คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

กินกลูโคสตรวจเบาหวาน คืออะไรและทำได้อย่างไร

  กินกลูโคสตรวจเบาหวาน คืออะไรและทำได้อย่างไร

  กิน กลูโคส ตรวจ เบาหวาน (Oral Glucose Tolerance Test หรือ OGTT) มักใช้ตรวจหาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ เป็นการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังจากที่อดอาหารข้ามคืน จากนั้น คุณหมอจะให้ดื่มสารละลายกลูโคส แล้วรอเวลาอีก 2 ชั่วโมง จึงวัดระดับน้ำตาลในเลือดอีกครั้ง เพื่อดูว่าระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ อยู่ในภาวะก่อนเบาหวาน (Prediabetes) หรือเป็นโรคเบาหวาน

  กิน กลูโคส ตรวจ เบาหวาน คืออะไร

  กินกลูโคสตรวจเบาหวาน คือ วิธีการตรวจคัดกรองเบาหวานรูปแบบหนึ่งที่ทำการทดสอบระดับน้ำตาลในเลือดด้วยการเจาะเลือดหลังจากอดอาหารข้ามคืน จากนั้น ผู้เข้ารับการตรวจจะดื่มสารละลายกลูโคส แล้วรออีก 2 ชั่วโมง จึงวัดระดับน้ำตาลในเลือดอีกครั้ง เพื่อทดสอบการตอบสนองของร่างกายต่อน้ำตาลกลูโคส ซึ่งการกินกลูโคสตรวจเบาหวานมักใช้ตรวจเพื่อหาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์

  ผู้ที่ควรกินกลูโคสตรวจเบาหวาน

  ผู้ที่ควรเข้ารับการกินกลูโคสตรวจเบาหวานเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน อาจมีดังนี้

 • ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากและมีดัชนีมวลกายมากกว่า 25 ซึ่งเป็นเกณฑ์ของผู้ที่มีน้ำหนักเกิน
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจทำให้เป็นโรคเบาหวานได้ง่าย เช่น โรคอ้วน โรคหัวใจและหลอดเลือด คนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน คอเลสเตอรอลสูง ความดันโลหิตสูง ผู้ที่รับประทานอาหารน้ำตาลสูง
 • ผู้ที่เคยมีประวัติเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ หรือได้รับการวินิจฉัยว่ามีความเสี่ยงเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์
 • ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะก่อนเบาหวาน ซึ่งเป็นภาวะที่ผู้ป่วยมีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ
 • ความเสี่ยงของการกินกลูโคสตรวจเบาหวาน

  การกินกลูโคสตรวจเบาหวานอาจมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนี้

  • หลังเจาะเลือดผู้เข้ารับการตรวจอาจมีอาการฟกช้ำที่ผิวหนังหรือมีเลือดออกเล็กน้อย
  • อาจมีอาการวิงเวียนศีรษะหรือมึนหัวเนื่องจากสูญเสียเลือด
  • บางกรณีอาจมีการติดเชื้อหลังจากการเจาะเลือดได้

  กินกลูโคสตรวจเบาหวาน มีขั้นตอนอย่างไร

  ก่อนกินกลูโคสตรวจเบาหวาน ควรแจ้งให้คุณหมอทราบทุกครั้งหากมีอาการป่วยหรือใช้ยารักษาโรคร่วมด้วย เพราะอาจมีผลต่อผลลัพธ์ของการตรวจคัดกรองเบาหวาน โดยขั้นตอนการกินกลูโคสตรวจเบาหวาน อาจมีดังนี้

  • ควรอดอาหารข้ามคืนก่อนการตรวจ 8 ชั่วโมง
  • คุณหมอจะเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อใช้วัดระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารข้ามคืน

  หลังจากนั้น คุณหมออาจใช้วิธีการตรวจโดยแบ่งตามประเภทของการตรวจเพื่อหาโรคเบาหวาน ดังนี้

