backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

เอ็กซ์ตราดีพฮีท® (Extra Deep Heat®)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย วรภพ ไกยเดช · แก้ไขล่าสุด 18/08/2020

เอ็กซ์ตราดีพฮีท® (Extra Deep Heat®)

เอ็กซ์ตราดีพฮีท® (Extra Deep Heat®) เป็นยาที่ใช้ทาสำหรับบรรเทาอาการปวดเมื่อย และอาการปวดที่เกิดจากโรคข้ออักเสบ รวมถึงอาการปวดหลัง เคล็ด ขัด ยอก และรอยฟกช้ำต่างๆ นอกจากนี้ยังอาจใช้สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่แพทย์กำหนด ควรปรึกษาและขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากแพทย์และเภสัชกร

ข้อบ่งใช้ เอ็กซ์ตราดีพฮีท®

เอ็กซ์ตราดีพฮีท® ใช้สำหรับ

เอ็กซ์ตราดีพฮีท® (Extra Deep Heat®) เป็นยาที่ใช้ทาสำหรับบรรเทาอาการปวดเมื่อย และอาการปวดที่เกิดจากโรคข้ออักเสบ รวมถึงอาการปวดหลัง เคล็ด ขัด ยอก และรอยฟกช้ำต่างๆ นอกจากนี้ยังอาจใช้สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่แพทย์กำหนด ควรปรึกษาและขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากแพทย์และเภสัชกร

วิธีใช้เอ็กซ์ตราดีพฮีท®

 • ควรใช้เอ็กซ์ตราดีพฮีท®ตามคำแนะนำของแพทย์
 • ไม่ควรใช้ยานี้ในปริมาณที่มากหรือน้อยจนเกินไป หรือใช้ยานานเกินกว่าที่แพทย์กำหนด
 • ควรแน่ใจว่าผิวของคุณสะอาดและแห้งก่อนทาเอ็กซ์ตราดีพฮีท®
 • ไม่ควรใช้ยานี้กับบาดแผลเปิด หรือผิวหนังที่ถูกแดดเผาจนผิวไหม้เกรียม แห้งแตก หรือมีอาการระคายเคือง
 • ใช้เอ็กซ์ตราดีพฮีท® ทาบางๆ ในบริเวณที่ต้องการ ถูเบาๆ จนยาถูกดูดซึมสู่ผิวหนังจนหมด

การเก็บรักษาเอ็กซ์ตราดีพฮีท®

เอ็กซ์ตราดีพฮีท®ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง เอ็กซ์ตราดีพฮีท®บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งเอ็กซ์ตราดีพฮีท®ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูก สอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้เอ็กซ์ตราดีพฮีท®

เนื่องจากเงื่อนไขทางการแพทย์บางอย่างอาจมีปฏิกิริยากับเอ็กซ์ตราดีพฮีท® ก่อนใช้ยาจึงควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์ของคุณหาก:

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • คุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการแพ้ยา แพ้อาหาร หรือสารอื่น ๆ
 • ถ้าคุณมีอาการแพ้ยาแอสไพรินหรือยาในกลุ่มซาลิไซเลต (Salicylates) อื่น ๆ
 • หากคุณมีแผล มีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยา

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้เอ็กซ์ตราดีพฮีท®

เอ็กซ์ตราดีพฮีท®อาจมีผลข้างเคียงทำให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง เช่น ลมพิษ หายใจลำบาก บวมที่ใบหน้าริมฝีปาก ลิ้น ผื่นแดง หรือระคายเคืองผิวหนัง

ไม่ใช่ทุกคนจะพบกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

เอ็กซ์ตราดีพฮีท®อาจมีปฏิกิริยากับยา เช่น

 • ยาแอนิซินไดโอน (Anisindione)
 • ยาคูมาดิน (Coumadin) ซึ่งเป็นยาในกลุ่มวาร์ฟาริน (Warfarin)
 • ยาไดคูมารอล (Dicumarol)
 • ยาแจนโทเวน  (Jantoven) ซึ่งเป็นยาในกลุ่มวาร์ฟาริน
 • ยาไมราดอน (Miradon) ซึ่งเป็นยาในกลุ่มแอนิซินไดโอน(Anisindione)
 • วาร์ฟาริน (Warfarin)

เอ็กซ์ตราดีพฮีท®อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

เอ็กซ์ตราดีพฮีท®อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยาของยากับพยาธิสภาพปัจจุบัน

เอ็กซ์ตราดีพฮีท®อาจมีปฏิกิริยากับพยาธิสภาพของคุณ ในปัจจุบัน โดยอาจทำให้อาการทรุดลง หรือทำให้ประสิทธิผลของยาเปลี่ยนแปลง  ควรรายงานให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับพยาธิสภาพปัจจุบันของคุณอยู่เสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดเอ็กซ์ตราดีพฮีท®สำหรับผู้ใหญ่

ทายาบาง ๆ บริเวณที่เจ็บปวดตามคำแนะนำของแพทย์หรือฉลากยา

ขนาดเอ็กซ์ตราดีพฮีท®สำหรับเด็ก

ไม่มีการกำหนดขนาดยาสำหรับผู้ป่วยเด็ก เนื่องจากอาจเป็นอันตราย ควรทำความเข้าใจถึงความปลอดภัยของยาก่อนใช้และโปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบของยา

 • เอ็กซ์ตราดีพฮีท®ชนิด ครีม 30 g

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด:

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมรับประทานยา ควรรับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ เว้นแต่เวลานั้นมีความใกล้เคียงกับเวลาในการใช้ยามื้อถัดไปของคุณ ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและใช้ขนาดยาปกติตามที่กำหนดไว้ ห้ามเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย วรภพ ไกยเดช · แก้ไขล่าสุด 18/08/2020

ad iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา