นพ. ชนกร เตือนอารีย์

ศัลยกรรมทั่วไป · โรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์พีซ

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

หมอต้น – นพ. ชนกร เตือนอารีย์ หัวหน้าทีมแพทย์ และศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช

 

Qualifications: แพทย์ศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศัลยศาสตร์ทั่วไป, โรงพยาบาลราชวิถี ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประกาศนียบัตร

การศึกษา

 • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

  โรงพยาบาลรามาธิบดี

 • ศัลยศาสตร์ทั่วไป

  โรงพยาบาลราชวิถี

 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์

 • หัวหน้าทีมแพทย์ และศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง

  โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช

สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ชุมชน