สัปดาห์ที่ 31

สัปดาห์ที่ 32

สัปดาห์ที่ 33

สัปดาห์ที่ 34

สัปดาห์ที่ 35

สัปดาห์ที่ 36

สัปดาห์ที่ 37

สัปดาห์ที่ 38

สัปดาห์ที่ 39

สัปดาห์ที่ 40

สัปดาห์ที่ 1

Infant

สัปดาห์ที่ 36

ทารกเริ่มเคลื่อนที่ไปตำแหน่งช่องคลอด

ส่วนสูงปัจจุบันของคุณ 47 cm - น้ำหนักปัจจุบันของคุณ 2.6 kg