home
avatarbadge

แพทย์หญิงกนกลักษณ์ ศิริรุ่งวัฒนากุล

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์หญิงกนกลักษณ์ ศิริรุ่งวัฒนากุล จิตแพทย์  ประจำโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้นกับคุณหมอได้ง่ายๆ ผ่านแอป "Chiiwii ปรึกษาหมอออนไลน์" http://onelink.to/chiiwii [email protected] :@chiiwiilive http://line.me/ti/p/%40chiiwiilive Facebook: https://facebook.com/Chiiwiidoctor/