ภาวะโลหิตจาง

ภาวะโลหิตจาง เป็นภาวะที่เม็ดเลือดแดงมีฮีโมโกลบินซึ่งทำหน้าที่ดักจับและลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายน้อยผิดปกติ อวัยวะต่าง ๆ จึงทำงานได้ไม่ดี และมักส่งผลให้ผู้ป่วยรู้สึกเหนื่อยง่าย หายใจลำบาก ภาวะโลหิตจางมีหลายรูปแบบ และอาจมีอาการตั้งแต่เบาไปจนถึงรุนแรงมาก

เรื่องเด่นประจำหมวด

ภาวะโลหิตจาง

เลือดจาง อาการ สาเหตุ การรักษา

เลือดจาง หรือภาวะโลหิตจาง เป็นภาวะที่ร่างกายมีปริมาณเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติ ทำให้ไม่สามารถลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายได้อย่างเพียงพอ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ โดยอาการเหล่านี้เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ภาวะขาดสารอาหาร การเสียเลือดในปริมาณมากจากการผ่าตัด อุบัติเหตุ หรือการแท้งบุตร  คำจำกัดความเลือดจาง คืออะไร เลือดจาง เป็นภาวะที่ร่างกายมีปริมาณเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติ ทำให้เม็ดเลือดแดงไม่สามารถลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายได้อย่างเพียงพอ โดยสาเหตุที่พบได้บ่อยของภาวะเลือดจาง คือ การขาดธาตุเหล็ก ส่วนสาเหตุอื่น ๆ ที่อาจพบได้ เช่น การเสียเลือดแบบเฉียบพลันจากการผ่าตัด อุบัติเหตุ การแท้งบุตร เป็นต้น ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย วิงเวียนศีรษะ เจ็บหน้าอก ใจสั่น อย่างไรก็ตาม วิธีการรักษาภาวะเลือดจางอาจขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของโรค เช่น หากเกิดจากสาเหตุการขาดธาตุเหล็ก คุณหมออาจแนะนำให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารที่อุดมด้วยธาตุเหล็กอย่าง เนื้อวัว ถั่ว ผักใบเขียว เป็นต้น  อาการอาการเลือดจาง ผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดจางอาจมีอาการแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของโรค โดยอาการที่พบได้บ่อยของภาวะเลือดจาง มีดังต่อไปนี้ เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย ตัวซีดหรือตัวเหลือง เจ็บหน้าอก ง่วงซึม มือและเท้าเย็น หัวใจเต้นผิดปกติ หายใจถี่ ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ สาเหตุสาเหตุที่ทำให้เลือดจาง ภาวะเลือดจางอาจเกิดจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้ การขาดสารอาหาร โดยเฉพาะการขาดธาตุเหล็ก ซึ่งเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยของภาวะเลือดจาง เมื่อร่างกายมีปริมาณธาตุเหล็กซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเม็ดเลือดแดงน้อยเกินไป อาจส่งผลให้เม็ดเลือดแดงไม่สามารถลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ การสูญเสียเลือดแบบเฉียบพลัน […]

สำรวจ ภาวะโลหิตจาง

ภาวะโลหิตจาง

โลหิตจางจากการขาดวิตามินบี12 (Vitamin B12 Deficiency Anemia)

โลหิตจางจากการขาดวิตามินบี12 (Vitamin B12 Deficiency Anemia) เนื่องด้วยวิตามินบี 12 เป็นวิตามินที่สำคัญต่อร่างกาย เพราะทำหน้าที่สำคัญในการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดง ถ้าขาดวิตามินบี12 จะส่งผลต่อการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดง และนำไปสู่ภาวะโลหิตจาง   คำจำกัดความโลหิตจางจากการขาดวิตามินบี12 คืออะไร หากคุณมีภาวะโลหิตจางจากการขาดวิตามินบี12 (Vitamin B12 Deficiency Anemia) นั่นหมายความว่า ร่างกายของคุณมีปริมาณของวิตามินชนิดนี้ไม่เพียงพอ วิตามินบี12 ทำหน้าที่สำคัญในการผลิตเซลล์เม็ดเลือด การมีวิตามินบี12 ไม่เพียงพอหมายความว่า เซลล์ของคุณจะมีออกซิเจนและสารอาหารไม่เพียงพอที่จะทำงาน แล้วในที่สุด ก็จะทำให้คุณรู้สึกอ่อนแรงและเหนื่อยล้า อาการขาดวิตามินบี12 ยังมักทำให้เกิดความเสียหายที่ระบบประสาท และอาจส่งผลกระทบต่อความทรงจำและการคิดอีกด้วย โลหิตจางจากการขาดวิตามินบี12 พบได้บ่อยได้แค่ไหน     อาการขาดวิตามินบี12 พบได้มากในประเทศที่ร่ำรวย โดยเฉพาะในหมู่ผู้สูงอายุ แต่สามารถจัดการได้ด้วยการลดปัจจัยเสี่ยง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดปรึกษากับแพทย์ อาการอาการ โลหิตจางจากการขาดวิตามินบี12 เป็นอย่างไร หาก อาการขาดวิตามินบี12 อยู่ในระดับเบา คุณอาจจะไม่มีสัญญาณหรืออาการที่รุนแรง อาการของการขาดวิตามินบี12 ในระดับเบานั้น คล้ายคลึงกับอาการของการมีอายุที่เพิ่มขึ้น เมื่อภาวะโลหิตจางรุนแรงขึ้น คุณอาจจะมีอาการดังนี้ รู้สึกอ่อนแรง เหนื่อยล้า และวิงเวียนศีรษะ มีผิวซีด มีแผลหรือรอยแดงที่ลิ้น หรือเลือดออกที่เหงือก รู้สึกไม่สบายที่ท้องหรือน้ำหนักลด ท้องร่วงหรือท้องผูก อาการขาดวิตามินบี12 ระดับเบาเป็นเวลานาน สามารถทำลายเซลล์ประสาทได้ ในกรณีนี้คุณจะมีอาการดังต่อไปนี้ มีอาการเหน็บชาที่นิ้วมือหรือนิ้วเท้า ความสมดุลไม่ดี โรคซึมเศร้า เสียสติ สูญเสียสุขภาพจิต ควรไปพบหมอเมื่อไร ถ้าคุณมีอาการใดๆ ที่กล่าวมาข้างต้น หรือมีข้อสงสัยใดๆ ควรปรึกษากับคุณหมอ เนื่องจากร่างกายของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดจึงควรพูดคุยกับหมอ […]


ภาวะโลหิตจาง

โลหิตจางจากการขาดโฟเลต (Folate Deficiency Anemia)

โลหิตจางจากการขาดโฟเลต (Folate Deficiency Anemia) คือการขาดกรดโฟลิคในเลือด ที่ช่วยร่างกายในการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดง เมื่อมีปริมาณของเซลล์เม็ดเลือดแดงไม่เพียงพอ คุณก็จะเป็นโรคโลหิตจาง คำจำกัดความโลหิตจางจากการขาดโฟเลต คืออะไร โลหิตจางจากการขาดโฟเลต (Folate Deficiency Anemia) คือการขาดกรดโฟลิคในเลือด กรดโฟลิคเป็นวิตามินบีชนิดหนึ่ง ที่ช่วยร่างกายในการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดง หากคุณมีปริมาณของเซลล์เม็ดเลือดแดงไม่เพียงพอ คุณก็จะเป็นโรคโลหิตจาง เซลล์เม็ดเลือดแดงจะลำเลียงออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆ ในร่างกาย หากคุณมีภาวะโลหิตจาง เลือดจะลำเลียงออกซิเจนไปสู่เนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ ได้ไม่เพียงพอ และเมื่อออกซิเจนไม่เพียงพอ ก็จะทำให้ร่างกายไม่สามารถทำงานได้ดีอย่างที่ควรจะเป็น ระดับของกรดโฟลิคที่ต่ำยังสามารถทำให้เกิดภาวะโลหิตจาง เนื่องจากเม็ดเลือดแดงโตผิดปกติ (megaloblastic anemia) ซึ่งเป็นสภาวะที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติ มีจำนวนน้อยกว่า และยังเป็นรูปทรงรีไม่ใช่วงกลม ในบางครั้งเซลล์เม็ดเลือดแดงเหล่านี้ยังมีชีวิตสั้นกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงตามปกติ คนส่วนใหญ่จะได้รับกรดโฟลิคจางอย่างเพียงพอจากอาหารที่รับประทาน แต่บางคนอาจจะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ หรือมีปัญหากับการดูดซึมสารอาหาร ควรปรึกษาแพทย์ว่า คุณควรจะรับประทานวิตามินเสริมที่มีกรดโฟลิคหรือไม่ ผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับกรดโฟลิคที่เพียงพอ อาจทำให้ทารกเกิดความบกพร่องแต่กำเนิดอย่างรุนแรง โลหิตจางจากการขาดโฟเลต พบได้บ่อยได้แค่ไหน โลหิตจางจากการขาดโฟเลตสามารถส่งผลกระทบได้กับคนทุกช่วงวัย สามารถจัดการได้ด้วยการลดปัจจัยเสี่ยง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดปรึกษากับแพทย์ อาการอาการของโลหิตจางจากการขาดโฟเลตเป็นอย่างไร อาการของภาวะโลหิตจางจากการขาดโฟเลตมีดังต่อไปนี้ ผิวซีด รู้สึกหงุดหงิด ขาดพลังงานหรือเหนื่อยได้ง่าย ท้องร่วง ลิ้นเรียบและนุ่ม รู้สึกวิงเวียนศีรษะ หลงๆ ลืมๆ เบื่ออาหารและน้ำหนักลด มีปัญหากับการรวบรวมสมาธิ อาการโลหิตจางจากการขาดโฟเลตอาจดูเหมือนกับสภาวะเกี่ยวกับเลือด หรือปัญหาสุขภาพอื่นๆ ควรไปหาแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยโรคทุกครั้ง อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ โปรดปรึกษากับแพทย์ ควรไปพบหมอเมื่อไร ถ้าคุณมีอาการใดๆ ที่กล่าวมาข้างต้น หรือมีข้อสงสัยใดๆ ควรปรึกษากับคุณหมอ เนื่องจากร่างกายของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดจึงควรพูดคุยกับหมอ เพื่อหาแนวทางในการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ สาเหตุสาเหตุ โลหิตจางจากการขาดโฟเลต คุณสามารถเกิดภาวะโลหิตจางจากการขาดโฟเลต ในกรณีดังนี้ คุณรับประทานอาหารที่มีกรดโฟลิคไม่เพียงพอ ได้แก่ผักใบเขียว ผลไม้สด ยีสต์ […]

advertisement iconโฆษณา
advertisement iconโฆษณา
advertisement iconโฆษณา

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของเรา

ทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของ Hello คุณหมอ ประกอบไปด้วยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มาร่วมสร้างสรรค์บทความในเว็บไซต์ของเราตามความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยรับรองว่าข้อมูลด้านสุขภาพของเราถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และตรงตามหลักฐานจากงานวิจัยล่าสุด
ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรามุ่งมั่นเต็มที่ในการช่วยให้คุณได้รับข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพที่น่าเชื่อถือ เข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์ และพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพกับคุณเสมอ เพื่อให้คุณได้รับทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น

ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม
ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม