ภาวะเลือดออกผิดปกติ (Bleeding Disorders)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 05/05/2020 . 3 mins read
Share now

คำจำกัดความ

ภาวะเลือดออกผิดปกติ คืออะไร

ภาวะเลือดออกผิดปกติ (Bleeding Disorders)  คือ อาการที่มีผลกระทบต่อวิธีที่เลือดแข็งตัวตามปกติ ขั้นตอนของการแข็งตัวเป็นที่รู้จักเรียกว่า “การแข็งตัว” เป็นการเปลี่ยนเลือดจากของเหลวไปเป็นของแข็ง เมื่อคุณได้รับบาดเจ็บ โดยปกติเลือดจะเริ่มแข็งตัวเพื่อป้องกันการเสียเลือดมาก บางครั้งการป้องกันเลือดแข็งตัวอย่างไม่เหมาะสม อาจมีผลให้เลือดออกมาก หรือนาน

บางครั้งอาจทำให้เลือดออกผิดปกติทั้งภายนอก และภายในร่างกาย บางอาการผิดปกติอาจค่อย ๆ เพิ่มจำนวนของเลือดที่ออกจากร่างกาย อาจทำให้เกิดเลือดออกใต้ผิวหนัง หรือในอวัยวะที่สำคัญ เช่น สมอง

ภาวะเลือดออกผิดปกติมีความแตกต่างมากมาย แต่ส่วนมากโดยทั่วไปมีดังต่อไปนี้

 • ฮีโมฟีเลีย ประเภท A และ B เป็นอาการที่เกิดเมื่อมีปัจจัยเลือดแข็งตัวในระดับต่ำ ทำให้ เกิดเลือดออกผิดปกติ ในข้อต่อ แม้ว่าฮีโมฟีเลียจะพบได้ยาก แต่หากมีภาวะแทรกซ้อนก็สามารถคุกคามชีวิตได้
 • ปัจจัยที่เป็นข้อบกพร่องที่ 2 5 7 10 หรือ 12 เป็น ภาวะเลือดออกผิดปกติ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการแข็งตัวของเลือด หรือปัญหาเลือดออกผิดปกติ
 • โรควอนวิลลิแบรนด์ (Von Willebrand’s Disease) เป็นภาวะเลือดออกผิดปกติทางพันธุกรรมที่พบมากที่สุด มันพัฒนาเมื่อเลือดขาดปัจจัย วอนวิลลิแบรนด์ ที่ช่วยให้เลือดแข็งตัว

หากมีอาการเลือดออกผิดปกติกรุณาปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการภาวะเลือดออกผิดปกติ

อาการอาจมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับประเภทของภาวะเลือดออกผิดปกติ อย่างไรก็ตามสัญญาณหลัก เช่น

 • ผิวช้ำง่าย
 • ประจำเดือนมามาก
 • เลือดกำเดาออกบ่อย
 • เลือดออกมากเกินไป จากแผลมีดบาดเล็ก ๆ หรือการบาดเจ็บ
 • เลือดออกในข้อต่อ

อาจมีบางอาการไม่อยู่ในรายการข้างต้น ถ้าหากมีความกังวลเกี่ยวกับอาการของภาวะเลือดออกผิดปกติ โปรดปรึกษาแพทย์

สาเหตุ

สาเหตุภาวะเลือดออกผิดปกติ 

หากมีสัญญาณ หรืออาการข้างต้น หรือมีคำถามใดๆ กรุณาปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษา ร่างกายแต่ละคนอาจมีอาการที่แตกต่างกันออกไป ปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษาดีที่สุดว่าอะไรเหมาะที่สุดกับอาการของคุณ

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงภาวะเลือดออกผิดปกติ 

ตั้งแต่เลือดออกถึงเลือดหยุด ร่างกายต้องการเซลล์ที่เรียกว่าเกล็ดเลือดและโปรตีน ที่เป็นที่รู้จักว่าเป็นปัจจัยในการห้ามเลือด คุณจะพบภาวะเลือดออกผิดปกติ หากร่างกายไม่มีเกล็ดเลือด มีปัจจัยหยุดเลือดเพียงพอ หรือใช้งานไม่ได้ตามวิธีที่ควรเป็น

โดยมากของภาวะเลือดออกผิดปกติเป็นโรคทางกรรมพันธุ์ สามารถส่งผ่านจากพ่อแม่สู่ลูก อย่างไรก็ตาม บางอาการผิดปกติอาจพัฒนามาจากผลของโรคอื่น เช่น โรคตับ

มีปัจจัยเสี่ยงภาวะเลือดออกปกติ  เช่น

 • เม็ดเลือดแดงต่ำ
 • ขาดวิตามินเค
 • ผลข้างเคียงจากยาบางชนิด
 • ยาที่อาจเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด ถูกเรียกว่า “สารกันเลือดแข็งตัว (Anticoagulants)”

การวินิจฉัยและการรักษา

ข้อมูลที่นำเสนอในที่นี้ ไม่สามารถใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยภาวะเลือดออกผิดปกติ

การวินิจฉัยภาวะเลือดออกผิดปกติแพทย์จะถามเกี่ยวกับอาการและประวัติทางการแพทย์ ตรวจสุขภาพ ระหว่างการนัดหมายควรแน่ใจข้อมูลดังต่อไปนี้

