backup og meta

มะเร็งรังไข่ระยะสุดท้าย อันตรายกว่าที่คิด

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย ชลธิชา จันทร์วิบูลย์ · แก้ไขล่าสุด 09/11/2022

มะเร็งรังไข่ระยะสุดท้าย อันตรายกว่าที่คิด

มะเร็งรังไข่ระยะที่ 4 ถือเป็น มะเร็งรังไข่ระยะสุดท้าย ที่มักแพร่กระจาย และลุกลามไปยังอวัยวะอื่น ๆ และเป็นมะเร็งในระยะที่รักษาให้หายขาดได้ยาก เพราะผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ระยะที่ 4 มักมีอาการค่อนข้างหนัก อาจจะต้องทำการรักษาแบบประคับประคอง เพื่อลดผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น วันนี้ Hello คุณหมอ มีข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งรังไข่ในระยะอันตราย อย่างมะเร็งรังไข่ระยะที่ 4 มาให้อ่านกันค่ะ

การกำหนดระยะของโรคมะเร็ง

ระบบการแสดงระยะของมะเร็ง ที่นิยมใช้ในการแบ่งระยะของมะเร็งรังไข่ คือ การแบ่งโดยอาศัยการตรวจทางคลินิก (clinical staging) เรียกว่า International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) โดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้

  1. มะเร็งรังไข่ระยะที่ 1
  2. มะเร็งรังไข่ระยะที่ 2
  3. มะเร็งรังไข่ระยะที่ 3
  4. มะเร็งรังไข่ระยะที่ 4

ซึ่งมะเร็งรังไข่ระยะที่ 4 ถือเป็นมะเร็งรังไข่ระยะสุดท้าย โดยแพทย์จะตรวจและวินิจฉัยปัจจัยดังต่อไปนี้ เพื่อประเมินว่ามะเร็งรังไข่ของผู้ป่วยอยู่ในระยะที่เท่าไร

  • ขนาดของเนื้องอก แพทย์จะประเมินขนาดของเนื้องอก และประเมินว่าเซลล์จะแพร่กระจายไปยังท่อนำไข่ หรือนอกรังไข่ได้หรือไม่
  • ต่อมน้ำเหลือง แพทย์จะตรวจสอบว่ามีเซลล์มะเร็งอยู่ใกล้ต่อมน้ำเหลืองหรือไม่
  • การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง แพทย์จะดูว่าเซลล์มะเร็งกระจายไปยังบริเวณอื่นที่ใกล้จากรังไข่หรือไม่ เช่น ปอด ตับ กระดูก

มะเร็งรังไข่ระยะสุดท้าย คืออะไร

มะเร็งรังไข่ระยะที่ 4 เป็นระยะที่มะเร็งเกิดการแพร่กระจายไปอวัยวะส่วนอื่น ๆ ที่อยู่ห่างจากรังไข่ เช่น ปอด ตับ กระดูก มะเร็งรังไข่ระยะที่ 4 สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ดังนี้

  1. มะเร็งรังไข่ระยะ 4A เป็นระยะที่มะเร็งมีของเหลวสะสมในเยื่อบุปอดหรือเยื่อหุ้มปอด
  2. มะเร็งรังไข่ระยะ 4B เป็นระยะที่มะเร็งแพร่กระจายไปยังอวัยวะส่วนอื่นของร่างกาย เช่น ตับ ม้าม ต่อมน้ำเหลืองนอกช่องท้อง ปอด

การรักษา มะเร็งรังไข่ระยะสุดท้าย

วิธีรักษาโรคมะเร็งระยะที่ 2-4 นั้นคล้ายคลึงกัน โดยทั่วไป แพทย์จะเริ่มต้นด้วยการผ่าตัดเอาเนื้องอกออกจากรังไข่ ท่อนำไข่ และมดลูก แต่ในกรณีที่เซลล์มะเร็งแพร่กระจายไปยังอวัยวะส่วนอื่น แพทย์ก็อาจต้องตัดอวัยวะนั้น ๆ ออกด้วย เพื่อจะได้กำจัดเซลล์มะเร็งออกไปให้ได้มากที่สุด

หลังผ่าตัด แพทย์อาจจะรักษาด้วยวิธีการอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย เช่น การทำเคมีบำบัด หลังจากนั้นจะเข้าสู่ช่วงติดตามอาการและผลการรักษา โดยผู้ป่วยจะต้องเข้ารับการตรวจเลือดและการเอกซเรย์

มะเร็งรังไข่ระยะที่ 4 เป็นระยะที่เซลล์มะเร็งมักลุกลามไปยังอวัยวะอื่น ๆ แพทย์จึงต้องให้เคมีบำบัดก่อนการผ่าตัด (Neoadjuvant Therapy) เพื่อให้ขนาดของมะเร็งลดลงก่อนการผ่าตัด จะได้ผ่าตัดง่ายขึ้น

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการรักษาผู้ป่วย มะเร็งรังไข่ระยะ 4 อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์ ว่าการรักษาแบบใดจะเกิดประโยชน์กับตัวผู้ป่วยที่สุด สำหรับบางกรณี แพทย์อาจแนะนำให้รักษาแบบประคับประคอง เพื่อบรรเทาอาการ และช่วยให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย ชลธิชา จันทร์วิบูลย์ · แก้ไขล่าสุด 09/11/2022

ad iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา