home

โรคธาลัสซีเมีย

โรคธาลัสซีเมีย เป็นภาวะความผิดปกติของเลือดอย่างหนึ่ง โรคนี้เป็นโรคทางพันธุกรรม เกิดจากร่างกายสร้างฮีโมโกลบินที่ผิดปกติออกมา และส่งผลให้เกิดการทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดงมากเกินไป จนนำไปสู่ภาวะโลหิตจางได้

เรื่องเด่นประจำหมวด

โรคธาลัสซีเมีย

โรคทางพันธุกรรม คือโรคที่ถูกถ่ายทอดต่อกันมาจากบุคคลในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือญาติที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่ง โรคเลือดออกง่าย ถือเป็นอีกหนึ่งโรคทางพันธุกรรมที่อาจตกทอดมาได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นทาง Hello คุณหมอ จึงขอพาคุณไปรู้จักกับโรคดังกล่าวให้มากขึ้น เพื่อการรับมือหรือรักษาได้อย่างเท่าทัน โรคเลือดออกง่าย คืออะไร โรคเลือดออกง่าย หรือ โรควอนวิลลิแบรนด์ (Von Willebrand Disease) คือ โรคที่ส่งผ่านจากพันธุกรรมของบุคคลในครอบครัว ซึ่งเป็นบุคคลที่มักขาดโปรตีนที่มีชื่อว่า Von Willebrand factor หรือ VWF โดยปกติแล้วโปรตีนชนิดนี้มักจะช่วยซ่อมแซม สร้างเกล็ดเลือดให้จับตัวเป็นก้อนขึ้น เพื่ออุดการไหลของเลือดเมื่อเราประสบุบัติเหตุต่าง ๆ  แต่ถ้าหากร่างกายในบุคคลใดที่มีโปรตีน VWF ในระดับต่ำ ก็อาจทำให้คุณนั้นมีเลือดที่ไหลออกได้เป็นระยะเวลานาน โรคเลือดออกง่าย มีกี่ประเภท ส่วนใหญ่โรคเลือดออกง่ายมีทั้งหมด 3 ประเภทหลัก ๆ ด้วยกัน ดังต่อไปนี้ ประเภทที่ 1  เป็นรูปแบบที่ค่อนข้างพบเห็นได้บ่อยมากที่สุด และไม่ถือว่าอยู่ในระดับที่รุนแรงมากเท่าไหร่นัก เนื่องจากคุณมีเพียงระดับของโปรตีน VWF ต่ำนิดหน่อยเท่านั้น ประเภทที่ 2  เนื่องจากประเภทนี้ยังอาจถูกแบ่งย่อยได้อีก 4 ประเภทด้วยกัน คือ 2A 2B 2M และ 2N ซึ่งถึงแม้คุณจะมีระดับโปรตีนในระดับที่สมดุล แต่บางครั้งก็ยังมีเลือดไหลออกไม่หยุด […]

โรคธาลัสซีเมีย

ธาลัสซีเมีย เป็นความผิดปกติที่ร่างกายสร้างฮีโมโกลบินที่ผิดปกติออกมา และส่งผลให้เกิดการทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดงมากเกินไปและนำไปสู่โรคโลหิตจาง คำจำกัดความ ธาลัสซีเมียคืออะไร ธาลัสซีเมีย (Thalassemia) เป็นภาวะความผิดปกติของเลือด ที่ร่างกายสร้างฮีโมโกลบิน (hemoglobin) ซึ่งเป็นโมเลกุลโปรตีนภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงซึ่งทำหน้าที่ในการลำเลียงออกซิเจนที่ผิดปกติออกมา ความผิดปกตินี้ส่งผลให้เกิดการทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดงมากเกินไปและนำไปสู่โรคโลหิตจาง ซึ่งเป็นอาการที่ร่างกายมีปริมาณของเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ปกติ และสุขภาพดีไม่เพียงพอ โรคธาลัสซีเมียนี้เป็นโรคทางพันธุกรรมที่สามารถถ่ายทอดได้ หมายความว่ามีพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งที่เป็นโรคนี้ เนื่องจากการกลายพันธุ์ของยีน หรือการขาดชิ้นส่วนสำคัญของยีนบางชนิด โรคธาลัสซีเมียมีสองประเภทหลัก คือ อัลฟ่าธาลัสซีเมีย (alpha-thalassemia) และเบต้าธาลัสซีเมีย (beta-thalassemia) สำหรับโรคอัลฟ่าธาลัสซีเมียนั้น อย่างน้อยหนึ่งในยีนอัลฟ่าโกลบิน เกิดการกลายพันธุ์หรือผิดปกติ สำหรับโรคเบต้าธาลัสซีเมียนั้นคือ มีการส่งผลกระทบที่ยีนเบต้าโกลบิน โรคธาลัสซีเมียพบได้บ่อยได้แค่ไหน ตามที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ (CDC) ของสหรัฐฯ กล่าวไว้ก็คือ โรคธาลัสซีเมียพบได้มากในคนเอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และประเทศในเขตเมดิเตอร์เรเนียน เช่น กรีซ หรือตุรกี แต่โรคนี้สามารถจัดการได้ด้วยการลดปัจจัยเสี่ยง โปรดสอบถามแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อาการ อาการของโรคธาลัสซีเมียเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับประเภทของโรคธาลัสซีเมีย สัญญาณและอาการจะแตกต่างกันไป โรคธาลัสซีเมียระดับเบา โรคธาลัสซีเมียระดับเบามักจะไม่เกิดอาการใดๆ หากจะเกิดอาการก็คือ จะทำให้เกิดโรคโลหิตจางในระดับเบา โรคเบต้าธาลัสซีเมีย โรคเบต้าธาลัสซีเมียนั้นมีสองชนิดที่รุนแรงคือ โรคธาลัสซีเมียระดับรุนแรง และโรคธาลัสซีเมียอินเตอร์มีเดีย (Thalassemia Intermedia) ซึ่งเป็นโรคเบต้าธาลัสซีเมียในรูปแบบที่รุนแรงน้อยกว่า โรคโลหิตจางระดับรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับโรคนี้ อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ สัญญาณและอาการอื่นๆ อาจมีดังนี้คือ หงุดหงิด ตัวซีด ติดเชื้อบ่อย เบื่ออาหาร การเจริญเติบโตหยุดชะงัก ดีซ่าน ซึ่งเป็นอาการผิวหนังหรือตาขาวเป็นสีเหลือง อวัยวะโต โรคธาลัสซีเมียในรูปแบบนี้มักจะรุนแรงมาก และจำเป็นต้องรับการถ่ายเลือดเป็นประจำ โรคอัลฟ่าธาลัสซีเมีย โรคอัลฟ่าธาลัสซีเมียก็มีสองชนิดที่รุงแรงเช่นกัน […]

ผู้เชี่ยวชาญด้าน โรคธาลัสซีเมีย ของเรา

ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม see-more-icon