home

What are your concerns?

close
Inaccurate
Hard to understand
Other

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

ทำไมผู้ป่วยโรคหัวใจ จึงควร ตรวจหาคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ ?

ทำไมผู้ป่วยโรคหัวใจ จึงควร ตรวจหาคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ ?

ไม่เพียงแต่ภาวะทางสุขภาพอื่น ๆ ที่ผู้ป่วยโรคหัวใจควรหมั่นตรวจเช็กอย่างเป็นประจำแล้ว การตรวจหาคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ การ ตรวจหาคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ ก็ยังถูกนับว่าเป็นอีกสิ่งที่ผู้ป่วยโรคหัวใจ ควรที่จะต้องได้รับการเข้าเช็กอย่างละเอียดด้วยเช่นกัน เพราะคราบหินปูนเหล่านี้ อาจนำไปสู่อาการหัวใจวายได้โดยไม่รู้ตัว แต่ใครบ้างที่จะเหมาะสมได้รับการตรวจนั้น ติดตามได้ในบทความของ Hello คุณหมอ วันนี้ที่นำมาฝากกันค่ะ

การ ตรวจหาคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ สำคัญอย่างไร

เหตุผลสำคัญที่ทำให้คุณจำเป็นต้องได้รับการตรวจหาคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ อาจเป็นเพราะว่า คราบจุลินทรีย์ และแคลเซียมที่มาจากไขมันนั้น ก่อให้เกิดคราบหินปูน มีการแทรกซึมเข้าสู่หลอดเลือดอยู่บ่อยครั้ง จนอาจก่อให้เกิดการสะสมอุดตันขึ้นภายในท่อเลือดส่งผลให้เลือดมีการไหลเวียนช้าลง และนำออกซิเจนลำเลียงเข้าสู่ร่างกายได้ไม่เพียงพอ อีกทั้งหากปล่อยคราบจุนลินทรีย์ หรือแคลเซียมนี้เอาไว้เป็นระยะเวลานานก็อาจทำให้เกิดเป็นลิ่มเลือดนำไปสู่ภาวะหัวใจวายได้อีกด้วย

ดังนั้นการที่คุณให้แพทย์ได้เข้าตรวจสอบหาคราบหินปูนด้วยการใช้เทคโนโลยีเอกซเรย์ Multislice computerized tomography (CT) และ Multidetector row อาจเป็นวิธีที่ดี ที่ทำให้คุณได้ทราบแผนการรักษาของโรคหัวใจตั้งแต่เนิ่น ๆ ก่อนนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนบางอย่างของโรคหัวใจที่รุนแรงขึ้นได้ในอนาคต

เกณฑ์ในการวัดระดับ คราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ

ผลคะแนนของคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ อาจมีข้อแตกต่างกันไปแต่ละบุคคล โดยอาจแบ่งตามเกณฑ์ได้ ดังต่อไปนี้

  • ผลคะแนนเป็น 0 : ผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงของการเกิดภาวะหัวใจวาย
  • ผลคะแนน 1-10 : ผู้ที่มีระดับคราบจุลินทรีย์ในหลอดเลือดเล็กน้อย อาจมีโอกาสประกับกับโรคหัวใจในค่าเฉลี่ยที่น้อยกว่า 10% และมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดภาวะหัวใจวายได้ในระดับต่ำ
  • ผลคะแนน 11-100 : คุณอาจมีคราบจุลินทรีย์บางส่วน และอาจประสบกับโรคหัวใจ หรือภาวะของหัวใจวายได้ปานกลาง
  • ผลคะแนน 101-400 : ระดับผลคะแนนนี้คือผู้ที่มีคราบจุลินทรีย์ในปริมาณปานกลาง แต่ครบจุลินทรีย์ก็อาจสามารถเข้าไปอุดตันหลอดเลือดแดง และมีโอกาสเสี่ยงที่จะประสบกับภาวะหัวใจวายได้ตั้งแต่ระดับปานกลางถึงระดับสูงเลยทีเดียว
  • ผลคะแนนมากกว่า 400 : คุณมีโอกาสมากถึง 90% ที่คราบหินปูน หรือคราบจุลินทรีย์จะเข้าอุดตันหลอดเลือดแดงของคุณอย่างสมบูรณ์ และทำให้คุณอาจมีโอกาสเกิดหัวใจวายได้สูง

