backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก

ไขข้อสงสัย พัฒนาการของทารกคลอดก่อนกำหนด มีอะไรบ้าง

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย แพทย์หญิงสุสิตา หวังจิรนิรันดร์ · พ่อแม่เลี้ยงลูก · โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


เขียนโดย ทัตพร อิสสรโชติ · แก้ไขล่าสุด 31/01/2023

ไขข้อสงสัย พัฒนาการของทารกคลอดก่อนกำหนด มีอะไรบ้าง

การคลอดก่อนกำหนดอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อ พัฒนาการของทารกคลอดก่อนกำหนด เนื่องจากร่างกายและสมองของทารกอาจไม่ได้มีเวลาพอที่จะพัฒนาอย่างเต็มที่ เมื่อทารกคลอดออกมาจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ พัฒนาการของทารกคลอดก่อนกำหนด เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ บทความนี้ได้รวบรวมสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับพัฒนาการของลูกน้อยมาฝากคุณแล้วที่นี่เลย

พัฒนาการของทารกคลอดก่อนกำหนด มีอะไรบ้าง?

พัฒนาการของทารกคลอดก่อนกำหนดส่วนใหญ่จะมีพัฒนาการที่เหมือนกับเด็กที่คลอดตามปกติ แต่ยิ่งทารกคลอดก่อนกำหนดมากเท่าใด ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสการมีปัญหาทางพัฒนาการมากขึ้นเท่านั้น

 • ทารกคลอดก่อนกำหนด น้อยกว่า 36 สัปดาห์ อวัยวะของทารกในช่วงนี้มีการพัฒนาอย่างเต็มที่ แต่ยังคงต้องมีการพัฒนาของสมองเพิ่มเติม ทารกที่คลอดในช่วงนี้อาจมีความเสี่ยงน้อยที่จะเกิดปัญหาด้านพัฒนาการและการหายใจ ในช่วงแรกอาจต้องอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มน้ำหนัก และให้อาหารผ่านอุปกรณ์ช่วยเหลือ
 • ทารกที่คลอดก่อนกำหนด น้อยกว่า 28 สัปดาห์ ทารกมักจะมีน้ำหนักน้อยกว่า 1 กิโลกรัม อวัยวะต่างๆยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ มีความเสี่ยงสูงต่อปัญหาพัฒนาการด้านต่าง ๆ และความเสี่ยงจะเพิ่มสูงขึ้นหากมีภาวะแทรกซ้อนอื่นร่วมด้วยในระหว่างการดูแลของแพทย์

พัฒนาการทางภาษาของ ทารกคลอดก่อนกำหนด

ทารกคลอดก่อนกำหนดส่วนใหญ่ อาจมีพัฒนาการทางภาษาช้ากว่าเด็กที่คลอดปกติ และอาจมีความเสี่ยงในการเกิดปัญหาการเรียนรู้ การคิด หรือการได้ยินเสียง ซึ่งส่งผลต่อความสามารถทางด้านภาษาของเด็กเป็นอย่างมาก

พัฒนาการทางร่างกายของ ทารกคลอดก่อนกำหนด

โดยปกติเด็กที่คลอดก่อนกำหนดจะมีพัฒนาทางร่างกายเป็นไปตามลำดับ เพียงแต่อาจจะมีขนาดตัวที่เล็กกว่าหรือมีน้ำหนักที่น้อยกว่า และมีปัญหาผิดปกติของกล้ามเนื้อเล็กน้อย เช่น ปัญหาเรื่องการจับดินสอ การเดินรอบสิ่งกีดขวาง การวาดรูป การถือแก้วโดยไม่ให้น้ำหก

ทารกคลอดก่อนกำหนด มีแนวโน้มมีปัญหาเรื่องฟัน เช่น เคลือบฟันผิดปกติ ฟันอาจมีสีเทาหรือน้ำตาล ผิวไม่เรียบ ฟันอาจขึ้นช้ากว่าปกติ หรือรูปร่างของฟันอาจส่งผลต่อการกัด

พัฒนาการทางประสาทสัมผัส

 • การได้ยิน ทารกคลอดก่อนกำหนดมีโอกาสมากที่จะมีปัญหาหูหนวกหรือหูตึง
 • การมองเห็น มีแนวโน้มที่จะบกพร่องทางการมองเห็น เช่น สายตาสั้น สายตายาว ตาเหล่
 • ประสาทสัมผัสไว ทารกมีความอ่อนไหวทางประสาทสัมผัส เช่น ไวต่อสิ่งเร้า หรืออาจมีปัญหาเมื่อต้องป้อนนมเนื่องจากไม่ชอบเอาของเข้าปาก

พัฒนาการทางความคิดและการเรียนรู้

ทารกคลอดก่อนกำหนด ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาพัฒนาการทางความคิดและการเรียนรู้ แต่บางคนก็อาจเกิดความบกพร่อง เช่น มีปัญหาในด้านการอ่าน การวางแผนตัดสินใจ การทำกิจกรรมต่าง ๆ

พัฒนาการทางสังคมและอารมณ์ของ 

ทารกคลอดก่อนกำหนดอาจไม่มีปัญหาทางสังคมและอารมณ์ รวมถึงมีพัฒนาการที่ช้าหรือแตกต่างจากเด็กทั่วไป เนื่องจากเด็กเหล่านี้มีปัญหาในการจัดการความรู้สึกของตนเอง จนอาจทำให้เกิดปัญหาการเข้าสังคมตามมา

ความเสี่ยงที่อาจทำให้ ทารกคลอดก่อนกำหนด

ปัจจุบันแพทย์ยังไม่สามารถหาสาเหตุแน่นอนที่ทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดได้ แต่อาจมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลต่อการคลอดก่อนกำหนด ดังนี้

 • หากคุณแม่เคยคลอดก่อนกำหนดมาก่อน
 • หากมีการตั้งครรภ์ฝาแฝด
 • หากมีการปฏิสนธินอกมดลูก
 • หากคุณแม่มีปัญหาเกี่ยวกับมดลูก ปากมดลูก หรือรก
 • หากคุณแม่สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใช้สารเสพติด หรือใช้ยาบางชนิดร่วมด้วย
 • หากมีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ติดเชื้อบริเวณอวัยวะเพศส่วนล่างหรือน้ำคร่ำ
 • หากมีภาวะเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง
 • หากมีน้ำหนักน้อยหรือน้ำหนักเกินก่อนตั้งครรภ์
 • หากมีอาการเครียดมากเกินไป
 • หากมีการทำแท้งหรือการแท้งบุตรหลายครั้ง
 • หากร่างกายมีอาการบาดเจ็บ

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้ ทารกคลอดก่อนกำหนด เหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้กับคุณแม่ทุกคน การระวังตัวและการดูแลสุขภาพก่อนและขณะตั้งครรภ์จะช่วยลดความเสี่ยงคลอดก่อนกำหนดที่อาจส่งผลต่อพัฒนาการของทารกคลอดก่อนกำหนดได้

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย

แพทย์หญิงสุสิตา หวังจิรนิรันดร์

พ่อแม่เลี้ยงลูก · โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


เขียนโดย ทัตพร อิสสรโชติ · แก้ไขล่าสุด 31/01/2023

ad iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา