การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ อีกหนึ่งวิธีช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจาก โรคมะเร็งลำไส้

  การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ อีกหนึ่งวิธีช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจาก โรคมะเร็งลำไส้

  โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colorectal cancer) มักเกิดจากติ่งเนื้อ (precancerous polyps) ที่ผิดปกติและอาจพัฒนากลายไปเป็น โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ได้ โดยปกติแล้ว โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ในระยะแรก ๆ มักจะยังไม่มีอาการ หรือมีสัญญาณใด ๆ แสดงออกมา ทำให้รับรู้ได้ยากว่าป่วยเป็นโรคนี้ การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ จึงเป็นขั้นตอนสำคัญในการตรวจหาติ่งเนื้อ ที่อาจกลายไปเป็น โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ได้ วันนี้ Hello คุณหมอ มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองชนิดนี้มาให้อ่านกันค่ะ

  โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

  โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก เป็นโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นในลำไส้ใหญ่หรือทวารหนัก ซึ่งเป็นส่วนท้ายสุดของระบบทางเดินอาหาร ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากความผิดปกติของติ่งเนื้อ ที่ก่อตัวขึ้นภายในลำไส้ใหญ่หรือทวารหนัก หากติ่งเนื้อเหล่านี้อาจมีขนาดเล็ก จนผู้ป่วยไม่มีอาการ หรือเกิดอาการเพียงเล็กน้อย เมื่อเวลาผ่านไปติ่งเนื้อที่เกิดขึ้นบางส่วนอาจพัฒนากลายไปเป็น โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ได้ แพทย์จึงแนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยป้องกันการเกิด โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

  การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ มีกี่วิธี

  การตรวจคัดกรอง โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นกระบวนการค้นหา โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ในผู้ที่ยังไม่มีอาการ โดยจะใช้วิธีการทดสอบหลายอย่าง เพื่อคัดกรองหา โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก การเตรียมตัวก่อนการตรวจ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ก็เป็นอีกเรื่องที่มีความสำคัญ ก่อนเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ควรงดรับประทานอาหารเนื้อแข็ง และดื่มยาระบายเพื่อล้างลำไส้ ซึ่งการตรวจคัดกรอง โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ มีวิธีดังต่อไปนี้

  การตรวจอุจจาระ (Stool-based tests)

  การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่จากการตรวจอุจจาระ เป็นการตรวจหาสัญญาณของ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ หรือตรวจติ่งเนื้อโดยทั่วไปจากอุจจาระ เมื่อผลการตรวจอุจจาระเกิดความผิดปกติ แพทย์จะส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ เพื่อดูว่าเป็นมะเร็งจริง ๆ หรือไม่ ซึ่งการตรวจอุจาระมีด้วยกันทั้งหมด 3 แบบ คือ

  1. The guaiac-based fecal occult blood test (gFOBT) เป็นการตรวจเลือดแฝงในอุจจาระ โดยจะต้องป้ายอุจจาระลงบนกระดาษดูดซึม เพื่อทดสอบทางเคมี
  2. The fecal immunochemical test (FIT) เป็นการตรวจโดยอาศัยแอนติบอดี้เพื่อตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ
  3. The FIT-DNA test เป็นการตรวจหาการเปลี่ยนแปลงของดีเอ็นเอในอุจจาระ รวมทั้งตรวจการเคลื่อนไหวของลำไส้ด้วย

  การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Flexible Sigmoidoscopy)

  แพทย์จะการส่องกล้องที่ติดอยู่บริเวณปลายท่อเข้าทางทวารหนัก เพื่อตรวจหาติ่งเนื้อ หรือมะเร็งทวารหนักและส่วนล่างของลำไส้ใหญ่

  การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (colonoscopy)

  การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่แบบ Colonoscopy เป็นการตรวจคัดกรอง โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ มีความคล้ายคลึงกับการส่องกล้องแบบ Flexible Sigmoidoscopy ต่างกันที่แพทย์จะใช้ท่อที่มีความยาว บาง และยืดหยุ่นกว่า เพื่อหาติ่งเนื้อหรือมะเร็งในทวารหนัก

  การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ด้วย CT Colonography

  เป็นการใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ในการตรวจหา โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เพื่อสร้างภาพของลำไส้ใหญ่ทั้งหมด ซึ่งจะแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อให้แพทย์วิเคราะห์

  ใครที่ควร ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

  โดยทั่วไปแล้ว มะเร็งลำไส้ใหญ่มักจะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุ หากอายุถึง 45 ปี ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ เพื่อค้นหาสัญญาณของโรคมะเร็งในอุจจาระ หรือการตรวจที่ลำไส้และทวารหนัก และควรตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ไปจนอายุ 75 ปี

  สำหรับผู้ที่มีอายุ 76-85 ปี การตัดสินใจตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ขึ้นอยู่กับสุขภาพโดยรวมและประวัติการตรวจคัดกรองก่อนหน้า ส่วนผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี ไม่ควรตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักอีกต่อไป แต่หากเป็นบุคคลในกลุ่มต่อไปนี้ อาจต้องตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่บ่อยกว่าคนอื่น ๆ

  • คนในครอบครัวมีติ่งเนื้อลำไส้ใหญ่และทวารหนัก หรือเป็น โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก
  • มีโรคลำไส้อักเสบ เช่น โรคโครห์น (Crohn) โรคลำไส้ใหญ่อักเสบ
  • มีกลุ่มอาการทางพันธุกรรม

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  แหล่งที่มา

  การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่.https://www.chulacancer.net/patient-list-page.php?id=41.Accessed on 26 April, 2021.

  What Should I Know About Screening?.https://www.cdc.gov/cancer/colorectal/basic_info/screening/index.htm.Accessed on 26 April, 2021.

  Colorectal Cancer Screening Tests.https://www.cdc.gov/cancer/colorectal/basic_info/screening/tests.htm.Accessed on 26 April, 2021.

  Colorectal Cancer Screening Tests.https://www.cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer/detection-diagnosis-staging/screening-tests-used.html.Accessed on 26 April, 2021.

  Colon cancer screening: Weighing the options.https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/colon-cancer/in-depth/colon-cancer-screening/art-20046825.Accessed on 26 April, 2021.

  Colorectal Cancer: Screening.https://www.cancer.net/cancer-types/colorectal-cancer/screening.Accessed on 26 April, 2021.

  American Cancer Society Guideline for Colorectal Cancer Screening.https://www.cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer/detection-diagnosis-staging/acs-recommendations.html.Accessed on 26 April, 2021.

  รูปของผู้เขียนbadge
  เขียนโดย ชลธิชา จันทร์วิบูลย์ แก้ไขล่าสุด 29/05/2021
  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