โรคธาลัสซีเมีย

โรคธาลัสซีเมีย เป็นภาวะความผิดปกติของเลือดอย่างหนึ่ง โรคนี้เป็นโรคทางพันธุกรรม เกิดจากร่างกายสร้างฮีโมโกลบินที่ผิดปกติออกมา และส่งผลให้เกิดการทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดงมากเกินไป จนนำไปสู่ภาวะโลหิตจางได้

เรื่องเด่นประจำหมวด

โรคธาลัสซีเมีย

ลิ่มเลือด อาการ สาเหตุ การรักษา

ลิ่มเลือด เป็นกระบวนการที่มีการรวมตัวของเลือดในบริเวณที่มีบาดแผลฉีกขาด กระบวนการแข็งตัวของเลือดจะกระตุ้นเซลล์ขนาดเล็กในเลือดซึ่งเรียกว่าเกล็ดเลือด จะรวมตัวกันในบริเวณที่เกิดบาดแผลเพื่ออุดกั้นในเบื้องต้น คำจำกัดความลิ่มเลือด คืออะไร ลิ่มเลือด (Blood clot) เป็นกระบวนการที่มีการรวมตัวของเลือดในบริเวณที่มีบาดแผลฉีกขาด และทำให้เลือดหยุดไหล เมื่อมีบาดแผลหรือได้รับบาดเจ็บ ตัวอย่างเช่น หากเกิดมีดบาดโดยบังเอิญ กระบวนการแข็งตัวของเลือดจะกระตุ้นเซลล์ขนาดเล็กในเลือดซึ่งเรียกว่าเกล็ดเลือด จะรวมตัวกันในบริเวณที่เกิดบาดแผลเพื่ออุดกั้นในเบื้องต้น ปัจจัยการแข็งตัวของเลือดในเลือด ทำให้เกิดปฏิกิริยาห่วงโซ่อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้เกิดสายของโปรตีนชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ไฟบริน  (Fibrin) ซึ่งทำหน้าที่ยึดเกล็ดเลือดเข้าด้วยกัน เกล็ดเลือดจำนวนมากจะมีการเชื่อมติดกันทางเคมี เพื่อทำให้เกิดลิ่มเลือดที่แข็งแรง เพื่อทำให้เลือดหยุดไหล โดยมีโปรตีนชนิดอื่นๆ ในร่างกายที่ช่วยยับยั้งกระบวนการแข็งตัวของเลือด เมื่อลิ่มเลือดมีขนาดใหญ่มากพอ และเมื่อบาดแผลหายแล้ว สายไฟบรินจะสลายไปเอง และเกล็ดเลือดจะกลับไปเป็นเพียงเนื้อเยื่อเลือดตามปกติ ลิ่มเลือด พบบ่อยเพียงใด ลิ่มเลือดพบได้บ่อยมาก โดยสามารถส่งผลได้ต่อคนทุกวัย แต่สามารถป้องกันได้โดยลดความเสี่ยง โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อาการอาการของการเกิดลิ่มเลือด คุณอาจสังเกตเห็น เมื่อคุณทำมีดบาดตนเอง มีบริเวณที่บวมขนาดเล็กโดยรอบบาดแผล ในบางครั้งมีอาการคันและมีอาการเจ็บแน่นอน อาการต่างๆ ของลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ มีความคล้ายคลึงกัน เมื่อลิ่มเลือดเกิดขึ้นในหลอดเลือดดำ แล้วจะมีรอยแดง อาการเจ็บ อาการบวม และอาจรู้สึกร้อน ในบางครั้ง บริเวณที่มีอาการบวมทั้งหมดมีสีน้ำเงิน เนื่องจากมีลิ่มเลือดเกิดขึ้นมาก อย่างไรก็ดี หากมีลิ่มเลือดในหลอดเลือดแดง อาจก่อให้เกิดอาการรุนแรงมากขึ้น ตามปกติ เลือดจะไหลเวียนไปตามหลอดเลือดแดง เพื่อทำหน้าที่ทางชีววิทยา เช่น การหายใจ ดังนั้น หากเกิดลิ่มเลือด อาจมีอาการเหงื่อออก หายใจลำบาก และในบางครั้งอาจมีอาการคลื่นไส้ เจ็บหน้าอก […]