 • สภาพทางการแพทย์ในปัจจุบัน
 • กำลังรับประทานยา หรืออาหารเสริมใด
 • การหกล้ม หรือบาดเจ็บใด เมื่อเร็วๆ นี้
 • เลือดออกบ่อยแค่ไหน
 • ครั้งล่าสุดเลือดออกนานเท่าไร
 • อะไรที่คุณกำลังทำก่อนเลือดออก

หลังจากได้รับข้อมูลนี้ แพทย์จะทดสอบการไหลของเลือดเพื่อวินิจฉัยที่เหมาะสม การทดสอบเหล่านี้ เช่น

 • การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ที่วัดจำนวนของเซลล์เม็ดเลือดแดง และขาวในร่างกาย
 • ทดสอบผลรวมเกล็ดเม็ดเลือด ที่ตรวจเช็คว่าเกล็ดเม็ดเลือดรวมตัวกันดีเพียงใด
 • ระยะเวลาเลือดออก ที่คำนวณความไวของเลือดแข็งตัวเพื่อป้องกันเลือดออก

ภาวะเลือดออกผิดปกติ ได้รับการรักษาอย่างไร

ภาวะเลือดออกผิดปกติมีทางเลือกของการรักษาที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับประเภทของภาวะเลือดออกผิดปกติ และความรุนแรงของมัน แม้ว่าการรักษาไม่สามารถรักษาภาวะเลือดออกผิดปกติได้ แต่อาจช่วยบรรเทาอาการที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติบางอย่าง

 •  อาหารเสริมที่มีธาตุเหล็ก

แพทย์อาจสั่งอาหารเสริมที่มีธาตุเหล็กเพื่อเติมจำนวนธาตุเหล็กในร่างกาย หากมีการสูญเสียเลือดที่สำคัญ เพราะหากระดับธาตุเหล็กต่ำอาจมีผลต่อโรคโลหิตจาง อาการนี้อาจทำให้รู้สึกอ่อนเพลีย เหนื่อย และวิงเวียน คุณอาจต้องการการถ่ายเลือดหากอาการไม่ดีขึ้นด้วยอาหารเสริมที่มีธาตุเหล็ก

 • การถ่ายเลือด

การถ่ายเลือด เป็นการให้เลือดจากอีกคนไปสู่อีกคน ทดแทนเลือดที่สูญเสียไป โดยเลือดต้องเข้ากันได้กับประเภทเลือดของคุณเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องทำในโรงพยาบาลเท่านั้น

 •  การรักษาอื่น

ภาวะเลือดออกผิดปกติบางอย่างอาจถูกรักษาด้วยผลิตภัณฑ์เฉพาะ หรือยาพ่นจมูก ความผิดปกติอื่น เช่น ฮีโมฟีเลีย (Hemophilia) อาจถูกรักษาด้วยสารบำบัดทดแทน เกี่ยวข้องกับการฉีดสารที่ทำให้แข็งตัวเข้าในกระแสเลือด การฉีดเหล่านี้อาจป้องกัน หรือควบคุมเลือดที่ออกมากเกินไป

คุณอาจได้รับการเปลี่ยนถ่ายพลาสม่าสดแช่แข็ง หากขาดปัจจัยการแข็งตัวบางอย่าง พลาสม่าสดแช่แข็งประกอบด้วยปัจจัยที่ 5 และ 8 ซึ่งเป็นสองโปรตีนที่สำคัญที่ช่วยการแข็งตัวของเลือด การเปลี่ยนถ่ายเหล่านี้ต้องทำในโรงพยาบาล

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการปฏิบัติตนขั้นพื้นฐาน

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเองที่ช่วยจัดการภาวะเลือดออกผิดปกติ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การใช้ชีวิตและการรักษาตัวที่บ้านต่อไปนี้ อาจช่วยรับมือกับภาวะเลือดออกผิดปกติได้หากมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษาเพื่อทำความเข้าใจและหาทางออกที่ดีที่สุด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

หน้าพัง! ทั้งผื่น ทั้งผิวลอก แถมยังคันคะเยอ สัญญาณของ “โรคเซ็บเดิร์ม”

"โรคเซ็บเดิร์ม" หรือ โรคต่อมไขมันอักเสบ เป็นภาวะอักเสบของผิวหนัง มีลักษณะคล้ายกับเวลาเกิดปฏิกิริยาแพ้อะไรบางอย่าง รวมทั้งมีลักษณะคล้ายโรคกลาก

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by เธียรธัช มีโภคา

ม้ามโต (Enlarged Spleen)

ม้ามโต หมายความว่าม้ามทำงานมากเกินไป เช่น ในบางครั้ง ม้ามทำงานมากเกินไปในการกำจัดและทำลายเซลล์เม็ดเลือด โดยภาวะดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นจากสาเหตุหลายประการ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by ธีรวิทย์ บุญราศรี

ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ สัญญาณและอาการที่บอกได้ว่าไม่ใช่แค่ปวดประจำเดือน

อาการต่างๆ เหล่านี้เป็นสัญญาณที่บอกว่าคุณมี ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ หากมีอาการเหล่านี้ ควรไปพบคุณหมอเพื่อให้ทำการวินิจฉัย และรักษาต่อไป

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by Sopista Kongchon

เถาพระเจ้าฟ้าร้อง (Thunder God Vine)

การใช้ประโยชน์เถาพระเจ้าฟ้าร้อง (Thunder God Vine) ใช้ทำอะไร เถาพระเจ้าฟ้าร้อง (Thunder God Vine ...

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by Ploylada Prommate