สัปดาห์ของการตั้งครรภ์

สัปดาห์ที่ 22

สัปดาห์ที่ 23

สัปดาห์ที่ 24

สัปดาห์ที่ 25

สัปดาห์ที่ 26

สัปดาห์ที่ 27

สัปดาห์ที่ 28

สัปดาห์ที่ 29

สัปดาห์ที่ 30

สัปดาห์ที่ 31

สัปดาห์ที่ 32

Infant

สัปดาห์ที่ 27

ก้าวเข้าสู่ไตรมาสที่ 3

ส่วนสูงปัจจุบันของคุณ

36.6 cm

น้ำหนักปัจจุบันของคุณ

0.87 kg