หัวข้อ โรคธาลัสซีเมีย เพิ่มเติม

โรคธาลัสซีเมีย

วิธีรักษาโรคธาลัสซีเมีย มีอะไรบ้าง และช่วยให้หายขาดได้ไหม

โรคธาลัสซีเมีย คือ หนึ่งในความผิดปกติเกี่ยวกับเลือดที่ถ่ายทอดกันทางพันธุกรรม แม้โรคนี้จะป้องกันไม่ได้ แต่ปัจจุบันก็มี วิธีรักษาโรคธาลัสซีเมีย หลากหลายแบบเพื่อช่วยบรรเทาอาการและอาจช่วยทำให้หายขาดจากโรคนี้ได้ ในบทความนี้ Hello คุณหมอ ได้รวบรวมแนวทางการรักษา ธาลัสซีเมีย มาฝาก ธาลัสซีเมีย คืออะไร ธาลัสซีเมีย (Thalassemia) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติเกี่ยวกับเลือดซึ่งได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม แต่ทว่ากลับมีการปิดกั้นไม่ให้ร่างกายสังเคราะห์ฮีโมโกลบิน (hemoglobin) ได้ตามปกติ ซึ่งฮีโมโกลบินเป็นโมเลกุลโปรตีนที่มีบทบาทสำคัญมากในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงที่สุขภาพดี และสามารถลำเลียงออกซิเจนได้ดี โรคนี้ไม่สามารถแพร่กระจายจากคนหนึ่ง ไปยังอีกคนหนึ่งได้จากการสัมผัส เพราะมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ซึ่งหมายความว่าพ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อและแม่ของคุณเป็นพาหะของโรค ธาลัสซีเมียส่วนใหญ่ มักเกิดขึ้นในครอบครัวของชาวเอเชียใต้ ชาวจีน ชาวตะวันออกกลาง และชาวแอฟริกัน เพื่อให้ทราบว่า คุณมีลักษณะสืบสายพันธุ์ธาลัสซีเมียหรือไม่นั้น คุณจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจเลือดแบบพิเศษ คือ การตรวจเลือดแบบ (Hemoglobin Electrophoresis) เพื่อดูผลของค่าการตรวจเลือด ว่ามีค่าผิดปกติที่ อาจจะมีแนวโน้มหรือกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเป็น ธาลัสซีเมีย หรือไม่อย่างไร วิธีรักษาโรคธาลัสซีเมีย มีอะไรบ้าง การรักษา ธาลัสซีเมีย ยึดตามชนิดของธาลัสซีเมียที่คุณเป็นและระดับความรุนแรงของโรค แพทย์จะกำหนดการรักษาที่จัดว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วย ผู้ที่เป็นพาหะของโรค หรือผู้ที่มีลักษณะสืบสายพันธุ์อัลฟ่าธาลัสซีเมีย หรือเบต้าธาลัสซีเมีย ซึ่งมักแสดงอาการเพียงเล็กน้อย หรือไม่มีอาการเลย หากเป็นกรณีที่ไม่มีการแสดงอาการเลย ก็อาจไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาเลย หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ หากเป็น ธาลัสซีเมียในระดับปานกลางและรุนแรง ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาอย่างเป็นมาตรฐาน […]