  การตรวจหาโรคเบาหวานชนิดที่ 2

  คุณหมอจะให้ดื่มสารละลายกลูโคสประมาณ 237 มิลลิลิตร ซึ่งประกอบด้วยน้ำตาล 75 กรัม จากนั้นเมื่อผ่านไป 2 ชั่วโมง คุณหมอจะเก็บตัวอย่างเลือดอีกครั้งเพื่อวัดระดับน้ำตาลในเลือด

  การติดตามผลการทดสอบ

  • ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า 140 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ถือว่าปกติ
  • ระดับน้ำตาลในเลือดระหว่าง 140-199 มิลลิกรัม/เดซิลิตร เข้าข่ายเป็นภาวะก่อนเบาหวาน
  • ระดับน้ำตาลในเลือด 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หรือสูงกว่านั้นอาจเข้าข่ายเป็นโรคเบาหวาน

  หากผลการทดสอบเข้าข่ายเป็นโรคเบาหวาน คุณหมออาจนัดเพื่อมาตรวจเลือดซ้ำอีกในครั้งถัดไป เพื่อยืนยันการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานจริงหรือไม่

  การตรวจหาโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์

  คุณหมออาจวัดระดับน้ำตาลในเลือดตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ หรืออาจมีการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ในช่วงระหว่างสัปดาห์ที่ 24 ถึงสัปดาห์ที่ 28 ของการตั้งครรภ์ โดยคุณหมอจะให้ดื่มสารละลายกลูโคสประมาณ 237 มิลลิลิตร ประกอบด้วยน้ำตาล 100 กรัม จากนั้นคุณหมอจะเก็บตัวอย่างเลือดทั้งหมด 3 ครั้ง ในทุก ๆ 1 ชั่วโมง หลังจากดื่มสารละลายกลูโคสเพื่อวัดระดับน้ำตาลในเลือด

  การติดตามผลการทดสอบ

  • ผลการตรวจครั้งที่ 1 หลังจากการตรวจ 1 ชั่วโมง หากระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่า 140 มิลลิกรัม/เดซิลิตร คุณหมอจะให้ทำการทดสอบเพิ่มอีกในครั้งที่ 2 และ 3 แต่หากระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่า 190 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หลังจากการทดสอบครั้งแรก คุณหมอจะวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์

  ผลการตรวจครั้งที่ 2 และ 3 หลังจากการตรวจชั่วโมงที่ 2 และ 3

  • ระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารค่าปกติจะต่ำกว่า 95 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
  • 1 ชั่วโมงหลังจากดื่มสารละลายกลูโคส ระดับน้ำตาลในเลือดปกติจะต่ำกว่า 180 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
  • 2 ชั่วโมงหลังจากดื่มสารละลายกลูโคส ระดับน้ำตาลในเลือดปกติจะต่ำกว่า 155 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
  • 3 ชั่วโมงหลังจากดื่มสารละลายกลูโคส ระดับน้ำตาลในเลือดปกติจะต่ำกว่า 140 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

  หากผลลัพธ์ในข้อใดข้อหนึ่งสูงกว่าปกติ คุณหมอจะนัดให้มาตรวจอีกครั้งในอีก 4 สัปดาห์ แต่หากผลลัพธ์ของระดับน้ำตาลในเลือดสูงถึง 2 ใน 3 คุณหมอจะวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์


  คุณกำลังเป็นเบาหวานอยู่ใช่หรือไม่?

  คุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว เข้าร่วมชุมชนเบาหวานและแลกเปลี่ยนเรื่องราวและประสบการณ์ของคุณ เข้าร่วมชุมชนได้เลย!


  health-tool-icon

  เครื่องคำนวณหา ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

  ใช้เครื่องมือนี้เพื่อช่วยคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของคุณ และดูว่าคุณมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สุขภาพดีหรือไม่ เครื่องมือนี้ยังสามารถใช้เพื่อคำนวณค่าดัชนีมวลกายของลูกคุณได้อีกด้วย

  เพศชาย

  เพศหญิง

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  รูปของผู้เขียนbadge
  เขียนโดย ทัตพร อิสสรโชติ แก้ไขล่าสุด 3 สัปดาห์ก่อน
  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย