ภาวะโลหิตจาง

ภาวะโลหิตจาง เป็นภาวะที่เม็ดเลือดแดงมีฮีโมโกลบินซึ่งทำหน้าที่ดักจับและลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายน้อยผิดปกติ อวัยวะต่าง ๆ จึงทำงานได้ไม่ดี และมักส่งผลให้ผู้ป่วยรู้สึกเหนื่อยง่าย หายใจลำบาก ภาวะโลหิตจางมีหลายรูปแบบ และอาจมีอาการตั้งแต่เบาไปจนถึงรุนแรงมาก

เรื่องเด่นประจำหมวด

หัวข้อ ภาวะโลหิตจาง เพิ่มเติม