เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ

ยาและอาหารเสริม · Hello Health Group

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ จบการศึกษาจาก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นเภสัชกรที่ทำงานด้านขึ้นทะเบียนยา

บทความจากผู้เชี่ยวชาญล่าสุด

สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ชุมชน