backup og meta

ตรวจเบาหวานคนท้อง เพื่อสุขภาพของคุณแม่และทารกในท้อง

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย


เขียนโดย ธีรวิทย์ บุญราศรี · แก้ไขล่าสุด 11/10/2022

ตรวจเบาหวานคนท้อง เพื่อสุขภาพของคุณแม่และทารกในท้อง

ตรวจเบาหวานคนท้อง เป็นการตรวจระดับน้ำตาลขณะตั้งครรภ์ เนื่องจากการตั้งท้องอาจส่งผลให้ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านฮอร์โมน โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลในเลือด และอาจเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเบาหวานขณะตั้งท้อง ดังนั้น การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจเบาหวาน รวมถึงอาการและการรักษาจึงจำเป็นอย่างยิ่ง

ตรวจเบาหวานคนท้อง มีประโยชน์อย่างไร

ตรวจเบาหวานคนท้องอาจช่วยให้ผู้หญิงที่ต้องการตั้งท้องและผู้หญิงที่ท้องแล้วทราบถึงความเสี่ยงในการเกิดเบาหวานขณะตั้งท้อง เพื่อจะได้รักษาได้อย่างเหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อแม่และทารกในท้อง โดยควรเข้ารับการตรวจสุขภาพขณะท้องตามที่คุณหมอนัดหมายอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ หลังจากคลอดแล้ว ควรไปตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประเมินว่าเบาหวานขณะตั้งท้องหายขาดแล้วหรือไม่ หรือมีความเสี่ยงต่อเบาหวานชนิดที่ 2 หลังคลอดหรือไม่

อย่างไรก็ตาม เบาหวานขณะตั้งท้องอาจยากที่จะป้องกันได้ในบางกรณี โดยเฉพาะหากภาวะเบาหวานขณะตั้งท้องอยู่ในระดับที่รุนแรง ดังนั้น ผู้หญิงตั้งท้องจึงควรดูแลสุขภาพของตนเองเป็นพิเศษ และควรตรวจหาความเสี่ยงสุขภาพตั้งแต่ก่อนตั้งท้อง หรือตั้งแต่ช่วงไตรมาสแรก เพื่อจะได้รับมือและป้องกันเบาหวานรวมทั้งภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ขณะตั้งท้องได้อย่างทันท่วงที

เบาหวานขณะท้อง ส่งผลกระทบต่อทารกในท้องอย่างไร

เมื่อ ตรวจเบาหวานคนท้อง แล้วพบว่าระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นขณะตั้งท้อง หมายความว่า น้ำตาลส่วนเกินนั้นสะสมอยู่ในร่างกายของทารก ทำให้มีโอกาสเสี่ยงสูงที่ทารกจะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ  ดังนี้

 • ทารกมีบาดแผลในระหว่างคลอด อันเป็นผลจากขนาดตัวที่ใหญ่
 • ทารกที่เกิดมาอาจมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าปกติ
 • ทารกมีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ และระดับแร่ธาตุต่ำเมื่อคลอดออกมา
 • ทารกตัวเหลือง
 • ทารกคลอดก่อนกำหนด
 • ทารกมีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจในระยะสั้น

นอกจากนี้ หากตรวจเบาหวานคนท้องแล้วพบว่าเป็นเบาหวานขณะท้อง มีแนวโน้มว่าเมื่อทารกโตขึ้นอาจมีโอกาสจะเป็นโรคอ้วนและเบาหวาน  ดังนั้น จำเป็นต้องปรึกษาคุณหมอเพื่อขอคำแนะนำรวมถึงการปฏิบัติตัวของคุณแม่ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะดังกล่าวได้

ผลกระทบจากการเป็นเบาหวานขณะตั้งท้อง

คุณแม่ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งท้อง อาจมีระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษ รวมถึงผลกระทบด้านอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

 • มีความเป็นไปได้สูงที่จะต้องได้รับการผ่าคลอด
 • ความดันโลหิตสูงขณะตั้งท้อง
 • การแท้ง
 • คลอดก่อนกำหนด

อย่างไรก็ตาม หลังจากคลอดแล้ว ระดับน้ำตาลในเลือดอาจกลับเข้าสู่ระดับปกติ แต่ถ้าหากน้ำตาลในเลือดไม่ลดลงหลังคลอด อาจนำไปสู่เบาหวานชนิดที่ 2 ได้ ดังนั้น คุณแม่ต้องลดความเสี่ยงด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน ดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคอ้วนและเบาหวาน

คุณแม่ที่ตรวจพบเบาหวานขณะตั้งท้องมักจำเป็นต้องผ่าคลอดเพื่อความปลอดภัย แต่มีผู้หญิงจำนวนมากที่เป็นเบาหวานในระหว่างตั้งท้อง แต่คลอดตามธรรมชาติได้ ทั้งนี้ จำเป็นต้องปรึกษาคุณหมอหรือสูตินรีแพทย์ เกี่ยวกับทางเลือกในการคลอดบุตร เพื่อความปลอดภัย

ข้อควรปฏิบัติสำหรับ คุณแม่ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งท้อง

เมื่อตรวจเบาหวานคนท้องแล้วพบว่า เป็นเบาหวานขณะตั้งท้อง ควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปฏิบัติตัว ดังนี้

 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์

เลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ เพื่อช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ให้จำกัดปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่รับประทาน เนื่องจากอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นได้ ให้หลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง เช่น น้ำอัดลม ชาไข่มุก ผลไม้กระป๋อง ซีเรียล

 • หมั่นไปพบคุณหมอตามนัดหมาย

เมื่อตรวจเบาหวานคนท้องแล้วพบความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานขณะตั้งท้อง ควรพบคุณหมอตามนัดหมายอย่างต่อเนื่อง และควรตรวจสุขภาพของทารกตามที่คุณหมอแนะนำ อาจใช้วิธีอัลตราซาวด์หรือวิธีที่ไม่ต้องใช้แรงกด

 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

การทราบค่าระดับน้ำตาลในเลือด เป็นอีกวิธีที่ช่วยควบคุมอาการของโรคเบาหวานได้ การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการดูแลสุขภาพ โดยให้ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด 2 ครั้ง/วัน เพื่อเช็คระดับน้ำตาลว่ายังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติ คือ 140 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หรือต่ำกว่า

 • ใช้ยาตามที่คุณหมอสั่งจ่ายอย่างเคร่งครัด

สำหรับผู้หญิงบางรายระดับน้ำตาลในเลือดอาจควบคุมได้โดยอินซูลิน (Insulin) หรือยาบางประเภทเท่านั้น ดังนั้น ควรใช้ยาตามที่คุณหมอสั่งจ่าย รวมถึงควรปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมอเกี่ยวกับการรับประทานอาหารอย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย


เขียนโดย ธีรวิทย์ บุญราศรี · แก้ไขล่าสุด 11/10/2022

advertisement iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

advertisement iconโฆษณา
advertisement iconโฆษณา