพัฒนาไปเป็นมะเร็ง โดยปกติเซลล์ที่ผิดปกติมักจะตายและแทนที่ด้วยเซลล์ใหม่ที่แข็งแรงกว่า การเติบโตของเซลล์มะเร็งเกิดจากเซลล์ที่ผิดปกติกัดกินเซลล์ข้างเคียงไปเรื่อย ๆ โดยอาจแพร่กระจายผ่านน้ำเหลืองหรือหลอดเลือดได้ เมื่อมีการแพร่กระจายของเซลล์ที่ผิดปกติมากขึ้นจึงทำให้เกิดเนื้องอกที่เป็นเซลล์มะเร็งได้ ป่วยเป็นมะเร็งตับอยู่ได้กี่ปี ป่วยเป็นมะเร็งตับอยู่ได้กี่ปี เป็นคำถามทีพบบ่อยและหลายคนอาจกังวลว่าเป็นมะเร็งตับแล้วเราจะมีชีวิตได้นานแค่ไหนกันนะ ป่วยเป็นมะเร็งตับอยู่ได้กี่ปีขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ ชนิดของมะเร็งตับ ระยะของการแพร่กระจาย สุขภาพร่างกายของผู้ป่วย การได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี การตอบสนองต่อการรักษาของผู้ป่วย อัตราการรอดชีวิตของมะเร็งตับโดยปกติแพทย์ไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนแต่สามารถประมาณการมะเร็งตับในระยะแรกได้ ผู้ป่วยมะเร็งตับในระยะแรกหลังจากได้รับการวินิจฉัยโรคแล้ว สามารถอยู่ได้ถึง 5 ปี มากถึง 70% ส่วนผู้ที่เป็นมะเร็งตับในระยะกลางหรือระยะสุดท้ายอัตราการรอดชีวิตอาจลดเหลือเพียงครึ่งของผู้ป่วยมะเร็งตับในระยะแรก แต่อัตราการรอดชีวิตจะสูงขึ้นเมื่อได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี หากสามารถเอามะเร็งออกได้ไม่ว่าผู้ป่วยมะเร็งตับจะอยู่ในระยะใดก็ตาม ตัวเลือกการรักษามะเร็งตับ การรักษามะเร็งตับมีด้วยกันหลายวิธี การเลือกวิธีรักษามะเร็งตับขึ้นอยู่กับระยะและชนิดของมะเร็งตับด้วย  ตัวเลือกการรักษามะเร็งตับที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ การผ่าตัด ตัวเลือกนี้มีประโยชน์ต่อการรักษามะเร็งตับ เป็นการตัดบางส่วนของตับที่เป็นมะเร็งออก […]

มะเร็งตับ

ไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B หรือ HVB) เป็นการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีที่ตับ ซึ่งถือว่ามีความร้ายแรง สำหรับบางคนอาจเกิดการติดเชื้อเรื้อรัง ซึ่งกินเวลานานกว่าหกเดือน สำหรับผู้ที่ติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบบี แบบเรื้อรัง อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการตับวาย ตับแข็ง และ มะเร็งตับ ได้ การป้องกัน ไวรัสตับอับเสบบี สามารถทำได้ด้วยการฉีดวัคซีน แต่หากติดเชื้อแล้วจะไม่สามารถรักษาได้ ต้องรักษาตามอาการ และใช้ชีวิตอย่างระวัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่กระจายเชื้อไปยังผู้อื่น ซึ่ง การตรวจ ไวรัสตับอักเสบบี เป็นวิธีที่ช่วยป้องกันไม้ให้ติดเชื้อนาน ติดเรื้อรัง จนพัฒนากลายไปเป็น มะเร็งตับ ได้ วันนี้ Hello คุณหมอ มีข้อมูล การตรวจไวรัสตับอักเสบบี มาให้ได้อ่านกันค่ะ ไวรัสตับอักเสบบี เพิ่มความเสี่ยง มะเร็งตับ ได้อย่างไร มะเร็งตับ เป็นโรคมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหกของโลก แต่อัตราการเสียชีวิตจาก มะเร็งตับ พบได้บ่อยเป็นอันดับสอง และเมื่อเอ่ยถึงมะเร็งตับ หลายคนอาจจะคิดว่ามีสาเหตุหลักมาจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพียงอย่างเดียว แต่จริง ๆ แล้ว ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับยังมีปัจจัยอื่นอีก เช่น การเป็นโรคเบาหวาน การได้รับยาบางชนิด […]

ผู้เชี่ยวชาญด้าน มะเร็งตับ ของเรา

ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม see-more-icon