Fasting blood sugar คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

  Fasting blood sugar คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

  Fasting blood sugar (การตรวจน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร) คือ เป็นวิธีการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดที่อาจช่วยให้ทราบค่าน้ำตาลในเลือดว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ สูงกว่าหรือต่ำกว่าเกณฑ์หรือไม่ เพื่อให้ทราบความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน และภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น ภาวะเลือดเป็นกรด ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ อาการชัก ที่อาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้

  Fasting blood sugar คืออะไร

  Fasting blood sugar คือ การตรวจน้ำตาลในเลือดหลังจากอดอาหารมาอย่างน้อย 8 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถประเมินได้ว่าร่างกายสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีแค่ไหน โดยสามารถตรวจด้วยตัวเองที่บ้านโดยใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด หรือเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาล

  การตรวจน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารอาจเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะสุขภาพ ดังต่อไปนี้

  • มีอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป
  • ครอบครัวมีประวัติเป็นโรคเบาหวาน
  • มีประวัติเป็นภาวะก่อนเบาหวาน น้ำหนักเกิน โรคอ้วน ภาวะความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ
  • มีประวัติเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์
  • ผู้ที่มีอาการของโรคเบาหวาน เช่น ปัสสาวะบ่อย หิวบ่อย กระหายน้ำบ่อย น้ำหนักลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ มองเห็นเป็นภาพซ้อน ขาบวม แขนขาชา และแผลหายช้า
  • ผู้ที่กำลังรักษาโรคเบาหวาน

  ความสำคัญของ Fasting blood sugar คืออะไร

  การตรวจวัดค่าระดับน้ำตาลในเลือดหลังจากอดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง มีความสำคัญกับสุขภาพอย่างมาก เนื่องจากทำให้ทราบว่าระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ และมีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานมากน้อยเพียงใด ทำให้สามารถเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 1 โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เบาหวานขณะตั้งครรภ์ และภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะครรภ์เป็นพิษ ทารกในครรภ์ตัวใหญ่เกินไป ภาวะเลือดเป็นกรด ภาวะจอประสาทตาเสื่อมจากเบาหวาน ต้อหิน เส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม โรคไต โรคอัลไซเมอร์ ภาวะซึมเศร้า โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง

  นอกจากนี้ ยังอาจทำให้ทราบว่าแผนการรักษาโรคเบาหวาน เช่น การใช้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือด การใช้อินซูลิน การออกกำลังกายและการควบคุมอาหาร มีประสิทธิภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์หรือไม่ เพราะหากผู้ป่วยมีอาการแย่ลงหรือมีอาการไม่ดีขึ้น ก็อาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนการรักษาใหม่

  การวัด Fasting blood sugar ทำอย่างไร

  การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ควรเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาล เนื่องจากจำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเจาะเลือด อย่างไรก็ตาม อาจทำการตรวจด้วยตัวเองที่บ้านโดยใช้เครื่องตรวจระดับน้ำตาลตามวิธีดังต่อไปนี้

  1. งดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ให้พลังงานอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
  2. เมื่อถึงเวลาตรวจ ควรล้างมือให้สะอาดและเช็ดมือให้แห้งสนิท
  3. เตรียมอุปกรณ์สำหรับเจาะเลือด ด้วยการเปิดเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดและนำแถบทดสอบระดับน้ำตาลสอดเข้ากับเครื่องตรวจ
  4. ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดบริเวณปลายนิ้วมือที่จะเจาะเลือด
  5. ใช้เข็มเจาะเลือดที่ปลายนิ้วมือ จากนั้นบีบปลายนิ้วเบา ๆ ให้เลือดหยดลงบนแถบทดสอบ
  6. อ่านค่าระดับน้ำตาลในเลือดที่แสดงบนหน้าจอเครื่องตรวจ และควรจดผล รวมถึงเวลาที่ตรวจเพื่อเป็นข้อมูลให้คุณหมอทราบเมื่อถึงเวลานัดหมายตรวจสุขภาพในครั้งถัดไป

  หลังจากตรวจเสร็จแล้วสามารถอ่านค่าระดับน้ำตาลในเลือด ได้ดังนี้

  • ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีค่าระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า 99 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
  • ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงเป็นเบาหวาน หรือภาวะก่อนเบาหาวาน มีค่าระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ระหว่าง 100-125 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
  • ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์เป็นโรคเบาหวาน มีค่าระดับน้ำตาลในเลือด 126 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ขึ้นไป

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  แหล่งที่มา

   Diabetes. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/diabetes/symptoms-causes/syc-20371444.Accessed October 06, 2022

  Diabetes Tests. https://www.cdc.gov/diabetes/basics/getting-tested.html.Accessed October 06, 2022

  Diabetes Tests. https://medlineplus.gov/lab-tests/diabetes-tests/.Accessed October 06, 2022

  Blood sugar testing: Why, when and how. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/diabetes/in-depth/blood-sugar/art-20046628.Accessed October 06, 2022

  How and When to Test Your Blood Sugar With Diabetes. https://www.webmd.com/diabetes/how-test-blood-glucose.Accessed October 06, 2022

  รูปของผู้เขียนbadge
  เขียนโดย ปัญญพัฒน์ เอี่ยมสิน แก้ไขล่าสุด 29 นาทีก่อน
  ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย แพทย์หญิงบุรัสกร ทวีบูรณ์