โรคธาลัสซีเมีย

ธาลัสซีเมีย อาการ สาเหตุ การรักษา

ธาลัสซีเมีย เป็นความผิดปกติที่ร่างกายสร้างฮีโมโกลบินที่ผิดปกติออกมา และส่งผลให้เกิดการทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดงมากเกินไปและนำไปสู่โรคโลหิตจาง คำจำกัดความ ธาลัสซีเมียคืออะไร ธาลัสซีเมีย (Thalassemia) เป็นภาวะความผิดปกติของเลือด ที่ร่างกายสร้างฮีโมโกลบิน (hemoglobin) ซึ่งเป็นโมเลกุลโปรตีนภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงซึ่งทำหน้าที่ในการลำเลียงออกซิเจนที่ผิดปกติออกมา ความผิดปกตินี้ส่งผลให้เกิดการทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดงมากเกินไปและนำไปสู่โรคโลหิตจาง ซึ่งเป็นอาการที่ร่างกายมีปริมาณของเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ปกติ และสุขภาพดีไม่เพียงพอ โรคธาลัสซีเมียนี้เป็นโรคทางพันธุกรรมที่สามารถถ่ายทอดได้ หมายความว่ามีพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งที่เป็นโรคนี้ เนื่องจากการกลายพันธุ์ของยีน หรือการขาดชิ้นส่วนสำคัญของยีนบางชนิด โรคธาลัสซีเมียมีสองประเภทหลัก คือ อัลฟ่าธาลัสซีเมีย (alpha-thalassemia) และเบต้าธาลัสซีเมีย (beta-thalassemia) สำหรับโรคอัลฟ่าธาลัสซีเมียนั้น อย่างน้อยหนึ่งในยีนอัลฟ่าโกลบิน เกิดการกลายพันธุ์หรือผิดปกติ สำหรับโรคเบต้าธาลัสซีเมียนั้นคือ มีการส่งผลกระทบที่ยีนเบต้าโกลบิน โรคธาลัสซีเมียพบได้บ่อยได้แค่ไหน ตามที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ (CDC) ของสหรัฐฯ กล่าวไว้ก็คือ โรคธาลัสซีเมียพบได้มากในคนเอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และประเทศในเขตเมดิเตอร์เรเนียน เช่น กรีซ หรือตุรกี แต่โรคนี้สามารถจัดการได้ด้วยการลดปัจจัยเสี่ยง โปรดสอบถามแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อาการ อาการของโรคธาลัสซีเมียเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับประเภทของโรคธาลัสซีเมีย สัญญาณและอาการจะแตกต่างกันไป โรคธาลัสซีเมียระดับเบา โรคธาลัสซีเมียระดับเบามักจะไม่เกิดอาการใดๆ หากจะเกิดอาการก็คือ จะทำให้เกิดโรคโลหิตจางในระดับเบา โรคเบต้าธาลัสซีเมีย โรคเบต้าธาลัสซีเมียนั้นมีสองชนิดที่รุนแรงคือ โรคธาลัสซีเมียระดับรุนแรง และโรคธาลัสซีเมียอินเตอร์มีเดีย (Thalassemia Intermedia) ซึ่งเป็นโรคเบต้าธาลัสซีเมียในรูปแบบที่รุนแรงน้อยกว่า โรคโลหิตจางระดับรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับโรคนี้ อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ สัญญาณและอาการอื่นๆ อาจมีดังนี้คือ หงุดหงิด ตัวซีด ติดเชื้อบ่อย เบื่ออาหาร การเจริญเติบโตหยุดชะงัก ดีซ่าน ซึ่งเป็นอาการผิวหนังหรือตาขาวเป็นสีเหลือง อวัยวะโต โรคธาลัสซีเมียในรูปแบบนี้มักจะรุนแรงมาก และจำเป็นต้องรับการถ่ายเลือดเป็นประจำ โรคอัลฟ่าธาลัสซีเมีย โรคอัลฟ่าธาลัสซีเมียก็มีสองชนิดที่รุงแรงเช่นกัน คือ โรคฮีโมโกลบินเอช (hemoglobin H disease) และภาวะทารกบวมน้ำ (Hydrops […]