คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ask-doctor-icon

ถามหมอฟรี

เป็นคนแรกที่ให้ Hello Khunmor รู้ความคิดของคุณ!

ปัจจัยที่ทำให้การทำเด็กหลอดแก้วล้มเหลว

  ปัจจัยที่ทำให้การทำเด็กหลอดแก้วล้มเหลว

  เด็กหลอดแก้ว หรือ In Vitro Fertilization: IVF เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดการปฏิสนธิของไข่และอสุจิภายนอกร่างกาย จากนั้นนำตัวอ่อนไปฝังภายในมดลูกของผู้หญิง แล้วปล่อยให้ตัวอ่อนหรือทารกเจริญเติบโตตามธรรมชาติ แต่การทำเด็กหลอดแก้วอาจไม่ประสบผลสำเร็จทุกครั้งเสมอไปซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เช่น ความผิดปกติของไข่หรืออสุจิ ความผิดปกติของโครโมโซม ปัญหาในห้องปฏิบัติการ ดังนั้น คุณแม่จึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจเพิ่มความเสี่ยงของการทำเด็กหลอดแก้วล้มเหลวเพื่อพิจารณาข้อดีและข้อเสียก่อนตัดสินใจทำเด็กหลอดแก้ว

  เครื่องมือคำนวณการตกไข่

  ติดตามรอบการมีประจำเดือนของคุณ เพื่อดูวันที่เหมาะสมที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์หรือคุมกำเนิด

  เครื่องมือคำนวณการตกไข่

  เครื่องมือคำนวณการตกไข่

  ติดตามรอบการมีประจำเดือนของคุณ เพื่อดูวันที่เหมาะสมที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์หรือคุมกำเนิด

  เครื่องมือคำนวณการตกไข่

  ระยะเวลารอบเดือน

  (วัน)

  28

  ช่วงมีประจำเดือน

  (วัน)

  7

  ปัจจัยที่ทำให้การทำเด็กหลอดแก้วล้มเหลว

  ตัวแปรที่สำคัญที่สุดในการทำเด็กหลอดแก้วให้ได้ผล ได้แก่ ไข่ที่แข็งแรง อสุจิที่แข็งแรง และมดลูกที่แข็งแรง ซึ่งจะเอื้อต่อการเจริญเติบโตของทารก ในหลายกรณีที่การทำเด็กหลอดแก้วล้มเหลว มีสาเหตุมากกว่าหนึ่งประการ คุณหมอผู้เชี่ยวชาญจะดูที่ลักษณะของตัวอ่อน และประเมินอัตราการเจริญเติบโตตามปกติ เมื่อพบสาเหตุแล้ว คุณหมอจะพูดคุยกับครอบครัว เพื่อวางแผนการป้องกัน ซึ่งการทำเด็กหลอดแก้วไม่ได้ผลนั้นอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

  ความผิดปกติของไข่

  ความผิดปกติของไข่ มักเกิดขึ้นเมื่อเซลล์มีการแบ่งตัว และไม่มีการสร้างสำเนาโครโมโซมอย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดความเสียหาย ส่งผลให้เกิดการกระจายตัวที่ผิดปกติของโครโมโซม เกิดตัวอ่อนที่ผิดปกติ ซึ่งความผิดปกตินี้พบได้บ่อยในผู้หญิงช่วงวัยกลางคน

  อสุจิที่ผิดปกติ

  ถึงแม้ว่าโอกาสที่จะพบอสุจิผิดปกติ นั้นมีน้อยกว่าการพบไข่ที่ผิดปกติ แต่หากพบว่าอสุจิมีภาวะผิดปกติ ระดับความผิดปกติเกี่ยวกับโครโมโซมจะส่งผลให้เกิดความล้มเหลวได้มากกว่า เพราะเมื่ออสุจิไม่แข็งแรง จะไม่สามารถผสมกับไข่ได้

  วิธีการเลือกตัวอ่อน

  ไข่หรือตัวอ่อนที่ได้รับการฝังตัวในร่างกายผู้หญิง จะได้รับการคัดเลือกโดยคุณหมอผู้เชี่ยวชาญ โดยยึดตามหลักเกณฑ์สามประการในการเลือกตัวอ่อน ได้แก่ ระยะของเซลล์ คุณภาพของตัวอ่อน และอัตราการแบ่งตัวของเซลล์

  อย่างไรก็ดี เป็นเรื่องยากที่จะระบุได้ว่า ตัวเลือกที่เลือกนั้นสมบูรณ์แบบ โดยตัวอ่อนที่ดีที่สุดคุณหมอจะเลือกได้โดยยึดตามการศึกษาในห้องปฏิบัติการ และสุ่มเลือกตัวอ่อนที่ดีที่สุดแต่ไม่สามารถรับรองความสมบูรณ์ของตัวอ่อนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

