เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

ยาและอาหารเสริม · Hello Health Group

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์ จบการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ จากคณะเภสัชศาสตร​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร

การศึกษา

  • คณะเภสัชศาสตร

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทความจากผู้เชี่ยวชาญล่าสุด