home

What are your concerns?

close
Inaccurate
Hard to understand
Other

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

ยูโรมิเท็กแซน® (Uromitexan®)

ข้อบ่งใช้ ยูโรมิเท็กแซน®|ข้อควรระวังและคำเตือน|ผลข้างเคียง|ปฏิกิริยาของยา|ขนาดยา
ยูโรมิเท็กแซน® (Uromitexan®)

ข้อบ่งใช้ ยูโรมิเท็กแซน®

ยูโรมิเท็กแซน® (เมสนา) ใช้สำหรับ

ยูโรมิเท็กแซน® (Uromitexan®) เป็นยาที่ใช้เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะปัสสาวะอักเสบชนิดมีเลือดออก (hemorrhagic cystitis) ซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากการอักเสบที่กระเพาะปัสสาวะที่ทำให้เกิดอาการเลือดออกอย่างรุนแรงในผู้ที่ใช้ไอฟอสฟาไมด์ (ifosfamide) เพื่อรักษาโรคมะเร็ง ยูโรมิเท็กแซน®นั้นเป็นยาในกลุ่มไซโตโปรเทคแตนต์ (cytoprotectants) ยานี้ทำงานโดยการป้องกันผลที่อันตรายจากยาบางชนิดที่ใช้ในการทำเคมีบำบัด

วิธีการใช้ยูโรมิเท็กแซน® (เมสนา)

ยูโรมิเท็กแซน®มักจะใช้โดยการหยอดให้ยาในเวลาเดียวกันกับการทำเคมีบำบัด ยาจะให้ผ่านทางท่อขนาดเล็ก (cannula) ที่เสียบเข้ากับหลอดเลือดดำ

การเก็บรักษายูโรมิเท็กแซน® (เมสนา)

ยูโรมิเท็กแซน®ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยูโรมิเท็กแซน®บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยูโรมิเท็กแซน®ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูก สอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยูโรมิเท็กแซน® (เมสนา)

ก่อนใช้ยูโรมิเท็กแซน® โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • หากคุณแพ้ต่อยูโรมิเท็กแซน® ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมที่ใช้ในยูโรมิเท็กแซน®
 • โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่หาซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพรที่คุณกำลังใช้หรือตั้งใจที่จะใช้
 • หากคุณเป็นหรือเคยเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง (autoimmune disorder) ซึ่งเป็นสภาวะที่ระบบภูมิคุ้มกันนั้นทำร้ายเนื้อเยื่อที่สุขภาพดีภายในร่างกาย เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (heumatoid arthritis) โรคเอสแอลอี (systemic lupus erythematosus) หรือโรคไตอักเสบ (nephritis)
 • หากคุณกำลังตั้งครรภ์ มีแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์เสมอเพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนใช้ยานี้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยูโรมิเท็กแซน® (เมสนา)

ยูโรมิเท็กแซน® อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป

 • คลื่นไส้
 • อาเจียน
 • ท้องผูก
 • เบื่ออาหารหรือน้ำหนักลดลง
 • ท้องร่วง
 • ปวดท้อง
 • ปวดหัว
 • เหนื่อยล้า
 • วิงเวียน
 • ผมร่วง
 • มีอาการปวดหรือรอยแดงตรงบริเวณที่ฉีดยา
 • ไม่มีแรงหรือไม่มีพลังงาน
 • เป็นไข้
 • เจ็บคอ
 • ไอ
 • หน้าแดง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจจะรุนแรงได้ หากคุณมีอาการเหล่านี้โปรดติดต่อแพทย์ในทันที

 • ปัสสาวะสีชมพูหรือสีแดง หรือมีเลือดปนในปัสสาวะ
 • อาการบวมที่ใบหน้า แขน หรือขา
 • ลมพิษ
 • ผดผื่น
 • คัน
 • หายใจติดขัดหรือหายใจตื้น
 • ปวดหน้าอก
 • หัวใจเต้นเร็ว ผิดปกติ หรือรัว
 • มีอาการเลือดออกหรือรอยช้ำผิดปกติ

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยูโรมิเท็กแซน®อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยูโรมิเท็กแซน®อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยูโรมิเท็กแซน®อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยูโรมิเท็กแซน® (เมสนา) สำหรับผู้ใหญ่

 • ยูโรมิเท็กแซน®มาในรูปแบบของยาน้ำสารละลาย โดยแพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำที่สถานพยาบาล ยานี้มักจะให้ในเวลาเดียวกันกับการทำเคมีบำบัด แล้วตามด้วย 4 และ 8 ชั่วโมงหลังจากการทำเคมีบำบัด
 • ควรดื่มน้ำอย่างน้อย 4 แก้ว หรือประมาณ 1 ลิตร ขณะที่กำลังรับการฉีดยูโรมิเท็กแซน®

ขนาดยูโรมิเท็กแซน® (เมสนา) สำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้น จึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาสำหรับฉีดขนาด 400 มก. ยาสารละลายขนาด 400 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Uromitexan® (mesna). https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695034.html. Accessed November 13, 2016

Uromitexan® (mesna). https://www.drugs.com/pro/Uromitexan.html. Accessed November 13, 2016

UROMITEXAN Injection. https://www.nps.org.au/medicine-finder/uromitexan-injection. Accessed November 13, 2016

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล แก้ไขล่าสุด 11/05/2020
ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์