คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

นิทาน เด็ก เสริมสร้างพัฒนาการเด็กอย่างไร

นิทาน เด็ก เสริมสร้างพัฒนาการเด็กอย่างไร

นิทาน เด็ก เป็นหนังสือที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการทางสติปัญญา การฟัง การพูด ภาษา อารมณ์ จิตใจและสังคม รวมถึงช่วยให้เด็กมีจินตนาการ ช่วยขัดเกลาจิตใจ เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวได้อีกด้วย โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถเล่านิทานให้เด็กฟังได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ และเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับวัย จะยิ่งสามารถช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นิทาน เด็ก สามารถเริ่มเล่าได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่

การเล่านิทานให้เด็กฟังอาจช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสติปัญญาและการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดี ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถเล่านิทานให้เด็กฟังได้ตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์ เนื่องจากการพูดคุยกับทารกในครรภ์อาจจะช่วยทำให้สมองและระบบประสาทที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการได้ยินมีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถเล่านิทานเด็กด้วยการใช้น้ำเสียง อารมณ์ และความรู้สึกเข้าไปในเนื้อเรื่อง ซึ่งทารกในครรภ์จะสามารถสัมผัสได้และอาจตอบสนองออกมาด้วยการดิ้นและเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่ดี และเมื่อเติบโตขึ้น เด็กจะเริ่มมีความสนใจและต้องการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากขึ้น การเลือกนิทานเด็กให้เหมาะสมกับวัยและวิธีการเล่านิทานให้น่าสนใจก็สามารถช่วยดึงดูดใจและช่วยเสริมทักษะของเด็กในด้านอื่น ๆ ได้ด้วย


กำลังมองหาเรื่องราวในการเลี้ยงดูบุตรใช่หรือไม่?

เข้าร่วมชุมชนการเลี้ยงดูบุตรและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคุณแม่และคุณพ่อคนอื่น ๆ เข้าร่วมชุมชนได้เลย!


นิทาน เด็ก มีประโยชน์อย่างไร

ประโยชน์ของนิทานเด็ก อาจมีดังนี้

 • อาจช่วยเพิ่มจินตนาการ นิทานเด็กอาจช่วยกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น รวมถึงช่วยเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็ก เนื่องจาก เด็กแต่ละคนมีความคิดและจินตนาการไม่เหมือนกัน เด็กบางคนอาจนำนิทานไปเชื่อมโยงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น หรือบางคนอาจสร้างเรื่องราวใหม่ ๆ ขึ้นมา จึงสามารถช่วยพัฒนาทักษะทางความคิดและสมองของเด็กได้
 • อาจช่วยพัฒนาทักษะทางภาษา การอ่านนิทานให้เด็กฟังอาจทำให้เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ จึงอาจช่วยให้เด็กได้ฝึกพูดและฝึกออกเสียงคำนั้น ๆ หรืออาจเริ่มเชื่อมประโยคได้ ทำให้ทักษะทางภาษาและการสื่อสารดีขึ้น
 • อาจช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ นิทานที่มีเนื้อเรื่องแนวผจญภัย การสำรวจหรือมีเกร็ดความรู้ อาจช่วยเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ให้เด็ก โดยคุณพ่อคุณแม่อาจตั้งคำถามง่าย ๆ ในระหว่างเล่านิทานเพื่อให้เด็กฝึกคิดตาม เช่น คิดว่าเจ้าชายจะช่วยเจ้าหญิงได้อย่างไร เจ้าหมีจะสามารถช่วยเพื่อนได้หรือไม่ เพื่อให้เด็กแสดงความคิดเห็น และใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์มากขึ้น ซึ่งช่วยเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาได้เป็นอย่างดี
 • อาจช่วยสร้างสมาธิ การเลือกนิทานเด็กที่สนุกเหมาะกับวัย พร้อมกับการใช้น้ำเสียงที่ดึงดูดใจ จะช่วยให้เด็กมีสมาธิมากขึ้น รวมถึงอาจช่วยทำให้เด็กรู้สึกอยากรู้อยากเห็น อยากติดตามว่าหน้าต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรรออยู่และตอนจบจะเป็นอย่างไร
 • อาจช่วยเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ นิทานเด็กอาจช่วยทำให้เด็กรู้สึกมีความสุขและสนุกสนาน ซึ่งอาจช่วยบรรเทาความเครียดทางจิตใจและอารมณ์ รวมถึงอาจช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของเด็กได้ด้วย
 • อาจช่วยขัดเกลาจิตใจและศีลธรรม นิทานเด็กส่วนใหญ่จะสอดแทรกคุณธรรม คติธรรมและจริยธรรมเข้าไปในเรื่องด้วย ซึ่งอาจช่วยขัดเกลาจิตใจของเด็กได้ นอกจากนี้ ในระหว่างเล่านิทานคุณพ่อคุณแม่ยังสามารถแนะนำหรือเพิ่มคำสอนเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมให้แก่เด็ก เพื่อให้เด็กเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย
 • อาจช่วยพัฒนาทักษะทางสังคม การเล่านิทานให้เด็กฟังอาจช่วยเสริมสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ภายในครอบครัว เพราะการได้ใช้เวลาร่วมกันของคนในครอบครับอาจทำให้ความรักและความสัมพันธ์ของคุณพ่อคุณแม่กับลูกแน่นแฟ้นมากขึ้น

ประเภทของนิทานที่เหมาะกับเด็กในแต่ละช่วงวัย

เด็กแต่ละช่วงวัยมีพัฒนาการที่แตกต่างกัน จึงควรเลือกนิทานเด็กให้เหมาะสมกับวัย ซึ่งอาจมีดังนี้

 • นิทานเด็กแรกเกิด ควรเลือกหนังสือนิทานเด็กที่มีสีสันสดใส เป็นรูปภาพ มีขนาดใหญ่ เพราะจะช่วยดึงดูดเด็กแรกเกิดและช่วยพัฒนาการมองเห็นได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ อาจเลือกนิทานเด็กที่มีลักษณะรูปร่างและพื้นผิวที่แตกต่างกัน หรือมีเสียงประกอบ เพื่อให้เด็กได้ฝึกการสัมผัส การได้ยินและการมองเห็น
 • นิทานเด็กทารกและเด็กเล็ก อายุ 12-18 เดือน เด็กในวัยนี้มักให้ความสนใจกับหนังสือที่มีเนื้อเรื่องเป็นคำง่าย ๆ มีจังหวะ คล้องจองหรือมีเสียงดนตรีประกอบ คุณพ่อคุณแม่จึงอาจเลือกหนังสือนิทานที่เกี่ยวกับอาหาร สัตว์ รถ หรือมีรูปคน รวมถึงอาจมีลักษณะที่เป็นภาพประกอบแบบป๊อปอัพ มีพื้นผิวที่แตกต่างกัน และมีความแข็งแรงทนทาน ซึ่งอาจช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ภาษา การมองเห็นและการฟังได้
 • นิทานเด็กวัยหัดเดิน อายุ 18 เดือน ถึง 3 ปี เด็กวัยนี้ควรเลือกหนังสือนิทานที่มีเนื้อเรื่องยาวมากขึ้น และมีคำศัพท์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น อาจเป็นหนังสือที่มีภาพประกอบ ภาพป๊อปอัพ มีเสียงและมีพื้นผิวแตกต่างกัน โดยอาจเป็นหนังสือให้ความรู้ หนังสือเกี่ยวกับการผจญภัย เช่น เจ้าชายกับเจ้าหญิง นางฟ้า สัตว์ ดวงดาว รถยนต์ ซึ่งอาจช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาและเสริมสร้างจินตนาการให้แก่เด็ก
 • นิทานเด็กก่อนวันเรียน เด็กในวัยนี้อาจเป็นวัยที่ต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่อาจเลือกหนังสือนิทานที่มีตัวหนังสือมากขึ้น สามารถเล่าเรื่องได้ยาวขึ้น หรืออาจมีความซับซ้อนของเรื่องราว เพราะอาจช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะทางภาษา หรืออาจเลือกหนังสือที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของเด็ก เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความถนัดและความชอบของตัวเอง หรือเลือกหนังสือที่เกี่ยวกับโรงเรียน เพื่อน ครอบครัว เพื่อให้เด็กเรียนรู้การเข้าสังคม

วิธีการเล่านิทานให้เด็กฟัง

การเล่านิทานให้เด็กฟังอาจช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และอาจช่วยให้เด็กรู้สึกสนุกกับนิทานเด็ก โดยคุณพ่อคุณแม่อาจใช้วิธีการเล่าต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อช่วยดึงดูดความสนใจของเด็ก

 • ควรเลือกสถานที่และบรรยากาศประจำในการอ่านหนังสือ รวมถึงกำหนดช่วงเวลาในการอ่านนิทานอย่างน้อย 1 เล่ม ให้เป็นกิจวัตรประจำวัน เพื่อทำให้เด็กคุ้นชินและเพิ่มความสนใจในการอ่านหรือฟังนิทาน
 • ควรปิดโทรทัศน์ วิดีโอเกม โทรศัพท์ และสร้างบรรยากาศให้เงียบสงบในระหว่างเล่านิทาน เพื่อไม่ให้มีสิ่งรบกวนและอาจทำให้เด็กมีสมาธิอยู่กับนิทาน
 • ควรให้เด็กนั่งบนตักหรือบริเวณที่สามารถมองเห็นหนังสือนิทานได้อย่างชัดเจน
 • ควรใช้น้ำเสียงและอารมณ์ให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง เพื่อดึงดูดให้เด็กสนใจในนิทานมากขึ้น
 • ควรให้เด็กมีส่วนร่วมในนิทาน โดยอาจตั้งคำถามระหว่างเล่า เน้นคำที่ต้องการให้เด็กจดจำ หรือให้เด็กชี้รูปภาพตาม เพื่อเพิ่มจิตนาการ สมาธิ การคิดวิเคราะห์และความสนุก
 • เมื่อเด็กโตขึ้นและสามารถตัดสินใจเองได้ ควรให้เด็กเลือกหนังสือที่ตัวเองชอบและเล่าให้เด็กฟัง เพราะอาจจะช่วยฝึกให้เด็กกล้าตัดสินใจและอาจช่วยเพิ่มความสนใจในนิทานได้ด้วย

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

นิทานกับการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย. https://www.scimath.org/article-science/item/12350-2021-07-01-05-39-54. Accessed May 22, 2022

Reading and storytelling with babies and children. https://raisingchildren.net.au/babies/play-learning/literacy-reading-stories/reading-storytelling. Accessed May 22, 2022

Reading with toddlers: 18 months-3 years. https://raisingchildren.net.au/toddlers/play-learning/literacy-reading-stories/reading-with-toddlers. Accessed May 22, 2022

Reading with preschoolers. https://raisingchildren.net.au/preschoolers/play-learning/literacy-reading-stories/reading-with-preschoolers. Accessed May 22, 2022

Reading with babies and toddlers: 12-18 months. https://raisingchildren.net.au/babies/play-learning/literacy-reading-stories/reading-12-18-months. Accessed May 22, 2022

Reading with babies from birth. https://raisingchildren.net.au/babies/play-learning/literacy-reading-stories/reading-from-birth. Accessed May 22, 2022

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย ทัตพร อิสสรโชติ แก้ไขล่าสุด 4 สัปดาห์ก่อน
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย