backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

กลูโคแมนแนน (Glucomannan)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 29/06/2020

กลูโคแมนแนน (Glucomannan)

กลูโคแมนแนน (Glucomannan) เป็นเส้นใยอาหารอย่างหนึ่ง ที่ทำมาจากรากของต้นบุก (Konjac) ในทางการแพทย์นั้น กลูโคแมนแนนได้ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยบรรเทาอาการต่าง ๆ

ข้อบ่งใช้

กลูโคแมนแนน ใช้สำหรับ

กลูโคแมนแนน (Glucomannan) เป็นเส้นใยอาหารอย่างหนึ่ง ที่ทำมาจากรากของต้นบุก (Konjac) ในทางการแพทย์นั้น กลูโคแมนแนนได้ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยบรรเทาอาการต่างๆ เช่น อาการท้องผูก โรคเบาหวาน โรคอ้วน และความดันโลหิตสูง เป็นต้น

สำหรับในการทำอาหาร กลูโคแมนแนนจะถูกนำมาใช้เป็นสารที่ทำให้อาหารมีความข้นหนืดมากขึ้น หรือจับตัวเป็นเยลลี่ นอกจากนี้ยังใช้เพื่อเพิ่มเส้นใยอาหารให้แก่อาหารอีกด้วย

การทำงานของกลูโคแมนแนน

กลูโคแมนแนนนั้นอาจส่งผลต่อระบบทางเดินอาหาร เช่น กระเพาะอาหาร และลำไส้ โดยการช่วยดูดซึมน้ำจากอาหาร ทำให้ได้เส้นใยอาหารที่อิ่มน้ำ ช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้ นอกจากนี้ กลูโคแมนแนนยังอาจสามารถช่วยดูดซับน้ำตาลและคอเลสเตอรอลที่อยู่ในลำไส้ ไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย ทำให้สามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้กลูโคแมนแนน

ปรึกษาแพทย์หรึอเภสัชกร หาก

 • คุณอยู่ในช่วงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร คุณควรจะได้รับยาตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น
 • คุณได้รับยาชนิดอื่นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร เป็นต้น
 • คุณมีอาการแพ้สารจากกลูโคแมนแนน หรือแพ้ยาชนิดอื่น หรือแพ้สมุนไพรชนิดอื่น
 • คุณมีอาการเจ็บป่วย มีอาการผิดปกติ หรือภาวะทางการแพทย์อื่น ๆ
 • คุณมีอาการแพ้ต่าง ๆ เช่นแพ้อาหาร สีผสมอาหาร สารกันบูด เนื้อสัตว์

กลูโคแมนแนนในรูปแบบผงและแคปซูลนั้นค่อนข้างที่จะปลอดภัย สำหรับให้เด็กรับประทานเป็นยาในระยะสั้น แต่กลูโคแมนแนนในรูปแบบยาเม็ดนั้นอาจจะไม่เหมาะสำหรับเด็ก เพราะอาจติดคอ และทำให้หลอดลมหรือลำไส้อุดตันได้

นอกจากนี้ กลูโคแมนแนนยังอาจทำปฏิกิริยากับยาสำหรับรักษาโรคเบาหวานได้ ผู้ป่วยเบาหวานควรระมัดระวังการใช้กลูโคแมนแนนป็นอาหารเสริม

ผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัด ควรหยุดใช้กลูโคแมนแนนเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการผ่าตัด

กฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นมีความเข้มงวดน้อยกว่ายารักษาโรค คุณจึงควรศึกษาข้อมูลให้มากเพื่อความปลอดภัยในการใช้ และการบริโภคอาหารเสริมกลูโคแมนแนน ควรมีคุณประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากเพียงพอ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้กลูโคแมนแนนขณะตั้งครรภ์และให้นมลูก เพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการใช้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้กลูโคแมนแนน

บางคนอาจจะมีผลข้างเคียงจากการใช้กลูโคแมนแนนในระดับเบา เช่น

 • ท้องอืด
 • เรอ มีแก๊สในกระเพาะอาหาร
 • ท้องเสีย

กลูโคแมนแนนในรูปแบบแป้งสำหรับประกอบอาหารนั้นค่อนข้างจะปลอดภัยสำหรับการรับประทานเป็นอาหาร แต่หากจะใช้กลูโคแมนแนนเป็นยา ควรใช้ในระยะสั้น นอกจากนี้ กลูโคแมนแนนในรูปแบบยาเม็ด ก็อาจทำให้เกิดการอุดตันในบริเวณหลอดลมหรือลำไส้ได้

ปฏิกิริยาต่อยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

กลูโคแมนแนนอาจทำปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ และอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงรุนแรง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรด้วยว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร

โดยเฉพาะยาดังต่อไปนี้

ยารักษาโรคเบาหวาน ยาสำหรับรักษาโรคเบาหวาน เช่น ยาลดน้ำตาลในเลือด อาจทำปฏิกิริยากับกลูโคแมนแนนได้ เนื่องจากกลูโคแมนแนนสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ การใช้กลูโคแมนแนนร่วมกับยาลดน้ำตาลในเลือด อาจทำให้น้ำตาลในเลือดลดลงต่ำเกินไป และเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำได้

ยาอื่น ๆ สำหรับรับประทาน กลูโคแมนแนนอาจทำปฏิกิริยากับยาอื่น ๆ ที่รับประทานเข้าไปได้ เนื่องจากกลูโคแมนแนนนั้นจะดูดซึมสารอาหารภายในกระเพาะอาหารและลำไส้ ทำให้ประสิทธิภาพของยาอื่นลดลง เพื่อความปลอดภัย ควรเว้นระยะห่างการใช้กลูโคแมนแนนหลังจากรับประทานยาอื่น อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ขึ้นไป

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยา

ขนาดยาดังต่อไปนี้ ได้รับการพิสูจน์จากการทดลองทางวิทยาศาสตร์แล้ว

ผู้ใหญ่

 • สำหรับอาการท้องผูก 2 – 5 กรัมต่อวัน เป็นเวลานานไม่เกิน 12 สัปดาห์
 • สำหรับภาวะคอเลสเตอรอลสูง ขนาดยาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความเห็นของแพทย์ แต่ส่วนใหญ่คือ รับประทานอาหารเสริมกลูโคแมน4-3.9 กรัมต่อวัน หรือรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของกลูโคแมนแนน 5-10 กรัม ต่อวัน
 • สำหรับโรคเบาหวาน 3-4 กรัม ต่อวัน เป็นเวลาไม่เกิน 8 สัปดาห์

เด็ก

 • สำหรับอาการท้องผูก รับประทานไม่เกิน 5 กรัม ต่อวัน เป็นเวลา 4-12 สัปดาห์
 • สำหรับภาวะคอเลสเตอรอลสูง 2-3 กรัม เป็นเวลา 8 สัปดาห์
 • ปริมาณในการใช้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับอายุ สุขภาพและปัจจัยอื่น ๆ การใช้กลูโคแมนแนนในรูปแบบอาหารเสริมอาจไม่ได้มีความปลอดภัยเสมอ จึงควรปรึกษาเรื่องปริมาณที่เหมาะสม และวิธีการใช้งานอย่างปลอดภัยจากแพทย์หรือเภสัชกรเสมอ

  รูปแบบของกลูโคแมนแนน

  กลูโคแมนแนนอาจมีจำหน่ายอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้

  • แคปซูล 700 มิลลิกรัม 600 มิลลิกรัม 500 มิลลิกรัม และ 575 มิลลิกรัม
  • กลูโคแมนแนนแบบผง
  • กลูโคแมนแนนแบบยาเม็ด

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

  ทีม Hello คุณหมอ


  เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 29/06/2020

  advertisement iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  advertisement iconโฆษณา
  advertisement iconโฆษณา