ฟิล เคลลี

วิทยาศาสตร์การกีฬา · KiwiFitness: Body Expert Systems

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

ฟิลพัฒนาองค์ความรู้และสั่งสมประสบการณ์ด้านฟิตเนส โดยทำงานให้กับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมและสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านฟิตเนส จากประสบการณ์การทำงานในองค์กรเหล่านี้ ฟิลได้รับการฝึกอบรมและฝึกฝน และผลการทำงานได้รับการสังเกตุการณ์และประเมิน และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเหล่านี้เป็นอย่างดีเพื่อให้เป็นโค้ชและเทรนเนอร์ในด้านการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของตัวเองอย่างมืออาชีพ ฟิลยังมีบทบาทในแวดวงการศึกษาและคืนประโยชนืให้กับชุมชนคนรักฟิตเนส โดยการให้มีการฝึกงานและโปรแกรมต่าง ๆ ให้กับเทรนเนอร์และผู้ที่อยู่ในแวดวงฟิตเนส ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระดับการให้บริการด้านฟิตเนสของคนในวงการฟิตเนสอีกด้วย

บทความจากผู้เชี่ยวชาญล่าสุด

สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ชุมชน