ภาวะก่อนเป็นเบาหวาน สาเหตุ อาการ การป้องกัน

  ภาวะก่อนเป็นเบาหวาน สาเหตุ อาการ การป้องกัน

  ภาวะก่อนเป็นเบาหวาน คือ ภาวะที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าเกณฑ์ปกติ แต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่เป็นเบาหวาน โดยภาวะก่อนเบาหวานจะมีระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ที่ 100-125 มิลลิกรัม/เดซิลิตรเมื่อตรวจน้ำตาลหลังอดอาหาร และ 140-199 มิลลิกรัม/เดซิลิตร เมื่อตรวจน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานสารละลายกลูโคส และอาจมีสัญญาณเตือน เช่น กระหายน้ำมาก ปัสสาวะบ่อย มองเห็นเป็นภาพซ้อน หากปล่อยทิ้งไว้ไม่ทำการรักษาอาจส่งผลให้เกิดโรคเบาหวานได้ ดังนั้น จึงควรสังเกตอาการและศึกษาวิธีป้องกันเบื้องต้น เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน

  สาเหตุที่ทำให้เกิด ภาวะก่อนเป็นเบาหวาน

  ในปัจจุบัน ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของภาวะก่อนเป็นเบาหวาน แต่เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดสูง ที่เป็นผลมาจากระบบภูมิคุ้มกันโจมตีตับอ่อนทำให้ผลิตอินซูลินไม่เพียงพอ หรืออาจเกิดจากร่างกายผลิตอินซูลินเพียงพอแต่ร่างกายดื้ออินซูลินทำให้ไม่สามารถนำอินซูลินมาใช้ได้ โดยอินซูลินมีส่วนช่วยเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตและเปลี่ยนเป็นน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือด จากนั้นอินซูลินจะดึงน้ำตาลในเลือดเข้าสู่เซลล์ เพื่อนำไปใช้เป็นพลังงาน ดังนั้น หากเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับอินซูลิน จึงอาจส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถจัดการกับน้ำตาลในเลือดได้อย่างเหมาะสม ทำให้มีน้ำตาลในเลือดสูง และอาจส่งผลให้เกิดภาวะก่อนเป็นเบาหวานได้

  ใครที่มีความเสี่ยงกับภาวะก่อนเป็นเบาหวาน

  ผู้ที่มีแนวโน้มเป็นภาวะก่อนเบาหวาน มีดังนี้

  • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปี ขึ้นไป
  • ผู้ที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า 30 ขึ้นไป และมีรอบเอว 35-40 นิ้ว ขึ้นไป
  • ผู้ที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูง
  • ผู้ที่รับประทานอาหารจำพวกเนื้อแดง อาหารแปรรูป และเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงเป็นประจำ
  • ผู้ที่ขาดการออกกำลังกาย
  • ผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ
  • ผู้ที่มีภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบ
  • ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์

  อาการของภาวะก่อนเป็นเบาหวาน

  อาการของภาวะก่อนเป็นเบาหวาน อาจสังเกตได้ดังนี้

  • รู้สึกกระหายน้ำมาก
  • ปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ
  • รู้สึกอยากอาหารมากขึ้น หิวบ่อย
  • น้ำหนักลดลงอย่างกะทันหัน
  • มองเห็นภาพซ้อน ตาพร่ามัว
  • เหนื่อยล้าง่าย
  • แผลหายช้า
  • ติดเชื้อ เช่น ติดเชื้อที่ผิวหนัง ติดเชื้อในกระแสเลือด ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

  ควรเข้าพบคุณหมอเพื่อตรวจสุขภาพและระดับน้ำตาลในเลือดทันทีหากมีอาการดังกล่าว รวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่โรคเบาหวานชนิดที่ 2

  การป้องกันภาวะก่อนเป็นเบาหวาน

  การป้องกันภาวะก่อนเป็นเบาหวาน อาจทำได้ดังนี้

  • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเป็นประจำและจดบันทึกไว้ เพื่อแจ้งให้คุณหมอทราบ
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เน้นการรับประทานผัก ผลไม้ พืชตระกูลถั่ว ธัญพืช และไขมันที่ดี
  • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารแปรรูป เนื้อสัตว์ติดมัน ของหวาน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง เช่น น้ำอัดลม น้ำผลไม้ผสมน้ำตาล เพราะอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น
  • ออกกำลังกาย เช่น เดิน วิ่ง อย่างน้อยวันละ 30 นาที 5 วัน/สัปดาห์ หรือ 75 นาที/สัปดาห์ สำหรับผู้ที่ออกกำลังกายในระดับปานกลาง เพื่อช่วยกระตุ้นการผลิตอินซูลิน และเปลี่ยนน้ำตาลเป็นพลังงานให้ร่างกาย
  • หยุดสูบบุหรี่ เพราะการเลิกสูบบุหรี่อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอินซูลิน อีกทั้งยังลดความเสี่ยงการเกิดโรคร้ายแรงอื่น ๆ เช่น ถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • รับประทานยาเมตฟอร์มิน (Metformin) โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคเบาหวาน เพื่อควบคุมระดับคอเลสเตอรอล ระดับความดันโลหิต และลดการดูดซึมน้ำตาลในลำไส้

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

  พลอย วงษ์วิไล


  เขียนโดย ปัญญพัฒน์ เอี่ยมสิน · แก้ไขล่าสุด 04/07/2022

  โฆษณา
  โฆษณา
  โฆษณา
  โฆษณา