สัปดาห์ของการตั้งครรภ์

สัปดาห์ที่ 18

สัปดาห์ที่ 19

สัปดาห์ที่ 20

สัปดาห์ที่ 21

สัปดาห์ที่ 22

สัปดาห์ที่ 23

สัปดาห์ที่ 24

สัปดาห์ที่ 25

สัปดาห์ที่ 26

สัปดาห์ที่ 27

สัปดาห์ที่ 28

Infant

สัปดาห์ที่ 23

ลูกน้อยเริ่มได้ยินเสียงจากภายนอกครรภ์

ส่วนสูงปัจจุบันของคุณ

28.9 cm

น้ำหนักปัจจุบันของคุณ

0.5 kg