นายแพทย์ธิบดี หฤไชยะศักดิ์

สุขภาพทางเพศ · Dionysus Fertility Center

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

นายแพทย์ธิบดี หฤไชยะศักดิ์ จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นไปเรียนแพทย์เฉพาะทางด้านสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยาที่โรงพยาบาลชลบุรี และจบแพทย์เฉพาะทางต่อยอดด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยนายแพทย์ธิบดี มีความสนใจด้านเด็กหลอดแก้วและการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการณ์ทางการแพทย์เป็นพิเศษ จึงได้เดินทางไปศึกษาต่อด้าน Reproductive medicine and Clinical Embryology ที่ Chinese University of Hongkong ประเทศฮ่องกง

ปัจจุบันนายแพทย์ธิบดีนำความรู้ที่ศึกษามาเปิดศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากชื่อ Dionysus Fertility Center เพื่อดูแลรักษาผู้มีบุตรยากโดยวิธีการเบื้องต้น เช่น ฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูก (Intrauterine insemination) ไปจนถึงการทำเด็กหลอดแก้ว (In
Vitro Fertilization)

นอกจากนี้ นายแพทย์ธิบดียังได้รับการเชิญไปบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวกับ เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ และการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนให้นักศึกษาในหลายสถาบันการศึกษา อาทิเช่น มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยรังสิต

บทความจากผู้เชี่ยวชาญล่าสุด