home

คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ ทำแท้ง ที่คุณควรรู้

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ ทำแท้ง ที่คุณควรรู้

ในปัจจุบันนี้การทำแท้งยังคงเป็นประเด็นที่อ่อนไหว และยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ภายในประเทศไทย และในอีกหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก แม้ว่าเราอาจจะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนสำหรับปัญหาเรื่องที่ว่าการทำแท้งนั้นเป็นเรื่องที่ผิดหรือไม่ แต่ Hello คุณหมอ อยากจะมาแนะนำเรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับการ ทำแท้ง ให้หลายคนได้ทราบ และพิจารณาถึงผลกระทบของการทำแท้งต่อสุขภาพ

การ ทำแท้ง เป็นอย่างไร

การทำแท้ง หมายถึงการยุติการตั้งครรภ์ โดยใช้กระบวนการทางแพทย์เพื่อเข้ามาแทรกแซงการตั้งครรภ์นั้น ๆ ไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรก็ตาม การทำแท้งมีอยู่หลายประเภท ทั้งการผ่าตัด และการใช้ยา ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกวิธีการทำแท้งโดยขึ้นอยู่กับอายุครรภ์ หากอายุครรภ์น้อย กระบวนการทำแท้งก็จะง่ายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

การเตรียมตัวก่อนการทำแท้ง

ก่อนการทำแท้ง คุณจะต้องนัดพบกับคุณหมอเพื่อทำการประเมินและตรวจร่างกายดังต่อไปนี้

 • ปรึกษากับแพทย์เกี่ยวกับเหตุผลของ การทำแท้ง และสอบถามความแน่ใจในการตัดสินใจทำแท้ง
 • ให้ข้อเสนอในการพูดคุยและปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำ
 • ปรึกษากับแพทย์และพยาบาลถึงวิธีการทำแท้งที่เหมาะสม รวมถึงความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียง
 • ตรวจครรภ์ เพื่อให้แน่ใจว่าตั้งครรภ์จริง ๆ หากมีอายุครรภ์มากอาจจะใช้การอัลตราซาวน์
 • ตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตรวจเลือด และระดับของธาตุเหล็ก เพื่อดูว่ามีภาวะโลหิตจางหรือไม่
 • ให้ยาปฏิชีวนะ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการทำแท้ง

เมื่อคุณแน่ใจว่าต้องการที่จะทำแท้ง คุณจะต้องเซ็นรับรองความสมัครใจ และนัดหมายวันที่จะมาทำแท้งให้เรียบร้อย

ประเภทของการทำแท้ง

การทำแท้งโดยการใช้ยา

การทำแท้ง โดยการใช้ยา แพทย์จะให้ยาสำหรับยุติการตั้งครรภ์มาใช้ วิธีการนี้ไม่จำเป็นต้องทำการผ่าตัดและยาสลบ โดยอาจจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • เริ่มจากการใช้ยาไมเฟพริสโตน (Mifepristone) เพื่อทำให้ฮอร์โมนที่ทำให้ตั้งครรภ์หยุดทำงาน หลังจากใช้ยานี้คุณสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ
 • ภายใน 24-48 ชั่วโมงให้หลัง คุณจะต้องมาใช้ยาอีกหนึ่งตัว คือยามีโซโพรซอล (Misoprostol) ซึ่งมีทั้งรูปแบบยาเม็ดสำหรับรับประทาน ยาอมใต้ลิ้น หรือยาสอดช่องคลอด ภายใน 4-6 ชั่วโมง ยานี้จะทำให้เยื่อบุมดลูกสลายตัว ทำให้ตัวอ่อนไหลออกจากช่องคลอดมาพร้อมกับเลือด มีลักษณะคล้ายประจำเดือน และแท้งลูกในที่สุด ในช่วงนี้คุณจะต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

โอกาสในการสำเร็จจากการทำแท้งด้วยวิธีนี้ ภายในช่วงระยะเวลา 10 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ อยู่ที่ประมาณ 90% ขึ้นไป หากมีอายุครรภ์มากกว่า 10 สัปดาห์ คุณอาจต้องใช้ยามีโซโพรซอลมากกว่า 1 ครั้ง ในบางกรณี วิธีการใช้ยาเพื่อทำแท้งนี้อาจจะไม่ได้ผล และจำเป็นต้องทำการผ่าตัดเพื่อทำแท้งร่วมด้วย

การทำแท้งโดยการผ่าตัด

การทำแท้งโดยการผ่าตัดนั้นมักจะได้ผลเกือบ 100% และมีอยู่ 2 วิธีดังต่อไปนี้

 • การดูดมดลูกด้วยเครื่องดูดสุญญากาศ เป็นวิธีสำหรับผู้ที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 15 สัปดาห์ โดยแพทย์จะให้ยาเพื่อทำให้ปากมดลูกอ่อนตัวลง ทำให้ง่ายต่อการเปิดปากมดลูก จากนั้นก็ใช้ยาชาหรือยาสลบเพื่อบรรเทาอาการปวด ตามด้วยการสอดท่อเข้าไปในมดลูกผ่านทางช่องคลอด และใช้เครื่องดูดสุญญากาศ เพื่อดูดเอาเนื้อเยื่อ และตัวอ่อนออกออกมาจากมดลูก การดูดมดลูกนั้นจะใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที จากนั้นก็อาจจะสามารถกลับบ้านได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงให้หลัง
 • การขยายและขูดมดลูก ใช้สำหรับครรภ์ที่มีอายุมากกว่า 15 สัปดาห์ขึ้นไป แพทย์จะใช้เครื่องมือพิเศษอย่างคีมปากยาว สอดเข้าไปในมดลูก และทำการขูดเนื้อเยื่อและตัวอ่อนออกจากมดลูก โดยแพทย์จะต้องทำการขยายมดลูกก่อนเป็นเวลาหลายชั่วโมงก่อนการผ่าตัด เพื่อให้สามารถสอดคีมเข้าไปได้ วิธีการนี้ใช้เวลาประมาณ 10-20 นาทีในการขูดมดลูก

ทำแท้ง ปลอดภัยแค่ไหน

การทำแท้ง ทั้งที่โรงพยาบาลและการใช้ยาภายใต้การดูแลของแพทย์ ต่างก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยด้วยกันทั้งนั้น ถึงขนาดอาจจะกล่าวได้ว่า การทำแท้งนั้นเป็นหนึ่งในกระบวนการทางการแพทย์ที่ปลอดภัยที่สุด การทำแท้งอย่างถูกต้องภายใต้การดูแลของแพทย์และพยาบาลที่ได้รับการอบรมมานั้น จะต้องผ่านมาตรฐานและแนวทางในการดูแลอย่างถูกต้อง

การทำแท้งภายใต้การดูแลของแพทย์ แทบจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพที่ร้ายแรง แต่ก็อาจมีความเสี่ยงได้เช่นกัน เช่น

 • การทำแท้งมีโอกาสที่จะไม่ได้ผล ส่งผลให้ยังคงมีการตั้งครรภ์อยู่
 • มีเนื้อเยื่อตกค้างภายในมดลูก
 • มีเลือดคั่งในมดลูก
 • ตกเลือดอย่างรุนแรง
 • ติดเชื้อ
 • ปากช่องคลอด มดลูก และอวัยวะอื่นๆ บาดเจ็บ
 • แพ้ยา

หากระหว่าง การทำแท้ง ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง ก็มักจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อสุขภาพ หรือการตั้งครรภ์ในภายภาคหน้า การทำแท้งนั้นจะไม่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง หรือส่งผลกระทบต่อการเจริญพันธุ์ของคุณ ไม่ทำให้เกิดปัญหาต่อการตั้งครรภ์ในอนาคต เช่น การพิการแต่กำเนิด คลอดก่อนกำหนด แต่อย่างใด

การดูแลตัวเองหลัง การทำแท้ง

หลังจากผ่านการทำแท้งมาแล้ว คุณอาจจะมีอาการผลข้างเคียงเล็กน้อยจากยา เช่น คลื่นไส้ อาเจียน หรือปวดท้อง และมีเลือดออกจากช่องคลอด อาการเหล่านี้มักจะไม่มีอาการรุนแรง และมักจะเกิดขึ้นในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือนหลังจากการทำแท้ง โดยคุณสามารถดูแลตัวเองได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 • นอนพักผ่อนให้เต็มที่
 • พยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ออกแรงมาก หรือการทำงานหนัก
 • สำหรับอาการปวดท้อง ควรใช้ยาแก้ปวด เช่น ยาไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) เพื่อจัดการกับอาการปวดต่าง ๆ
 • สวมผ้าอนามัย จนกว่าอาการตกเลือดจะหยุดลง
 • หากมีอาการตกเลือดอย่างรุนแรง ปวดท้องอย่างรุนแรง มีสารคัดหลั่งแปลก ๆ จากช่องคลอด หรือเป็นไข้ ควรรีบติดต่อแพทย์ในทันที

เครื่องมือคำนวณการตกไข่

เครื่องมือคำนวณการตกไข่

ติดตามรอบการมีประจำเดือนของคุณ เพื่อดูวันที่เหมาะสมที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์หรือคุมกำเนิด

เครื่องมือคำนวณการตกไข่

ติดตามรอบการมีประจำเดือนของคุณ เพื่อดูวันที่เหมาะสมที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์หรือคุมกำเนิด

เครื่องมือคำนวณการตกไข่

ระยะเวลารอบเดือน

(วัน)

28

ช่วงมีประจำเดือน

(วัน)

7

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

What facts about abortion do I need to know? https://www.plannedparenthood.org/learn/abortion/considering-abortion/what-facts-about-abortion-do-i-need-know. Accessed 20 February 2020

Abortion https://www.nhs.uk/conditions/abortion/what-happens/. Accessed 20 February 2020

What Are the Types of Abortion Procedures? https://www.webmd.com/women/abortion-procedures#2. Accessed 20 February 2020

What is abortion? https://www.bpas.org/abortion-care/considering-abortion/what-is-abortion/. Accessed 20 February 2020

Abortion. https://www.who.int/health-topics/abortion#tab=tab_1. Accessed June 26, 2021.

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล แก้ไขล่าสุด 26/06/2021
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