มะเร็งตับ

มะเร็งตับ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนไทย อีกทั้งยังมีแนวโน้มว่าจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในแต่ละปี Hello คุณหมอ ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ มะเร็งตับ ตั้งแต่สาเหตุ อาการ ตลอดไปจนถึงการป้องกันโรคมะเร็งตับ เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน มาฝากไว้ที่นี่

เรื่องเด่นประจำหมวด

มะเร็งตับ

มะเร็งตับ เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 ของมะเร็งทั้งหมดที่พบในคนไทย มะเร็งตับสามารถแบ่งระยะได้ทั้งหมด 4 ระยะ โดยระยะที่ 4 คือ มะเร็งตับระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นช่วงที่เซลส์มะเร็งเกิดการลุกลามอย่างรวดเร็ว มะเร็งตับยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดปฐมภูมิ เป็นมะเร็งของเซลล์ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ชนิดทุติยภูมิ เป็นมะเร็งที่แพร่กระจายมาจากตำแหน่งอื่น ๆ ของร่างกาย มะเร็งตับระยะสุดท้าย คืออะไร มะเร็งตับระยะสุดท้ายเป็นมะเร็งระยะลุกลาม โดยเนื้องอกได้เกิดขึ้นที่ตับและแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียง หรืออวัยวะที่อยู่ห่างไกล มะเร็งระยะสุดท้ายยังสามารถแบ่งย่อยเป็นอีก 2 ระยะ ได้แก่  ระยะ 4A อาจมีเนื้องอกมากกว่าหนึ่งก้อน และแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองแต่ยังไม่แพร่กระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกาย  ระยะ 4B อาจมีเนื้องอกมากกว่าหนึ่งก้อน ซึ่งอาจจะแพร่กระจายหรือยังไม่แพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลือง แต่อาจแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกาย เช่น ปอด กระดูก อาการ มะเร็งตับระยะสุดท้าย มะเร็งตับมักไม่ค่อยแสดงอาการในระยะแรก และส่วนมากมักแสดงอาการออกมาในระยะสุดท้าย ซึ่งอาจมีอาการดังต่อไปนี้  ปวดท้อง เจ็บท้อง อาการคันตามตัว  อ่อนเพลีย ไม่มีแรง เมื่อยล้า คลื่นไส้ อาเจียน  น้ำหนักลดลงอย่างไม่ทราบสาเหตุ  เบื่ออาหาร หรือกินอาหารได้น้อยลง อิ่มเร็ว ตัวเหลือง ตาเหลือง (ดีซ่าน) ภาวะที่มีน้ำในช่องท้อง หรือที่เรียกว่า “ท้องมาน” ม้ามโต ท้องโต ท้องบวมไม่ทราบสาเหตุ คลำเจอก้อนแข็งบริเวณท้องส่วนบน หรือใต้ชายโครงด้านขวา ซึ่งมะเร็งตับระยะสุดท้ายอาจมีอาการอื่น […]

มะเร็งตับ

มะเร็งตับ เกิดจากเซลล์ในตับพัฒนากลายเป็นเซลล์มะเร็ง ที่พบได้มากที่สุดมักเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ตับ โดยเริ่มจากเนื้องอกที่เกิดขึ้นในตับ ไม่ได้เกิดมาจากการแพร่กระจายจากส่วนสำคัญอื่นใดในร่างกายมาสู่ตับ คำจำกัดความมะเร็งตับ คืออะไร มะเร็งตับ(Liver cancer) เกิดจากเซลล์ในตับพัฒนากลายเป็นเซลล์มะเร็ง ตับเป็นอวัยวะหนึ่งในส่วนขวาบนของช่องท้อง ซึ่งอยู่ใต้กะบังลมและกระเพาะอาหาร มะเร็งตับที่พบได้มากที่สุดมักเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ตับ โดยเริ่มจากเนื้องอกที่เกิดขึ้นในตับ ไม่ได้เกิดมาจากการ แพร่กระจายจากส่วนสำคัญอื่นใดในร่างกายมาสู่ตับ มะเร็งที่เกิดในอวัยวะอื่นๆ ในร่างกาย เช่น ลำไส้ ปอด หรือหน้าอก แล้วลุกลามไปยังตับ ไม่ใช่มะเร็งตับแต่จะเรียกว่ามะเร็งระยะแพร่กระจาย (metastatic cancer) มะเร็งตับพบได้บ่อยเพียงใด มะเร็งตับพบได้บ่อยในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง โดยมักพบในผู้ที่อายุ 50 ถึง 70 ปี การวินิจฉัยในระยะเริ่มแรกจะนำไปสู่การพยากรณ์โรคที่เหมาะสม โดยสามารถจัดการกับโรคนี้ได้โดยลดความเสี่ยงลง โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อาการอาการของโรค มะเร็งตับ ผู้ป่วยหนึ่งในสามไม่มีอาการมะเร็งตับในระยะเริ่มต้น แต่เมื่อโรคเริ่มพัฒนาขึ้น อาจะมีสัญญาณบ่งชี้และอาการดังนี้ น้ำหนักลดลงอย่างมากจนผิดปกติ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องโต มีภาวะเบื่ออาหารหรือไม่สามารถรับประทานอาหารได้ อ่อนเพลีย  มีอาการดีซ่าน ซีด อาจมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการต่าง ๆ โปรดปรึกษาแพทย์ ควรไปพบคุณหมอเมื่อใด ให้แจ้งแพทย์หากคุณมีอาการใด ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น เช่น ปวดท้องรุนแรง มีไข้สูงเรื้อรัง เป็นต้น สถานการณ์และภาวะของโรคมีความแตกต่างกันไปในแต่ละคน หมั่นปรึกษาแพทย์เพื่อหาวิธีการวินิจฉัย การรักษา และวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ สาเหตุสาเหตุของโรคมะเร็งตับ สาเหตุของมะเร็งตับส่วนใหญ่ไม่ทราบแน่ชัด อย่างไรก็ดี ในบางกรณี อาจเกิดจากตับอักเสบสาเหตุอื่นๆ ที่พบได้บ่อยได้แก่ ภาวะตับแข็ง หรือตับเสียหายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โรคอ้วน หรือไขมันพอกตับ มะเร็งตับเกิดขึ้นเมื่อเซลล์ตับเปลี่ยนแปลงไป […]