กรณีที่ผลคะแนนของคุณอยู่ในระดับต่ำ แพทย์อาจมีการแนะนำให้คุณปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันเสียใหม่ เช่น การงดสูบบุหรี่ การเลือกรับประทานอาหาร หมั่นออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอ พร้อมกับเช็กอาการเป็นระยะตามใบนัดแพทย์ร่วม

กรณีที่ผลคะแนนของคุณอยู่ในระดับสูง แพทย์อาจจำเป็นต้องมีการสอบถามเพิ่มเติม และทำการนัดหมายผู้เชียวชาญด้านโรคหลอดเลือดหัวใจอีกครั้ง เพื่อนำไปสู่การทราบถึงวิธีดูแลตนเองตามแต่ละอาการของผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้อง ในลำดับถัดไป

ใครที่ไม่เหมาะในการ ตรวจหาคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ

ตามสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา (American Heart Association ; AHA) ได้ทำการให้คำแนะนำ และระบุถึงผู้ที่ไม่เหมาะสมในการเข้ารับการตรวจหาคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจไว้ ดังนี้

  • ผู้ที่มีความเสี่ยงในระดับต่ำ และไม่เคยมีประวัติครอบครัวที่เคยประสบกับโรคหัวใจวาย
  • ผู้ชายที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี และผู้หญิงที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี เนื่องจากการตรวจคราบหินปูนอาจไม่พบในผู้ที่มีอายุน้อย
  • ผู้ที่ตกอยู่ในความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่อย่างเป็นประจำ หรือผู้ที่ประสบกับโรคเบาหวาน เนื่องจากการแสกนตรวจหาคราบหินปูนอาจไม่สามารถให้ข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติมได้
  • ผู้ที่มีอาการเกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เพราะขั้นตอนนี้อาจไม่ช่วยให้แพทย์เข้าใจการพัฒนาความเสี่ยงของโรคได้เพิ่มมากขึ้น
  • ผู้ที่มีการสแกนจุลินทรีย์ หรือหินปูนในหลอดเลือดหัวใจผิดปกติอยู่แต่เดิม

หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจหาคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ คุณอาจจำเป็นต้องเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยตรงอีกครั้ง เพราะผู้ป่วยแต่ละคนนั้นมักมีอาการหรือภาวะแทรกซ้อนของโรคหัวใจ ตลอดจนถึงภาวะหัวใจวายที่แตกต่างกันออกไป ทำให้แพทย์จำเป็นต้องทำการพิจารณาตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนเป็นรายบุคคล เพื่อป้องกันความผิดพลาดในระหว่างการดำเนินการรักษา

health-tool-icon

เครื่องคำนวณหา ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อช่วยคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของคุณ และดูว่าคุณมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สุขภาพดีหรือไม่ เครื่องมือนี้ยังสามารถใช้เพื่อคำนวณค่าดัชนีมวลกายของลูกคุณได้อีกด้วย

เพศชาย

เพศหญิง

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

heart scan https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/heart-scan/about/pac-20384686 Accessed November 16, 2020

Cardiac Calcium Scoring (Heart Scan) https://www.umms.org/ummc/health-services/imaging/diagnostic/cardiac-calcium-scoring Accessed November 16, 2020

What Is a Coronary Calcium Scan? https://www.webmd.com/heart-disease/coronary-calcium-scan#1 Accessed November 16, 2020

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย ปัญญพัฒน์ เอี่ยมสิน แก้ไขล่าสุด 20/04/2021
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