1 ความเห็น

Thanachart Chuengyaempin ใช่ค่ะ เนื่องจากเบาหวานชนิดที่1 มีการดำเนินโรคเร็ว เเละมักเป็นในคนอายุน้อย ทำให้ส่วนมากเเล้วมักพบตอนที่มีการเเสดงของโรคเบาหวานไปเเล้ว หรือ บางรายมาด้วยอาการฉุกเฉินของเบาหวาน อย่างเช่น ภาวะเลือดเป็นกรดเลย อย่างไรก็ตาม ถ้าเราเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาลเป็นระยะ ก็อาจทำให้ตรวจพบ เบาหวานชนิดที่1 นี้ช่วงที่เริ่มมีระดับน้ำตาลสูง หรือ ก่อนเบาหวานได้ค่ะ เเต่เรามักไม่ได้ตรวจระดับน้ำตาลกัน เนื่องจากมักเป็นในคนอายุน้อยๆ

0

ตอบกลับ

เกี่ยวกับกลุ่มนี้
เบาหวาน เป็นปัญหาสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตอินซูลินของร่างกาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพตามมา เช่น ... See more