  ความผิดปกติของโครโมโซม

  เช่นเดียวกับการตั้งครรภ์ตามปกติที่ตัวอ่อนมีโอกาสเกิดความผิดปกติทางโครโมโซม ทั้งนี้เกิดขึ้นได้จากยีนที่ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมาจากพ่อและแม่ หรือเกิดการพัฒนาผิดปกติระหว่างที่ตัวอ่อนมีการแบ่งตัว ทำให้หยุดเจริญเติบโตได้

  ปัจจัยทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำเด็กหลอดแก้ว

  ห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นที่เลี้ยงตัวอ่อนมักจะมีการควบคุมสภาพแวดล้อมเป็นอย่างดี ผู้เชี่ยวชาญในห้องปฏิบัติการจำเป็นต้องควบคุมความเข้มข้นของออกซิเจน ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ ความชื้น ค่า pH อุณหภูมิ และแสงสว่าง ท่ามกลางปัจจัยอื่น ๆ อย่างเคร่งครัด ความเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับปัจจัยดังกล่าวนี้ อาจทำให้ตัวอ่อนเสียชีวิตได้

  อัตราความสำเร็จของการทำเด็กหลอดแก้วครั้งที่สอง

  หากการทำเด็กหลอดแก้วในครั้งแรกล้มเหลว และต้องการทำเด็กหลอดแก้วครั้งที่สอง สิ่งแรกที่ต้องดำเนินการก็คือ การตรวจสอบกระบวนการทำเด็กหลอดแก้วครั้งแรก และหาสาเหตุที่ทำให้ล้มเหลว จากข้อค้นพบเหล่านี้ ผู้หญิงหลายรายสามารถทำเด็กหลอดแก้วครั้งที่สองประสบผลสำเร็จ โดยปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้ว ได้แก่

  • อายุของผู้หญิง
  • คุณภาพของไข่และอสุจิ
  • จำนวนของไข่และอสุจิ
  • คุณภาพของกระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว
  • คุณภาพของห้องปฏิบัติการทำเด็กหลอดแก้ว
  • ทักษะของผู้เชี่ยวชาญในห้องปฏิบัติการทำเด็กหลอดแก้ว
  • อุปกรณ์ที่มี
  • สาเหตุของภาวะมีบุตรยาก
  • สภาพมดลูก
  • อัตราการเจริญเติบโตของตัวอ่อน
  • คุณสมบัติทางพันธุกรรมและทางโครโมโซมของตัวอ่อน

  เมื่อเปรียบเทียบกับการทำเด็กหลอดแก้วครั้งแรก อัตราความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้วครั้งที่สองจะต่ำกว่าเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่เอื้ออำนวย และการเตรียมความพร้อมของคุณหมออาจสร้างโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เช่นกัน

  คุณหมอและผู้เชี่ยวชาญจะพิจารณาปัจจัยดังกล่าว และผลลัพธ์ที่ได้จากการทำเด็กหลอดแก้วครั้งแรก เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้วครั้งที่สองเป็นไปได้มากที่สุด


  คุณกำลังกังวลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ใช่หรือไม่?

  หยุดกังวลได้แล้ว มาเข้าชุมชนสนทนาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคุณแม่และว่าที่คุณแม่คนอื่น ๆ เข้าร่วมชุมชนได้เลย!


  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  แหล่งที่มา

  IVF failed – what to do next after a failed cycle in order to have success with the second IVF attempt? http://www.advancedfertility.com/ivf-failed-second-ivf-success.htm. Accessed January 26, 2022.

  Failed IVF Can Be Devastating. Here’s What To Do Next.  https://laivfclinic.com/blog/failed-ivf-can-be-devastating-heres-what-to-do-next/. Accessed January 26, 2022.

  CAUSES OF IVF FAILURE. http://txfertility.com/fertility-treatments/causes-ivf-failure/. Accessed January 26, 2022.

  Infertility and In Vitro Fertilization. https://www.webmd.com/infertility-and-reproduction/guide/in-vitro-fertilization. Accessed January 26, 2022.

  WHY DOES IVF FAIL?. https://www.fertility-academy.co.uk/blog/why-does-ivf-fail/. Accessed January 26, 2022.

  รูปของผู้เขียนbadge
  เขียนโดย ธีรวิทย์ บุญราศรี แก้ไขล่าสุด 17/03/2022
  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย พลอย วงษ์วิไล
  Next article: