home

คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

ควรจะเลี้ยงลูกอย่างไร ถ้าอยากให้ ลูกคิดบวก

ควรจะเลี้ยงลูกอย่างไร ถ้าอยากให้ ลูกคิดบวก

การคิดบวกต่อประสบการณ์แย่ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ง่าย แต่เป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้เรารู้จักรับมือและแก้ไขปัญหา ทัศนคติการมองโลกในแง่ดีนี้สามารถปลูกฝังได้ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ช่วยให้เด็กรู้จักการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ได้รู้จักกับเทคนิคการสอนให้ ลูกคิดบวก เพื่อเตรียมตัวลูกในการเผชิญหน้ากับโลกแห่งความเป็นจริงด้วยทัศคติที่ดีเมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่

ลูกคิดบวก ดียังไง

การคิดบวก หมายถึงการที่เรามีทัศนคติต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นไปในทางที่ดี หรือในทางที่สร้างสรรค์ การคิดบวกนั้นไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการไม่สนใจต่อด้านลบเลย แต่เป็นการตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ ยอมรับ และจัดการกับสถานการณ์นั้นอย่างสร้างสรรค์

  • รับมือกับความเป็นจริงได้ดีกว่า

การสอนให้ลูกคิดบวกนั้นอาจจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ที่จะให้ลูกได้เตรียมตัวที่จะเผชิญกับโลกแห่งความเป็นจริง และเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม การสอนให้ลูกคิดบวกจะทำให้ลูกรู้จักการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่อชีวิต และมีทักษะการจัดการกับเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เด็กสามารถรับมือกับแรงกดดันและความตึงเครียดจากการใช้ชีวิตเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่

  • มีโอกาสที่จะมีได้รับอิทธิพลที่ไม่ดีน้อยกว่า

เด็กที่มองโลกในแง่บวกนั้นจะสามารถจัดการกับสถานการณืที่ตึงเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเด็กที่ไม่รู้จักการคิดบวก เด็กเหล่านี้มีโอกาสที่จะมีอนาคตที่สดใสกว่า เนื่องจากมีโอกาสน้อยกว่าที่จะได้รับอิทธิพลจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้ยาเสพติด ทำให้สามารถคาดหวังอนาคตที่สดใสจากเด็กที่คิดบวกได้

สอนลูกให้คิดบวก ทำได้จริงเหรอ

หลายคนอาจจะเกิดความสงสัยว่า เราสามารถสอนให้เด็กรู้จักการคิดบวกได้จริงๆ เหรอ ในความเป็นจริงแล้ว เรื่องนี้สามารถทำได้อย่างแน่นอน และสามารถทำได้อย่างดีด้วย มีการพิสูจน์แล้วว่า เด็กที่อายุ 5 ขวบขึ้นไป สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจกับความคิดในแง่บวกได้

การคิดในเชิงบวกนั้นเป็นความสามารถที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างหนึ่ง โดยอาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางความคิดในช่วงวัยเด็ก ในช่วงแรกๆ เราอาจจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของอารมณือย่างง่ายๆ เช่น หากได้เล่น จะทำให้รู้สึกสนุก หากโดนดุ จะทำให้รู้สึกเศร้า เมื่อเด็กเติบโตขึ้นจนถึงอายุประมาณ 5 ขวบ เด็กก็จะเริ่มมีความคิดที่ซับซ้อนขึ้น และความซับซ้อนทางความคิดนี้จะพัมนาขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุ การสอนให้เด็กรู้จักการคิดบวกในช่วงอายุนี้ จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาทางความคิดและทัศนคติของเด็ก

ทำอย่างไร จึงจะสอนให้ลูกรู้จักการคิดบวก

วางตัวเป็นตัวอย่างให้ดีสำหรับลูก

เด็กจะซึมซับและเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆ มาจากทั้งพ่อและแม่ โดยเฉพาะสิ่งที่พ่อแม่กระทำให้ลูกเห็น จะมีอิทธิพลต่อตัวของเด็กมากกว่าสิ่งที่สอนให้เด็กฟัง ดังนั้น พ่อกับแม่จึงควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูก ในการสอนให้ลูกรู้จักมองโลกในแง่บวก โดยเริ่มจากการมองโลกในแง่บวก แล้วพูดให้ลูกได้ฟังเกี่ยวกับสิ่งที่คุณคิดเห็น เด็กจะมองเห็นตัวอย่างจากการกระทำของพ่อแม่ ทำให้เกิดความเข้าใจ และซึมซับพฤติกรรมในการคิดบวกมาจากพ่อแม่ได้

สอนให้ลูกรู้จักการยอมรับสิ่งที่ผิดพลาด

การคิดบวกนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องละเลยกับสิ่งผิดพลาดที่เกิดขึ้น ในทางกลับกัน คุณควรสอนให้ลูกรู้จักยอมรับกับสิ่งที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้น และหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างสร้างสรรค์ เด็กควรจะเข้าใจว่า มันเป็นเรื่องปกติที่เขาอาจจะรู้สึกเศร้า เจ็บปวด หรือโมโห แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการจัดการกับความรู้สึกและปัญหาเหล่านั้น หากเด็กได้เรียนรู้ที่จะยอมรับและหาทางแก้ไขปัญหา เขาก็จะเกิดความคิดที่ว่า ทุกปัญหาย่อมมีทางออก และไม่เกิดความคิดที่จะแก้ไขปัญหาในทางที่ผิดในภายหลัง

สอนให้รู้จักอารมณ์ในทางบวก

เด็กนั้นจะไวต่อความรู้สึกของพ่อและแม่ เขาสามารถรับรู้ได้ว่าคุณกำลังมีความรู้สึกเศร้า หรืออารมณ์เสีย อารมณ์ที่ไม่ดีเหล่านี้สามารถถ่ายทอดไปยังลูกของคุณ ทำให้เด็กเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีได้เช่นกัน ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรจะสอนให้ลูกได้รู้จักกับอารมณ์และความรู้สึกที่สวยงาม เช่น ความรัก สอนให้ลูกรู้จักการรักและแบ่งปันต่อผู้อื่น ความรู้สึกที่ดีงามเหล่านี้จะช่วยให้เด็กมองโลกได้สดใส และมีความคิดในแง่ดีมากยิ่งขึ้น

ให้รางวัลเมื่อลูกเกิดความคิดในแง่ดี

คุณอาจให้รางวัลลูก หรือชมลูกทุกครั้งที่ลูกมีความคิดที่ดี มองโลกในแง่บวก ทำอะไรบางอย่างสำเร็จ หรือสามารถแก้ไขปัญหาได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การแข่งขัน หรือการใช้ชีวิต เด็กจะจดจำและรับรู้ว่าเขาจะมีความสุขหากสามารถทำเรื่องเหล่านี้ และทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งดีๆ มากยิ่งขึ้น

Hello Health Groupม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Positive thinking: How to foster in your child. https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=629&language=English. Accessed 8 January 2020

เลี้ยง ลูกคิดบวก 6 วิธีเลี้ยงลูกให้มองโลกในแง่ดี สอนยังไงให้คิดบวก. https://th.theasianparent.com/how-to-raise-optimistic-child-201119. Accessed 8 January 2020

Helping Kids Have a More Positive Attitude. https://www.verywellfamily.com/positive-attitude-activities-2086648. Accessed 8 January 2020

ENCOURAGING A POSITIVE ATTITUDE BY CREATING A POSITIVE ENVIRONMENT. https://centerforparentingeducation.org/library-of-articles/focus-parents/encouraging-positive-attitude-creating-positive-environment/. Accessed 8 January 2020

teaching kids to have a positive attitude and positive thinking. https://www.kidsfirstcommunity.com/teaching-kids-to-have-a-positive-attitude-and-positive-thinking/. Accessed 8 January 2020

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล แก้ไขล่าสุด 11/05/2020
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