สัปดาห์ของการตั้งครรภ์

สัปดาห์ที่ 16

สัปดาห์ที่ 17

สัปดาห์ที่ 18

สัปดาห์ที่ 19

สัปดาห์ที่ 20

สัปดาห์ที่ 21

สัปดาห์ที่ 22

สัปดาห์ที่ 23

สัปดาห์ที่ 24

สัปดาห์ที่ 25

สัปดาห์ที่ 26

Infant

สัปดาห์ที่ 21

ลูกน้อยเริ่มขยับตัวมากขึ้น

ส่วนสูงปัจจุบันของคุณ

26.7 cm

น้ำหนักปัจจุบันของคุณ

0.36 kg